Koučink a mentorink pro pedagogy

Místo konání akce: Klimentská 50, Praha 1 (na rohu Klimentské a Helmovy ulice, vchod z vedlejší Helmovy ulice)
Typ akce: Cyklus seminářů
Cena za osobu: 14 000,- Kč vč. DPH
Termín konání akce: 12.01.2023 od 10:00 – 24.04.2023 do 16:00
Počet hodin: 64
Akreditace MŠMT v rámci DVPP: ano i ne, viz sekce Často kladené otázky
Lze hradit ze šablon: Ano

Máte-li zájem o účast na výcviku, ale na tomto termínu je již obsazeno? Vypsali jsme pro Vás nový termín výcviku se začátkem 16. ledna 2023. Registrovat se můžete ZDE.

Rozhodnete-li se absolvovat náš koučovací výcvik pro učitele, budete na jeho konci vybaveni koučovacími dovednosti na velmi dobré úrovni. A to na tak dobré úrovni, že získáte zcela jinou dimenzi svého pedagogického umu – budete vždy vědět, čeho chcete dosáhnout, jak probíhá proces učení, jak proces sebeuvědomění. Budete přesně vědět, kdy jakou koučovací techniku použít, abyste podpořili motivaci, učení a celkový rozvoj žáků a studentů. Budete mít natolik detailní vhled do komunikace a práce s lidmi, že vám to dá velmi široký záběr. Díky tomu budete mít stále na čem pracovat, nač se těšit, že se vyhnete případnému syndromu vyhoření. A hlavně, a to teď mluví vlastní zkušenost lektorky coby kantorky s koučovacími dovednosti, získáte přesvědčení, že svou práci perfektně umíte, že jste profesionál každým coulem. A nebudete si to myslet jen vy! :-)

Každý výcvikový seminář obsahuje část teoretickou a praktickou. Teoretická část sestává z vysvětlení technik, metod, principů. Praktická část pak z jejich nácviku. V době mezi jednotlivými semináři je vhodné nabyté znalosti a dovednosti zkoušet ve vlastní pedagogické praxi. Každý další seminář pak bude začínat sdělením účastníků, jak tyto dovednosti v praxi použili a co přinesly jim a jejich žákům.

Vše, co budete potřebovat vědět, se dozvíte a naučíte na seminářích, žádné čtení rozsáhlé literatury mezi semináři, žádné psaní závěrečných prací apod. Mezi setkáními budete "pouze" jednotlivé dovednosti a techniky trénovat v praxi.

MÍSTO A TERMÍNY JEDNOTLIVÝCH SETKÁNÍ

Seminář probíhá v samém centru Prahy.

Celkový rozsah činí 64 vyučovacích hodin (8 x 8 hodin).

1. čtvrtek 12. ledna

2.  čtvrtek 26. ledna

3.  pondělí 13. února 

4. sobota 25. února

5. čtvrtek 9. března

6. pondělí 27. března

7.  sobota 15. dubna

8.  pondělí 24. dubna

Nehodí se Vám některý z termínů? Věřte, že vybrat termín, který se hodí všem je takřka nadlidský úkol, proto tolerujeme 20% absenci, nabízíme individuální konzultace, výjimečnou možnost zúčastnit se on-line a samozřejmě podklady k promeškanému semináři. Navíc na začátku každého setkání společně rekapitulujeme, co jsme se minule naučili a jak se nám to v praxi osvědčilo.

PROGRAM

1. seminář – Úvod do koučinku

 • Vymezení pojmů koučink, kouč, koučovací přístup
 • Principy a podstata koučinku – teoretický pohled na věc
 • Koučink transakční, transformační, školy koučinku – jak je možno koučink chápat a co by případně vyhovovalo mně – mé osobnosti, mým zásadám
 • Definování příbuzných pojmů – trenér, poradce, konzultant, školitel, kouč, mentor, učeň apod. – abychom věděli, kdy jakou roli plníme, proč ji plníme a jaký profit to bude mít pro nás a pro druhou stranu
 • Rozdíl mezi koučinkem a koučovacím přístupem. Koučovací přístup ve školním prostředí – jak na to, možnosti jeho uplatnění a hlavně – čeho všeho jím lze dosáhnout

2. seminář – Základní techniky koučinku

 • Škála a její využití – vysvětlení a hned nato praktický nácvik
 • Model GROW a stanovení cíle dle SMARTER – další technika, které hodně pomáhá při vedení dětí a stanovování postupů. Učí uvažovat v možnostech a odpovědně stanovovat cíle
 • Jak poznat koučovací otázku, jak ji sestavit – umět se zeptat je prostě základ
 • Parafráze a rámování – pomáhá při jakékoli komunikaci

3. seminář – Sebereflexe a sebekoučink

 • Vysvětlení pojmů sebereflexe a sebekoučink, vztah mezi nimi – a proč se tím vůbec zabývat. Vést a rozvíjet ostatní předpokládá, že u sebe to již umíme
 • Mercedel model – skvělé technika, jak se vyznat v tom, co se s námi teď a tady děje. A díky tomu daný stav nakonec i měnit (technika NLP)
 • Kolo rovnováhy – výborné na to, jak získat nadhled, jak si uvědomit to podstatné a jak z velkého tématu vytvořit menší, s nimiž se pak lépe pracuje

4. seminář – Aktivní naslouchání a komunikace s rodiči

 • 3 úrovně aktivního naslouchání – prostě není naslouchání jako naslouchání a je fajn si ujasnit, kdy můžeme který typ použít, k čemu nám bude a jaká skýtá rizika
 • Podávání zpětné vazby a jak reagovat na kritiku – zcela jiný pohled na to, čemu se říká kritika (z pohledu NLP). Dle reakcí pedagogů sklízí velké nadšení.
 • Komunikace s rodiči – komunikační kanály a jak je využít, tvorba dohody – když komunikovat, tak s plným vědomím

5. seminář – Možnosti a akční kroky

 • Stanovení reality – její definování – co nyní mám, co se v tuto chvíli děje, co už umím, na čem mohu stavět? 
 • Možnosti – co jimi může být, kde jsou skryté zdroje, jak se na ně správně zeptat, jak vytvářet podkategorie – nácvik uvažování v možnostech, jsou i tam, kde bychom je nehledali, prohlubují flexibilní myšlení a rozšiřují obzory – a je přínosné toto umět naučit to pak i žáky
 • Stanovení akčních kroků – tvorba reálného plánu – vybereme z možností a jdeme směle k cíli
 • Ověřování ekologičnosti celého záměru – jak moc to chci, proč vlastně, k čemu mi to bude? Otázky, které ve školách jsou sice přítomné, ale jen málokdo je položí. My je budeme pokládat takřka pořád – motivace je totiž základem každého učení

6. seminář – Koučovací přístup ve školním prostředí

 • Možnosti využití koučovacích technik – při práci s dětmi, spolupráci s kolegy, při komunikaci s rodiči – jaký efekt z toho bude, co tím všichni získáme
 • Sféra vlivu – co mohu ovlivnit a co již ne – výborné si uvědomit tyto hranice, nebereme si cizí odpovědnost za vlastní a celkově se nám tím uleví
 • Jak ne/chválit – možnosti, způsoby, kdy využít, vědomí rizik

7. seminář – Vedení žáků

 • Jak sestavit vizi pro vedení žáků – abychom sestavili svou vizi, musíme si odpovědět na otázky: co je pro tuto třídu dobré, co chtějí rodiče, v jaké společnosti jednou bude žák fungovat a jak a čím ho vybavit. A nad tím si budeme tak trochu lámat hlavu. Abychom se v tom vyznali a děti do jejich budoucnosti lépe vedli.
 • Plánování dlouhodobých cílů – no není nad to někam směřovat. Teď je jen otázka kam a jakým způsobem tam dojdeme
 • Vedení žáků z pozice ne-třídního učitele – to kdyby si někdo myslel, že jako ne-třídní učitel směrovat žáky moc nemůže. Omyl. A povíme si, jak na to.

8. seminář – Sebereflexe a ladění detailů

 • Diskuse na téma změna postojů, změna sebehodnocení, organizace a komunikace. Oslava nabytí koučovacích dovedností a vytvoření si vlastního koučovacího přístupu. 
 • 10 minut prezentace koučovacího rozhovoru dle GROW 
 • Prezentace svého vlastního koučovacího přístupu – mé know how coby učitele
 • Seminář, který bude patřit jen a pouze účastníkům – jejich koučovacím dovednostem a otázkám zaměřených na detaily – protože všichni již všechno k dispozici mají, tím pádem už jsou v situaci, kdy pouze ladí. Nádhera!

KOMU JE SEMINÁŘ URČEN

Seminář je určen všem pedagogickým pracovníkům mateřských, základních i středních škol a školských zařízení. Pro absolvování semináře není potřeba předchozí zkušenosti s koučovacími metodami ani hlubší psychologické vzdělání. 

SLOVA LEKTORKY O SEMINÁŘI

"Díky znalostem koučovacích technik a vytvoření si vlastního koučovacího přístupu získají pedagogové možnost strukturovaněji vést svou pedagogickou práci s jasně nastavenými krátkodobými i dlouhodobými cíli. Výrazně si zvýší pravděpodobnost, že je práce bude více těšit a naplňovat. Když má holt něco tah na bránu a navíc to tam i padá, tak je to prostě radost."

SLOVA ÚČASTNÍKŮ O KOUČOVACÍM VÝCVIKU

 • Seminář byl naprosto úžasný - praktický, velmi motivující pro mou další práci, velmi mě "nakopl" do dalších dní. Více takových seminářů by bylo třeba. Paní lektorka byla úžasná, odnáším si mnoho a mnoho zkušeností.
 • Seminář byl pro mě užitečný úplně vším, každé slovo pro mě mělo velký význam!! Děkuji!
 • Naučila jsem se používat vědomě koučovací přístup nejen ve školním prostředí, ale i v rodinném kruhu. Koučovací přístup mi pomáhá řešit a překonávat problémy, posouvá mě dopředu a otevírá další možnosti pro moji pedagogickou činnost.
 • Seminář byl užitečný v mém osobnostním rozvoji, ve zkvalitnění mé práce a tím v celkovém pocitu spokojenosti. Děkuji za přístup lektorky - výborný seminář! Děkuji také za výborný servis - občerstvení! :-)
 • Díky tomuto semináři jsem zjistila, proč chodím do školy, našla si svůj koučovací přístup a lépe poznala sama sebe. Seminář, jeho vedení a organizaci hodnotím slovem: perfektní!
 • Získala jsem mnoho užitečných informací o tom, jak je možné komunikovat s lidmi, jak vést tým lidí. Získané informace uplatňuji, používám nejen v komunikaci s podřízenými, pomáhají mi lépe komunikovat s rodiči dětí i s dětmi. Užitečné jsou také v mém osobním životě. Vřele doporučuji všem učitelům a ředitelům, osobní rozvoj je důležitý!
 • Uvědomění si vlastních kvalit, zlepšení komunikace s ostatními lidmi, podporování týmového ducha školy, preciznější zadávání úkolů - být čitelnější pro ostatní, naučila jsem se aktivně nastlouchat a nepředpokládat.
 • Seminář mě velmi naplnil. Ukázal mi cestu, jak lépe pracovat s lidmi (v kolektivu, v rodině, kolem sebe). Tímto seminářem by měli určitě projít všichni učitelé (výborné praktické činnosti).

LEKTORKA

Monika Kulová SkokanováMonika Kulová Skokanová

Monika je sama aktivní pedagožkou a certifikovanou koučkou. Díky tomuto spojení dokáže účastníkům našich koučovacích výcviků předat ty správné příklady z praxe, podělit se o příběhy, kdy něco zdánlivě nefungovalo. Projevuje vysoký stupeň empatie, protože je s Vámi učiteli na stejné lodi a velmi dobře ví, s čím se pravděpodobně budete v začátcích implementace koučovacího přístupu potýkat.

O své zkušenosti s koučingem ve škole napsala článek Dejte koučování do škol! pro časopis Řízení školy. Náš rozhovor s Monikou naleznete zde.

AKREDITACE

Školení je akreditováno MŠMT. Výcvik je možné hradit ze Šablon.

Máte-li zájem o účast na výcviku, ale na tomto termínu je již obsazeno? Vypsali jsme pro Vás nový termín výcviku se začátkem 16. ledna 2023. Registrovat se můžete ZDE.

Zpět na kalendář akcí

Je nám líto, již jsou všechny volné kapacity obsazeny.
 • certifikát kouče

  Rozbalit (reakcí: 1)Sbalit (reakcí: 1)

  Dobrý den,

  chtěla bych se zeptat, zda na konci výcviku obdrží absolventi certifikát kouče. Děkuji za odpověď, S pozdravem, Kořínková.

  Reagovat14.11.2022 08:59 od Iveta Kořínková
  • Re: certifikát kouče

   Dobrý den, paní Kořínková,

   po absolvování našeho výcviku obdržíte certifikát o absolvování vzdělávací akce Koučink a mentorink pro pedagogy. Přesněji by Vám to vysvětlila sama lektorka, certifikovaná koučka, ale na našem výcviku nejde o to, abychom z Vás udělali čistokrevné certifikované kouče, ale o to, abyste bezpečně ovládali koučovací principy a koučovací techniky a uměli je vhodně využívat ve své pedagogiké praxi. Oproti klasickému koučovacímu výcviku se u nás tolik nevěnujeme etickému kodexu kouče, naopak se více věnujeme nadefinování vlastního koučovacího přístupu ve Vaší školní praxi.

   Pokud byste měla zájem ještě o bližší vysvětlení, obraťte se prosím přímo na lektorku, Moniku Kulovou: https://monika-kulova.webnode.cz/dohodnuti-schuzky/

   Děkuji a přeji Vám hezký den

   Dita Olchavová

   Reagovat14.11.2022 10:01 od Dita Olchavová (správce)
 • Dotaz - koučink a mentorink

  Rozbalit (reakcí: 1)Sbalit (reakcí: 1)

  Dobrý den,
  rád bych se zeptal, zda je přínosný kurz Koučink a mentorink pro pedagogy pro mne jako pro ředitele - téma mne zajímá, ale s žáky (navíc individuální výuka v ZUŠ) pracuji již minimálně.
  Děkuji a zůstávám s pozdravem
  V. Fröhlich

  Reagovat27.10.2022 12:01 od Vojtěch Fröhlich
  • Re: Dotaz - koučink a mentorink

   Dobrý den, pane Fröhlichu,

   náš koučovací výcvik je koncipován tak, abyste koučovací dovednosti uměl uplatnit jak v osobní sféře, tak při práci s dětmi i pedagogy, a to jak při individuální práci, tak s týmem. Zpravidla cca polovina účastníků je na vedoucích pozicích, zástupci a ředitelé, a polovina jsou učitelé. Vzájemně se tedy svými pohledy obohacují a doplňují.

   Promyslete tedy a ráda Vás případně uvidím osobně na výcviku. Přeji Vám hezký den

   Dita Olchavová

   Reagovat31.10.2022 11:10 od Dita Olchavová (správce)


Související


Vyhledávání

Facebook

Sledujte novinky a zajímavosti ze zákulisí našich seminářů i na FB

Kontakt

Jana Olchavová

Jana Olchavová

jana@olchavova.cz
+420 602 87 17 87

 

Dita Olchavová

Dita Olchavová

dita@olchavova.cz
+420 773 27 03 20