Termíny školení

Typy akcí – legenda:

Dnes

Více akcí v daný den

Únor 2024

08.01.2024 – 08.04.2024 10:00–16:00  nelze se registrovat
Koučink a mentorink pro pedagogy - PRAHA

Monika Kulová Skokanová

Na osmi setkáních (64 hodin) si důkladně osvojíte klíčové techniky koučování a naučíte se je používat ve vztahu k žákům. Budete tak (ještě) lépe rozvíjet jejich schopnosti a dovednosti, budete podporovat jejich kritické myšlení a jejich schopnost pracovat sám se sebou a efektivně se rozhodovat.

16.01.2024 – 21.02.2024 8:30–12:00  nelze se registrovat
Základy managementu pro vedoucí vychovatele - cyklus 3 seminářů - ON-LINE SEMINÁŘ

Irena Trojanová a Karla Maříková

Oblíbené lektorky Vás na 3 seminářích zasvětí do základních manažerských a personálních činností ve školní družině a naučí Vás pečovat o sebe, abyste mohly pečovat o ostatní.

12. – 13.02.2024 nelze se registrovat
Hodnoticí a motivační rozhovory s přidanou hodnotou - on-line seminář

Karla Maříková

Naučíme Vás, jak vést hodnoticí pohovor tak, aby nebyl strašákem ani pro jednu zúčastněnou stranu.

13.02.2024 13:00–16:30  nelze se registrovat
Moderní literatura pro děti - 2. stupeň - ON-LINE SEMINÁŘ

Petra Schwarzová Žallmannová

Jak mladým čtenářům vybrat kvalitní literaturu, která svou obtížností a obsahem pomůže získat nové vášnivé čtenáře? Zaměříme se především na kvalitní a atraktivní novinky z posledních několika let, ale zmíníme také osvědčené klasiky. Budeme také sdílet tipy pro pořádání čtenářských kruhů.

14.02.2024 9:30–14:00  nelze se registrovat
(Mlu)vím, tedy jsem - PRAHA

Mluvíte na poradách? Mluvíte s médii? Mluvíte s rodiči, žáky, kolegy, kolegyněmi, nadřízenými, podřízenými...? Seminář s lektorkou Ditou Fuchsovou o tom, jak to udělat, aby vás poslouchali, a rádi.

14.02.2024 10:00–16:00  nelze se registrovat
Hravá jóga pro děti - PRAHA

Tereza Dědková

Dětská jóga nabízí bohatou inspiraci pro pohybová a relaxační cvičení předškolních i mladších školních dětí. Představíme Vám, jak prvky dětské jógy uplatnit při nesoutěživých hrách založených na spolupráci respektu k sobě i ostatním. Předchozí zkušenost s jógou není potřeba.

15. – 16.02.2024 nelze se registrovat
Jak tvůrčím psaním kultivovat psaný projev? - on-line seminář

Richard Skolek

Už žádné nudné slohovky, které děti nebaví psát a Vás nebaví číst! Společně si vyzkoušíme hravé a kreativní aktivity, které vedou k rozvoji psaného projevu žáků. Postupně si osvojíte až 24 aktivit, které jsou řazeny od jednodušších po složitější. Všechny je možné navázat na jednotlivé žánry a jevy probírané v hodinách ČJL.

20.02.2024 10:00–16:00  nelze se registrovat
Líný učitel pro vedení škol, aneb jak budovat kvalitní školu? - PRAHA

Robert Čapek

Setkání vedoucích pracovníků škol, na kterém budeme sdílet potíže i užitečné tipy při zavádění přístupu Líného učitele do škol mezi učitele i rodiče. Jak pracovat s těmi učiteli, kteří pracovat nechtějí, jak revidovat ŠVP, jak objasnit práci s očekávanými výstupy a mnoho dalšího. Protože označení Líný učitel je pro mnohé vyučující stigmatizující pojem, budeme místo něho pracovat s pojmem moderní didaktika.

26.02.2024 13:00–16:30  nelze se registrovat
Tresty nebo důsledky? – Jak v dětech pěstovat semínka zodpovědnosti-webinář

Štěpánka Vontrobová

Zamyslíme se nad efektem užívání trestů vs. principu vyvozování důsledků ve výuce. Společně rozebereme celou řadu situací a efekt jednotlivých řešení. Naučíme se v jednotlivých situacích reagovat tak, aby naše opatření bylo z dlouhodobého hlediska efektivní. Uvědomíme si, kam tím děti směrujeme a zvnitřníme si systém přirozených důsledků namísto trestů a odměn. 

27.02.2024 11:00–15:00  nelze se registrovat
Zástupcovský balíček - ON-LINE CYKLUS SEMINÁŘŮ

Irena Trojanová

Cyklus tří seminářů pro zástupce ředitele. Přesvědčíte se, zda umíte 1. dobře řídit školu a svěřenou agendu, 2. vést pracovníky, porady, předcházet konfliktům 3. hodnotit a vést k sebehodnocení.

28.02.2024 13:00–16:30  můžete se přihlásit
Jak na smysluplné testy s Líným učitelem? - ON-LINE SEMINÁŘ

Robert Čapek

Co je smyslem testování, jak kreativní test vytvořit, jak vypadá test, který zohledňuje individuální přístup a nestaví všechny žáky podle jedné latě, jak test (efektivně) vyhodnotit, podle jakých kritérií?

28.02.2024 13:15–16:45  můžete se přihlásit
Sketchnoting – aneb jak podpořit vizuální paměť ON-LINE SEMINÁŘ

Zdenka Tomaidesová

Vizuální poznámky aneb sketchnoting je moderní a velice zábavný způsob, jak dělat poznámky z přednášek, hodin či různých akcí. Je skvělým pomocníkem při učení, protože velká část populace myslí vizuálně, má vizuální paměť. Nemusíte mít umělecké vlohy, základní principy se naučí každý. Nejde totiž o umění, jde o kombinaci slov, obrázků a obrazců, která pomůže lépe zachytit myšlenku. Jedna rychlá skica vydá za tisíce slov.

29.02.2024 13:00–16:30  můžete se přihlásit
Jak rozvíjet kritické myšlení aneb jak pracovat s informacemi - ON-LINE SEMINÁŘ

Anna Keclíková

Žijeme v prostředí, kde jsme doslova bombardováni obrovským množstvím informací útočících na nás ze všech stran. A tato informační exploze se rozhodně jen tak nezastaví. Je čím dále tím klíčovější dovedností kritické myšlení.

Ukážeme si, jak zapojit kritické myšlení a nepodlehnout klamům, odkud čerpat informace a jak rozpoznat, zda je daný zdroj důvěryhodný. Čeká nás množství praktických cvičení a také konkrétní tipy, jak předávat kritické myšlení Vašim žákům a díky tomu je vést k lepším rozhodnutím ve všech oblastech jejich života.

Vyhledávání

Facebook

Sledujte novinky a zajímavosti ze zákulisí našich seminářů i na FB

Kontakt

Jana Olchavová

Jana Olchavová

jana@olchavova.cz
+420 602 87 17 87

 

Dita Olchavová

Dita Olchavová

dita@olchavova.cz
+420 773 27 03 20