Koučink a mentorink pro pedagogy

Místo konání akce: Klimentská 50, Praha 1 (na rohu Klimentské a Helmovy ulice, vchod z vedlejší Helmovy ulice)
Typ akce: Cyklus seminářů
Cena za osobu: 14 000,- Kč vč. DPH
Termín konání akce: 16.01.2023 od 10:00 – 27.04.2023 do 16:00
Počet hodin: 64
Akreditace MŠMT v rámci DVPP: ano i ne, viz sekce Často kladené otázky
Lze hradit ze šablon: Ano

Rozhodnete-li se absolvovat náš koučovací výcvik pro učitele, budete na jeho konci vybaveni koučovacími dovednosti na velmi dobré úrovni. A to na tak dobré úrovni, že získáte zcela jinou dimenzi svého pedagogického umu – budete vždy vědět, čeho chcete dosáhnout, jak probíhá proces učení, jak proces sebeuvědomění. Budete přesně vědět, kdy jakou koučovací techniku použít, abyste podpořili motivaci, učení a celkový rozvoj žáků a studentů. Budete mít natolik detailní vhled do komunikace a práce s lidmi, že vám to dá velmi široký záběr. Díky tomu budete mít stále na čem pracovat, nač se těšit, že se vyhnete případnému syndromu vyhoření. A hlavně, a to teď mluví vlastní zkušenost lektorky coby kantorky s koučovacími dovednosti, získáte přesvědčení, že svou práci perfektně umíte, že jste profesionál každým coulem. A nebudete si to myslet jen vy! :-)

Každý výcvikový seminář obsahuje část teoretickou a praktickou. Teoretická část sestává z vysvětlení technik, metod, principů. Praktická část pak z jejich nácviku. V době mezi jednotlivými semináři je vhodné nabyté znalosti a dovednosti zkoušet ve vlastní pedagogické praxi. Každý další seminář pak bude začínat sdělením účastníků, jak tyto dovednosti v praxi použili a co přinesly jim a jejich žákům.

Vše, co budete potřebovat vědět, se dozvíte a naučíte na seminářích, žádné čtení rozsáhlé literatury mezi semináři, žádné psaní závěrečných prací apod. Mezi setkáními budete "pouze" jednotlivé dovednosti a techniky trénovat v praxi.

MÍSTO A TERMÍNY JEDNOTLIVÝCH SETKÁNÍ

Seminář probíhá v samém centru Prahy.

Celkový rozsah činí 64 vyučovacích hodin (8 x 8 hodin).

č. 1 - pondělí 16. ledna
č. 2 - čtvrtek 2. února
č. 3 - sobota 11. února
č. 4 - pondělí 27. února
č. 5 - pondělí 20. března
č. 6 - čtvrtek 30. března 
č. 7 - sobota 22. dubna
č. 8 - čtvrtek 27. dubna

Nehodí se Vám některý z termínů? Věřte, že vybrat termín, který se hodí všem je takřka nadlidský úkol, proto tolerujeme 20% absenci, nabízíme individuální konzultace, výjimečnou možnost zúčastnit se on-line a samozřejmě podklady k promeškanému semináři. Navíc na začátku každého setkání společně rekapitulujeme, co jsme se minule naučili a jak se nám to v praxi osvědčilo.

PROGRAM

1. seminář – Úvod do koučinku

 • Vymezení pojmů koučink, kouč, koučovací přístup
 • Principy a podstata koučinku – teoretický pohled na věc
 • Koučink transakční, transformační, školy koučinku – jak je možno koučink chápat a co by případně vyhovovalo mně – mé osobnosti, mým zásadám
 • Definování příbuzných pojmů – trenér, poradce, konzultant, školitel, kouč, mentor, učeň apod. – abychom věděli, kdy jakou roli plníme, proč ji plníme a jaký profit to bude mít pro nás a pro druhou stranu
 • Rozdíl mezi koučinkem a koučovacím přístupem. Koučovací přístup ve školním prostředí – jak na to, možnosti jeho uplatnění a hlavně – čeho všeho jím lze dosáhnout

2. seminář – Základní techniky koučinku

 • Škála a její využití – vysvětlení a hned nato praktický nácvik
 • Model GROW a stanovení cíle dle SMARTER – další technika, které hodně pomáhá při vedení dětí a stanovování postupů. Učí uvažovat v možnostech a odpovědně stanovovat cíle
 • Jak poznat koučovací otázku, jak ji sestavit – umět se zeptat je prostě základ
 • Parafráze a rámování – pomáhá při jakékoli komunikaci

3. seminář – Sebereflexe a sebekoučink

 • Vysvětlení pojmů sebereflexe a sebekoučink, vztah mezi nimi – a proč se tím vůbec zabývat. Vést a rozvíjet ostatní předpokládá, že u sebe to již umíme
 • Mercedel model – skvělé technika, jak se vyznat v tom, co se s námi teď a tady děje. A díky tomu daný stav nakonec i měnit (technika NLP)
 • Kolo rovnováhy – výborné na to, jak získat nadhled, jak si uvědomit to podstatné a jak z velkého tématu vytvořit menší, s nimiž se pak lépe pracuje

4. seminář – Aktivní naslouchání a komunikace s rodiči

 • 3 úrovně aktivního naslouchání – prostě není naslouchání jako naslouchání a je fajn si ujasnit, kdy můžeme který typ použít, k čemu nám bude a jaká skýtá rizika
 • Podávání zpětné vazby a jak reagovat na kritiku – zcela jiný pohled na to, čemu se říká kritika (z pohledu NLP). Dle reakcí pedagogů sklízí velké nadšení.
 • Komunikace s rodiči – komunikační kanály a jak je využít, tvorba dohody – když komunikovat, tak s plným vědomím

5. seminář – Možnosti a akční kroky

 • Stanovení reality – její definování – co nyní mám, co se v tuto chvíli děje, co už umím, na čem mohu stavět? 
 • Možnosti – co jimi může být, kde jsou skryté zdroje, jak se na ně správně zeptat, jak vytvářet podkategorie – nácvik uvažování v možnostech, jsou i tam, kde bychom je nehledali, prohlubují flexibilní myšlení a rozšiřují obzory – a je přínosné toto umět naučit to pak i žáky
 • Stanovení akčních kroků – tvorba reálného plánu – vybereme z možností a jdeme směle k cíli
 • Ověřování ekologičnosti celého záměru – jak moc to chci, proč vlastně, k čemu mi to bude? Otázky, které ve školách jsou sice přítomné, ale jen málokdo je položí. My je budeme pokládat takřka pořád – motivace je totiž základem každého učení

6. seminář – Koučovací přístup ve školním prostředí

 • Možnosti využití koučovacích technik – při práci s dětmi, spolupráci s kolegy, při komunikaci s rodiči – jaký efekt z toho bude, co tím všichni získáme
 • Sféra vlivu – co mohu ovlivnit a co již ne – výborné si uvědomit tyto hranice, nebereme si cizí odpovědnost za vlastní a celkově se nám tím uleví
 • Jak ne/chválit – možnosti, způsoby, kdy využít, vědomí rizik

7. seminář – Vedení žáků

 • Jak sestavit vizi pro vedení žáků – abychom sestavili svou vizi, musíme si odpovědět na otázky: co je pro tuto třídu dobré, co chtějí rodiče, v jaké společnosti jednou bude žák fungovat a jak a čím ho vybavit. A nad tím si budeme tak trochu lámat hlavu. Abychom se v tom vyznali a děti do jejich budoucnosti lépe vedli.
 • Plánování dlouhodobých cílů – no není nad to někam směřovat. Teď je jen otázka kam a jakým způsobem tam dojdeme
 • Vedení žáků z pozice ne-třídního učitele – to kdyby si někdo myslel, že jako ne-třídní učitel směrovat žáky moc nemůže. Omyl. A povíme si, jak na to.

8. seminář – Sebereflexe a ladění detailů

 • Diskuse na téma změna postojů, změna sebehodnocení, organizace a komunikace. Oslava nabytí koučovacích dovedností a vytvoření si vlastního koučovacího přístupu. 
 • 10 minut prezentace koučovacího rozhovoru dle GROW 
 • Prezentace svého vlastního koučovacího přístupu – mé know how coby učitele
 • Seminář, který bude patřit jen a pouze účastníkům – jejich koučovacím dovednostem a otázkám zaměřených na detaily – protože všichni již všechno k dispozici mají, tím pádem už jsou v situaci, kdy pouze ladí. Nádhera!

KOMU JE SEMINÁŘ URČEN

Seminář je určen všem pedagogickým pracovníkům mateřských, základních i středních škol a školských zařízení. Pro absolvování semináře není potřeba předchozí zkušenosti s koučovacími metodami ani hlubší psychologické vzdělání. 

SLOVA LEKTORKY O SEMINÁŘI

"Díky znalostem koučovacích technik a vytvoření si vlastního koučovacího přístupu získají pedagogové možnost strukturovaněji vést svou pedagogickou práci s jasně nastavenými krátkodobými i dlouhodobými cíli. Výrazně si zvýší pravděpodobnost, že je práce bude více těšit a naplňovat. Když má holt něco tah na bránu a navíc to tam i padá, tak je to prostě radost."

SLOVA ÚČASTNÍKŮ O KOUČOVACÍM VÝCVIKU

 • Seminář byl naprosto úžasný - praktický, velmi motivující pro mou další práci, velmi mě "nakopl" do dalších dní. Více takových seminářů by bylo třeba. Paní lektorka byla úžasná, odnáším si mnoho a mnoho zkušeností.
 • Seminář byl pro mě užitečný úplně vším, každé slovo pro mě mělo velký význam!! Děkuji!
 • Naučila jsem se používat vědomě koučovací přístup nejen ve školním prostředí, ale i v rodinném kruhu. Koučovací přístup mi pomáhá řešit a překonávat problémy, posouvá mě dopředu a otevírá další možnosti pro moji pedagogickou činnost.
 • Seminář byl užitečný v mém osobnostním rozvoji, ve zkvalitnění mé práce a tím v celkovém pocitu spokojenosti. Děkuji za přístup lektorky - výborný seminář! Děkuji také za výborný servis - občerstvení! :-)
 • Díky tomuto semináři jsem zjistila, proč chodím do školy, našla si svůj koučovací přístup a lépe poznala sama sebe. Seminář, jeho vedení a organizaci hodnotím slovem: perfektní!
 • Získala jsem mnoho užitečných informací o tom, jak je možné komunikovat s lidmi, jak vést tým lidí. Získané informace uplatňuji, používám nejen v komunikaci s podřízenými, pomáhají mi lépe komunikovat s rodiči dětí i s dětmi. Užitečné jsou také v mém osobním životě. Vřele doporučuji všem učitelům a ředitelům, osobní rozvoj je důležitý!
 • Uvědomění si vlastních kvalit, zlepšení komunikace s ostatními lidmi, podporování týmového ducha školy, preciznější zadávání úkolů - být čitelnější pro ostatní, naučila jsem se aktivně nastlouchat a nepředpokládat.
 • Seminář mě velmi naplnil. Ukázal mi cestu, jak lépe pracovat s lidmi (v kolektivu, v rodině, kolem sebe). Tímto seminářem by měli určitě projít všichni učitelé (výborné praktické činnosti).

LEKTORKA

Monika Kulová SkokanováMonika Kulová Skokanová

Monika je sama aktivní pedagožkou a certifikovanou koučkou. Díky tomuto spojení dokáže účastníkům našich koučovacích výcviků předat ty správné příklady z praxe, podělit se o příběhy, kdy něco zdánlivě nefungovalo. Projevuje vysoký stupeň empatie, protože je s Vámi učiteli na stejné lodi a velmi dobře ví, s čím se pravděpodobně budete v začátcích implementace koučovacího přístupu potýkat.

O své zkušenosti s koučingem ve škole napsala článek Dejte koučování do škol! pro časopis Řízení školy. Náš rozhovor s Monikou naleznete zde.

AKREDITACE

Školení je akreditováno MŠMT. Výcvik je možné hradit ze Šablon.

Zpět na kalendář akcí

Je nám líto, již jsou všechny volné kapacity obsazeny.
 • Zrušení registrace

  Rozbalit (reakcí: 1)Sbalit (reakcí: 1)

  Dobrý den,
  velmi děkuji za informaci, školení zaplatím jako samoplátce, jen se ještě musím domluvit s paní ředitelkou, jestli mi umožní jezdit v pracovní dny do Prahy. V případě, že nebude souhlasit, je možné registraci zrušit?

  Reagovat13.12.2022 18:42 od Ladislava Mihálová
  • Re: Zrušení registrace

   Dobrý den, paní Mihálová,

   ano, účast je možné stornovat, nejpozději 5 pracovních dní před začátkem výcviku, v tomto případě ale samozřejmě oceníme, že čím dříve, tím lépe. Každopádně doporučuji si místo rezervovat rychle, zbývají poslední 2.

   Děkuji za pochopení a přeji hezký den

   Dita Olchavová

   Reagovat13.12.2022 18:57 od Dita Olchavová (správce)


Související


Vyhledávání

Facebook

Sledujte novinky a zajímavosti ze zákulisí našich seminářů i na FB

Kontakt

Jana Olchavová

Jana Olchavová

jana@olchavova.cz
+420 602 87 17 87

 

Dita Olchavová

Dita Olchavová

dita@olchavova.cz
+420 773 27 03 20