NABÍDKA VŠECH AKTUÁLNĚ VYPSANÝCH ŠKOLENÍ

28.02.2024  13:00–16:30 můžete se přihlásit

Sketchnoting – aneb jak podpořit vizuální paměť ON-LINE SEMINÁŘ

Zdenka Tomaidesová

Vizuální poznámky aneb sketchnoting je moderní a velice zábavný způsob, jak dělat poznámky z přednášek, hodin či různých akcí. Je skvělým pomocníkem při učení, protože velká část populace myslí vizuálně, má vizuální paměť. Nemusíte mít umělecké vlohy, základní principy se naučí každý. Nejde totiž o umění, jde o kombinaci slov, obrázků a obrazců, která pomůže lépe zachytit myšlenku. Jedna rychlá skica vydá za tisíce slov.

28.02.2024  13:00–16:30 můžete se přihlásit

Jak na smysluplné testy s Líným učitelem? - ON-LINE SEMINÁŘ

Robert Čapek

Co je smyslem testování, jak kreativní test vytvořit, jak vypadá test, který zohledňuje individuální přístup a nestaví všechny žáky podle jedné latě, jak test (efektivně) vyhodnotit, podle jakých kritérií?

29.02.2024  13:00–16:30 můžete se přihlásit

Jak rozvíjet kritické myšlení aneb jak pracovat s informacemi - ON-LINE SEMINÁŘ

Anna Keclíková

Žijeme v prostředí, kde jsme doslova bombardováni obrovským množstvím informací útočících na nás ze všech stran. A tato informační exploze se rozhodně jen tak nezastaví. Je čím dále tím klíčovější dovedností kritické myšlení.

Ukážeme si, jak zapojit kritické myšlení a nepodlehnout klamům, odkud čerpat informace a jak rozpoznat, zda je daný zdroj důvěryhodný. Čeká nás množství praktických cvičení a také konkrétní tipy, jak předávat kritické myšlení Vašim žákům a díky tomu je vést k lepším rozhodnutím ve všech oblastech jejich života.

04.03.2024  10:00–16:00 můžete se přihlásit

Aktivizující výuka aneb Didaktická strategie "líného učitele"- PRAHA

Robert Čapek

Učitel by měl ve třídě používat takové postupy, aby nepracoval on sám, ale hlavně žáci. Seminář o tom, jak vykonávat pedagogickou práci s menší námahou, ale s o to větší radostí, tudíž kvalitně a úspěšně.

05.03.2024  13:00–16:30 můžete se přihlásit

Komiks - příběhy na křižovatce výtvarného umění a literatury - ON-LINE SEMINÁŘ

Petra Schwarzová Žallmannová

Kvalitní komiksy dokážou být silným „prvním čtením“ a oporou při zvládání techniky čtení, odpočinkovým čtením, doplňujícím běžné texty, hlubokým literárně-uměleckým zážitkem nebo dešifrovacím klíčem klasických literárních děl.

Komiksy mohou pomáhat například při studiu dějepisu nebo biologie, jsou barevné i černobílé, čtou se zepředu i zezadu. Vydejte se s námi na cestu poznávání současné komiksové produkce. Podíváme se společně na desítky pečlivě vybraných komiksů a grafických románů, jak původních českých, tak překladových. 

11.03.2024  13:00–16:30 můžete se přihlásit

Hýčkací komunikace, aneb Jak vrátit do rozhovorů s dětmi více porozumění a respektu? ON-LINE SEMINÁŘ

Štěpánka Vontrobová

Víte, jak Vaše potřeby, pocity a zažité vzorce ovlivňují to, co říkáte? Chcete děti podpořit, motivovat, ukázat jim lepší cestu, ale nakonec to vyzní jako výtka nebo kritika? Připadáte si v rozhovorech jako v boji "kdo s koho"?

Svými činy a slovy vrátíte porozumění do vztahů se sebou, dětmi a kolegy a výrazně změníte klima třídy. 

Praktický workshop pro pedagogické pracovníky a vychovatele.

12.03.2024  13:00–16:30 můžete se přihlásit

Moderní (sic!) poezie pro děti - ON-LINE SEMINÁŘ

Petra Schwarzová Žallmannová

Opusťme na chvíli Maryčku Magdonovu a Poštovní schránku na rohu ulice a zamysleme se nad tím, co může děti ve věku 10-15 let oslovitCo by se jim mohlo líbit a „nakoplo“ by jejich zájem o poezii? Navzájem se obohatíme celou řadou užitečných tipů na moderní poezii pro děti, a to i s ohledem na stále tolik populární recitační soutěže.

19.03.2024  13:00–16:30 můžete se přihlásit

Práce s očekávanými výstupy - ON-LINE SEMINÁŘ

Robert Čapek

Seminář pro všechny, kdo zvažují revizi ŠVP nebo mají pocit, že plně nevyužívají pozitiv, které stávající ŠVP poskytuje, a potřebují si ujasnit, jak se k tomuto klíčovému kroku smysluplně postavit, jak efektivně pracovat s očekávanými výstupy.

20.03.2024  9:30–14:00 můžete se přihlásit

Jógové triky pro řečníky

Dita Fuchsová

Spojíme jógové dovednosti, dýchání, postoj těla s nácvikem řečnických dovedností.

20.03.2024  13:00–16:30 můžete se přihlásit

Třídní učitel v novém světle - legislativa, logistika a kompetence - ON-LINE SEMINÁŘ

Irena Trojanová a Zuzana Svobodová

Třídní učitel! Osoba ve školách nezastupitelná, a přesto až nyní ho vymezuje školská legislativa.Tento seminář nabídne komplexní pohled na legislativní rámec, výběr a definici úkolů vůči žákům, rodičům i učitelům. Praktické příklady a návodné materiály vás provedou přípravou hodin, jednáním s rodiči a vytvořením kompetenčního modelu pro třídní učitele. Seminář je vhodný pro vedoucí pracovníky škol.

21. – 22.03.2024   můžete se přihlásit

Efektivní komunikací budujeme kulturu sborovny a školní klima - ON-LINE SEMINÁŘ

Karla Maříková

I jen drobné změny ve vzájemné komunikaci a uplatnění osvědčených technik či inovativních nástrojů pomáhá budovat kulturu sborovny a může přinést výrazné zlepšení školního klimatu.

02.04.2024  13:00–16:30 můžete se přihlásit

Aktivizující výuka aneb Didaktická strategie "líného učitele" - ON-LINE SEMINÁŘ

Robert Čapek

Učitel by měl ve třídě používat takové postupy, aby nepracoval on sám, ale hlavně žáci. Seminář o tom, jak vykonávat pedagogickou práci s menší námahou, ale s o to větší radostí, tudíž kvalitně a úspěšně. První seznámení s filozofií "líného učitele".

03.04.2024  13:00–16:30 můžete se přihlásit

Moderní literatura pro děti - 1. stupeň - ON-LINE SEMINÁŘ

Petra Schwarzová Žallmannová

Jak začínajícím čtenářům vybrat kvalitní literaturu, která svou obtížností a obsahem pomůže získat nové vášnivé čtenáře? Zaměříme se především na kvalitní a atraktivní novinky z posledních několika let, ale zmíníme také osvědčené klasiky. Budeme také sdílet tipy pro pořádání čtenářských kruhů.

09. – 10.04.2024  12:30–16:00 můžete se přihlásit

Pedagog a jeho asistent – harmonie rolí ON-LINE SEMINÁŘ

Mgr. Markéta Krčmářová

Pro úspěšnou spolupráci učitele a asistenta pedagoga ve třídě je nesmírně důležité správné nastavení kompetencí, volba vyhovujícího modelu spolupráce, stejně jako znalost nezbytné legislativy.

11. – 12.04.2024   můžete se přihlásit

Jak tvůrčím psaním kultivovat psaný projev? - on-line seminář

Richard Skolek

Už žádné nudné slohovky, které děti nebaví psát a Vás nebaví číst! Společně si vyzkoušíme hravé a kreativní aktivity, které vedou k rozvoji psaného projevu žáků. Postupně si osvojíte až 24 aktivit, které jsou řazeny od jednodušších po složitější. Všechny je možné navázat na jednotlivé žánry a jevy probírané v hodinách ČJL.

17.04.2024  10:00–16:00 můžete se přihlásit

Hravá jóga pro děti - PRAHA

Tereza Dědková

Dětská jóga nabízí bohatou inspiraci pro pohybová a relaxační cvičení předškolních i mladších školních dětí. Představíme Vám, jak prvky dětské jógy uplatnit při nesoutěživých hrách založených na spolupráci respektu k sobě i ostatním. Předchozí zkušenost s jógou není potřeba.

17.04.2024  13:00–16:30 můžete se přihlásit

Zaměřeno na metody Líného učitele - on-line seminář

Robert Čapek

Seznámíme se s aktivizujícími metodami, které může učitel využít ve výuce. Ukážeme skupinovou práci, problémové vyučování, práci s textem, některé metody zapůjčené z alternativních škol nebo převzaté z business sektoru  a volnočasové výuky. Zaměříme se na to, aby metody umožňovaly diferenciaci, individualizaci, vzájemné učení a další důležité aspekty kvalitní didaktiky.

23.04.2024  11:00–15:00 můžete se přihlásit

Jak se připravit na krizovou komunikaci školy? - ON-LINE DÍLNA

Dita Fuchsová

Vznikl problém, zvoní telefony a školu obléhají rodiče nebo dokonce novináři? Je třeba jasně vysvětlit problém rodičům, veřejnosti, médiím? Covid nás už v lecčems vyučil, ale pojďme toho využít k dalšímu seberozvoji. Pomůžeme Vám připravit se ryze prakticky na celou řadu konkrétních krizových situací v každodenním chodu školy. Třeba to nebudete nikdy potřebovat, ale je dobré být připraven.

24.04.2024  13:00–16:30 můžete se přihlásit

Historie v příbězích - literatura pro dějepisáře, historické příběhy pro češtináře - ON-LINE SEMINÁŘ

Petra Schwarzová Žallmannová

Učíte češtinu a dějepis? Nebo jste češtináři milující historii? Nebo snad dějepisáři s literárními zájmy? Pro všechny, které zajímá mezioborové vzdělávání, je tu setkání nad dětskými knihami, které se historií zabývají zábavnou a atraktivní formou.

16.05.2024  11:00–15:00 můžete se přihlásit

Efektivní hodnocení pedagogických pracovníků - ON-LINE SEMINÁŘ

Irena Trojanová

Zkušená lektorka v oblasti školské personalistiky a aktivní ředitelka ZŠ poradí, jak pracovat s důležitým nástrojem pro efektivní budování školského týmu. Jak, kdy, koho hodnotit, podle jakých kritérií, jak s výstupy pracovat a implementovat je v praxi?

21.05.2024  11:00–15:00 můžete se přihlásit

Příprava nového školního roku - evaluace, změny a nové cíle ON-LINE SEMINÁŘ

Irena Trojanová 

Jak efektivně připravit nový školní rok? Začít se musí s evaluací končícího školního roku v rámci celé školy s detailnějším zaměřením na personální oblast, poté je možné začít se stanovením cílů a plánováním nového školního roku tak, aby ŠVP byl efektivně naplňován. Nabídneme konkrétní evaluační nástroje i návrhy stanovení cílů a plánů. A samozřejmě celá řada kazuistik z praxe.

11.06.2024  8:30–12:00 můžete se přihlásit

Školní družiny - tisíc věcí, co nás trápí ON-LINE KULATÝ STŮL

Irena Trojanová a Jitka Kvasničková

On-line setkání vedoucích vychovatelů školních družin nad ryze aktuálními tématy, která právě řešíte, moderované zkušenou lektorkou Irenou Trojanovou a zástupkyní pro školní družinu ze školy, kterou vede, Jitkou Kvasničkovou. Žádné velké vize, ale zaměříme se na každodenní záležitosti, které právě řešíte a třeba si s nimi úplně nevíte rady.

19. – 21.08.2024   můžete se přihlásit

Veteránská letní škola Moderní didaktiky s Líným učitelem

Robert Čapek

Dlouho slibovaná Veteránská letní škola je určena především absolventům naší tradiční Letní školy Líného učitele. Po letech se sejdeme, abychom sdíleli, co nám funguje, co nefunguje, posunuli své pedagogické dovednosti zase na novou úroveň.

Těšit se můžete na spoustu kazuistik, jarmark aktivizujících metod, Robertovu poradna, práci s "problémovými" žáky.Vyhledávání

Facebook

Sledujte novinky a zajímavosti ze zákulisí našich seminářů i na FB

Kontakt

Jana Olchavová

Jana Olchavová

jana@olchavova.cz
+420 602 87 17 87

 

Dita Olchavová

Dita Olchavová

dita@olchavova.cz
+420 773 27 03 20