NABÍDKA VŠECH AKTUÁLNĚ VYPSANÝCH ŠKOLENÍ

05.06.2024  13:00–16:30 můžete se přihlásit

Kyberšikana - její podoby, prevence a řešení - ON-LINE SEMINÁŘ

Andrea Kretíková

Kyberšikana je fenomén, který se v dnešní době prostupuje jak on-line, tak off-line světem. Její obětí může být kdokoliv z nás, bez ohledu na věk, pohlaví nebo povolání. Na webináři se seznámíme s podobami kyberšikany, ale také s preventivními opatřeními a potřebnou intervencí v případě, že probíhající kyberšikanu odhalíme.

19. – 21.08.2024   můžete se přihlásit

Veteránská letní škola Moderní didaktiky s Líným učitelem

Robert Čapek

Dlouho slibovaná Veteránská letní škola je určena především absolventům naší tradiční Letní školy Líného učitele nebo těm, kteří absolvovali minimálně 2 školení s Robertem Čapkem a nejsou tedy úplnými "Lenochy-začátečníky". Po letech se sejdeme, abychom sdíleli, co nám funguje, co nefunguje, posunuli své pedagogické dovednosti zase na novou úroveň.

Těšit se můžete na spoustu kazuistik, jarmark aktivizujících metod, Robertovu poradna, práci s "problémovými" žáky.

27.08.2024  13:00–16:30 můžete se přihlásit

Školní družiny - tisíc věcí, co nás trápí ON-LINE KULATÝ STŮL

Irena Trojanová, Jitka Kvasničková

On-line setkání vedoucích vychovatelů školních družin nad ryze aktuálními tématy, která právě řešíte, moderované zkušenou lektorkou a ředitelkou ZŠ, Irenou Trojanovou a zástupkyní pro školní družinu, Jitkou Kvasničkovou. Žádné velké vize, ale zaměříme se na každodenní záležitosti, které právě řešíte a třeba si s nimi úplně nevíte rady.

28.08.2024  13:00–17:00 můžete se přihlásit

(Nejen) začínající ředitelé - tisíc věcí, co nás trápí - ON-LINE KULATÝ STŮL

Irena Trojanová

Jste-li začínající ředitelé školy, je pravděpodobné, že na začátku školního roku budete mít zhruba tisíc a jednu věc, kterou budete chtít s někým zkonzultovat, zeptat se, ověřit si. Nebuďte na to sami a přijďte na náš on-line kulatý stůl, kde dostanete prostor prodiskutovat celou řadu věcí se zkušenou ředitelkou velké školy. Určitě dojde na personální otázky, finanční a materiální zajištění, vizi/cíle školy a mnoho dalšího.

12.09.2024 – 05.11.2024   můžete se přihlásit

Základy managementu pro vedoucí vychovatele - cyklus 3 seminářů - ON-LINE SEMINÁŘ

Irena Trojanová a Karla Maříková

Oblíbené lektorky Vás na 3 setkáních zasvětí do základních manažerských a personálních činností ve školní družině a naučí Vás pečovat o sebe, abyste mohly pečovat o ostatní.

12.09.2024 – 03.12.2024  14:00–16:00 můžete se přihlásit

Inovativní týmová spolupráce ve školství – návody a tipy – ON-LINE CYKLUS SEMINÁŘŮ

Irena Trojanová 

Metodická sdružení, předmětové komise neboli vzdělávací týmy jsou tradiční součástí organizační struktury školy. Tradiční ale nemusí znamenat efektivní. Tento cyklus 4 kratších setkání nabízí návod, jak z metodických sdružení a předmětových komisí (týmů) vytvořit platformu pro efektivní spolupráci, která bude posouvat školu vpřed. 

17.09.2024 – 17.12.2024  10:00–16:00 můžete se přihlásit

Koučink a mentorink pro pedagogy - PRAHA

Monika Kulová Skokanová

Na osmi setkáních (64 hodin) si důkladně osvojíte klíčové techniky koučování a naučíte se je používat ve vztahu k žákům. Budete tak (ještě) lépe rozvíjet jejich schopnosti a dovednosti, budete podporovat jejich kritické myšlení a jejich schopnost pracovat sám se sebou a efektivně se rozhodovat.

18.09.2024  11:00–15:00 můžete se přihlásit

Prevence konfliktů s rodiči - on-line seminář

Zuzana Svobodová 

Pojďme společně nastavit základní stavební kameny takové komunikace s rodiči ve škole, která nebude vyrábět zbytečné konflikty, bude respektovat rozdílné názory a zároveň zachová pozici a ráz školy.

26. – 27.09.2024   můžete se přihlásit

Jak efektivně komunikovat s rodiči ve škole a školní družině? - ON-LINE SEMINÁŘ

Karla Maříková

Jak jednat s rodiči žáků v pozici učitelů a vychovatelů školních družin, abychom sdělili, co sdělit potřebujeme, vyhnuli se konfliktu a navodili konstruktivní atmosféru.

02.10.2024  10:00–16:00 můžete se přihlásit

Hravá jóga pro děti - PRAHA

Tereza Dědková

Dětská jóga nabízí bohatou inspiraci pro pohybová a relaxační cvičení předškolních i mladších školních dětí. Představíme Vám, jak prvky dětské jógy uplatnit při nesoutěživých hrách založených na spolupráci respektu k sobě i ostatním. Předchozí zkušenost s jógou není potřeba.

14.10.2024  10:00–16:00 můžete se přihlásit

Líný učitel pro vedení škol, aneb jak budovat kvalitní školu? - PRAHA

Robert Čapek

Setkání vedoucích pracovníků škol, na kterém budeme sdílet potíže i užitečné tipy při zavádění přístupu Líného učitele do škol mezi učitele i rodiče. Jak pracovat s těmi učiteli, kteří pracovat nechtějí, jak revidovat ŠVP, jak objasnit práci s očekávanými výstupy a mnoho dalšího. Protože označení Líný učitel je pro mnohé vyučující stigmatizující pojem, budeme místo něho pracovat s pojmem moderní didaktika.

16.10.2024  13:00–16:30 můžete se přihlásit

Třídní učitel v novém světle - legislativa, logistika a kompetence - ON-LINE SEMINÁŘ

Irena Trojanová a Zuzana Svobodová

Třídní učitel! Osoba ve školách nezastupitelná, a přesto až nyní ho vymezuje školská legislativa.Tento seminář nabídne komplexní pohled na legislativní rámec, výběr a definici úkolů vůči žákům, rodičům i učitelům. Praktické příklady a návodné materiály vás provedou přípravou hodin, jednáním s rodiči a vytvořením kompetenčního modelu pro třídní učitele. Seminář je vhodný pro vedoucí pracovníky škol.

24.10.2024  11:00–15:00 můžete se přihlásit

Zástupce ředitele – osoba mezi ředitelem a učiteli? - ON-LINE SEMINÁŘ

Irena Trojanová 

Je-li ředitel hlavou školy, pak zástupce je všemi jejími končetinami! Jak správně nastavit kompetence a povinnosti, aby škola šlapala jako hodinky?

07.11.2024  10:00–16:00 můžete se přihlásit

Zažijte den ve škole s Líným učitelem -PRAHA

Robert Čapek

Na vlastní kůži si v roli žáků zažijete vyučovací den pod taktovkou Roberta Čapka, alias Líného učitele. Vyzkoušíte si celou řadu konkrétních aktivizujících didaktických metod, navzájem se budete inspirovat, jak je uplatnit v různých předmětech, rozeberete klady a rizika jednotlivých konkrétních metod, vyzkoušíte si různé formy hodnocení.

13.11.2024  10:00–16:00 můžete se přihlásit

Mindfulness pro děti - PRAHA

Tereza Dědková

Mindfulness (do češtiny se překládá jako všímavost nebo bdělá pozornost) pomáhá dětem i dospělým lépe se soustředit na to, co právě děláme, co se děje okolo nás nebo v nás. Je výborným pomocníkem, když se chceme uklidnit, zmírnit vztek, hněv i strach. Tento praktický seminář dá účastníkům spoustu inspirace a nápadů, jak zařadit tuto techniku do života dětí jak v mateřských školách, tak dětí ve školách základních.

14.11.2024  9:00–13:00 můžete se přihlásit

Efektivní hospitace - ON-LINE SEMINÁŘ

Irena Trojanová 

Ukážeme Vám cesty, jak nastavit hospitační činnosti tak, aby pro Vás byly co nejméně časově náročné a přitom splnily vše, co od nich očekáváte

14.11.2024  14:00–18:00 můžete se přihlásit

Příprava na konkurz na funkci ředitele školy nebo školského zařízení - ON-LINE SEMINÁŘ

Irena Trojanová

Mottem semináře je: „Už u konkurzu ukažte, že umíte řídit školu". Paní Trojanová se podělí o své bohaté zkušenosti z konkurzních komisí na ředitele školy, kam bývá přizvána. Uvažujete-li o funkci ředitele školy nebo školského zařízení, přijďte se pobavit o tom, jak se dobře připravit ve všech oblastech požadovaných legislativou i zřizovatelem. 

27.11.2024  10:00–16:00 můžete se přihlásit

Hravá jóga pro děti - PRAHA

Tereza Dědková

Dětská jóga nabízí bohatou inspiraci pro pohybová a relaxační cvičení předškolních i mladších školních dětí. Představíme Vám, jak prvky dětské jógy uplatnit při nesoutěživých hrách založených na spolupráci respektu k sobě i ostatním. Předchozí zkušenost s jógou není potřeba.

28.11.2024  11:00–15:00 můžete se přihlásit

Efektivní hodnocení pedagogických pracovníků - ON-LINE SEMINÁŘ

Irena Trojanová

Zkušená lektorka v oblasti školské personalistiky a aktivní ředitelka ZŠ poradí, jak pracovat s důležitým nástrojem pro efektivní budování školského týmu. Jak, kdy, koho hodnotit, podle jakých kritérií, jak s výstupy pracovat a implementovat je v praxi?Vyhledávání

Facebook

Sledujte novinky a zajímavosti ze zákulisí našich seminářů i na FB

Kontakt

Jana Olchavová

Jana Olchavová

jana@olchavova.cz
+420 602 87 17 87

 

Dita Olchavová

Dita Olchavová

dita@olchavova.cz
+420 773 27 03 20