Olchavová Jana – motto

20.09.2018 – 15.11.2018  Základy managementu pro vedoucí vychovatele - cyklus 3 seminářů
od 11:00 do 15:00

Irena Trojanová

Oblíbená lektorka Vás na 3 seminářích zasvětí do základních manažerských a personálních činností ve školní družině.

21.09.2018 – 31.01.2019  Studium k rozšíření odborné kvalifikace - písemná a ústní komunikace - 1. semestr

Jana Olchavová, Pavlína Palová, Petr Hais, Jiří Černý

Od všech absolventů středních škol se automaticky očekává, že umí napsat e-mail, žádost, obchodní dopis, že umí naformátovat dokument a také že umí mluvit tak, aby posluchači věděli proč a o čem. 

Zrovna tak se často automaticky očekává, že to všechno učitelé umí své žáky dobře naučit. Ale skloubit učitelské dovednosti s potřebami současné praxe není tak jednoduché, jak to na první pohled vypadá.

 

24.09.2018  Právní úskalí ve školství - mateřské školy
od 10:00 do 15:00

Monika Puškinová

Expertka na školské právo Vám pomůže zorientovat se v nových vyhláškách, jejich výkladech, upozorní na nejčastější chyby.

25.09.2018  Uvádějící učitel
od 10:00 do 16:00

Irena Trojanová a Monika Kulová Skokanová

Jak vytvořit dobré podmínky pro dobrou spolupráci uvádějícího a začínajícího učitele, aby se co nejrychleji stali plnohodnotnými a kvalitními učiteli. Důležitost vlastní sebereflexe, nastavení fungujícího a motivačního plánu práce, podávání kvalitní zpětné vazby a další.

01.10.2018  Právní úskalí ve školství - základní a střední školy
od 10:00 do 15:00

Monika Puškinová

Expertka na školské právo Vám pomůže zorientovat se v nových vyhláškách, jejich výkladech, upozorní na nejčastější chyby.

03.10.2018  Klima třídy
od 10:00 do 16:00

Robert Čapek

Jak změřit, interpretovat a dobře nastavit kvalitní třídní klima, které je základem úspěšného učení? 

04.10.2018  (Mlu)vím, tedy jsem
od 10:00 do 15:00

Mluvíte na poradách? Mluvíte s médii? Mluvíte s rodiči, žáky, kolegy, kolegyněmi, nadřízenými, podřízenými...? Seminář s lektorkou Ditou Fuchsovou o tom, jak to udělat, aby vás poslouchali, a rádi.

10.10.2018  Jak na mediální gramotnost?
od 10:00 do 16:00

Zuzana Válková

Novinářka redakce Hospodářských novin a bývalá PR konzultantka představí hlavní témata mediální výchovy a nabídne inspiraci pro různé aktivity a materiály, s jejichž pomocí žáci lépe pochopí vztah mediálního sdělení a reality.

11.10.2018  Jak efektivně komunikovat s rodiči ve škole a školní družině?
od 10:00 do 16:00

Karla Maříková

Jak jednat s rodiči žáků v pozici učitelů a vychovatelů školních družin, abychom sdělili, co sdělit potřebujeme, vyhnuli se konfliktu a navodili konstruktivní atmosféru.

11.10.2018  Zástupce ředitele – osoba mezi ředitelem a učiteli?
od 11:00 do 15:00

Irena Trojanová 

Je-li ředitel hlavou školy, pak zástupce je všemi jejími končetinami! Jak správně nastavit kompetence a povinnosti, aby škola šlapala jako hodinky?

16.10.2018  Aktivizující výuka aneb Didaktická strategie „líného učitele“
od 10:00 do 16:00

Robert Čapek

Učitel by měl ve třídě používat takové postupy, aby nepracoval on sám, ale hlavně žáci. Seminář o tom, jak vykonávat pedagogickou práci s menší námahou, ale s o to větší radostí, tudíž kvalitně a úspěšně.

17.10.2018  (Mlu)vím, tedy jsem
od 10:00 do 15:00

Mluvíte na poradách? Mluvíte s médii? Mluvíte s rodiči, žáky, kolegy, kolegyněmi, nadřízenými, podřízenými...? Seminář s lektorkou Ditou Fuchsovou o tom, jak to udělat, aby vás poslouchali, a rádi.

23.10.2018  Efektivní hospitace
od 11:00 do 15:00

Irena Trojanová 

Ukážeme Vám cesty, jak nastavit hospitační činnosti tak, aby pro Vás byly co nejméně časově náročné a přitom splnily vše, co od nich očekáváte.

 

24.10.2018  Asertivní komunikační techniky pro pedagogy
od 10:00 do 16:00

Karla Maříková

Oblíbená charismatická lektorka Vás seznámí s principy a základními technikami asertivní komunikace, které jsou důležité v každodenním profesním i osobním životě pedagogických pracovníků.

25.10.2018 – 10.01.2019  Základy managementu pro vedoucí vychovatele - cyklus 3 seminářů
od 11:00 do 15:00

Irena Trojanová a Karla Maříková

Oblíbené lektorky Vás na 3 seminářích zasvětí do základních manažerských a personálních činností ve školní družině.

26.10.2018 – 26.01.2019  Koučink pro pedagogy - intenzivní výcvik 8 setkání
od 10:00 do 16:00

Monika Kulová Skokanová

Na osmi setkáních (64 hodin) si důkladně osvojíte klíčové techniky koučování a naučíte se je používat ve vztahu k žákům. Budete tak (ještě) lépe rozvíjet jejich schopnosti a dovednosti, budete podporovat jejich kritické myšlení a jejich schopnost pracovat sám se sebou a efektivně se rozhodovat.

05.11.2018  Moderní literatura pro děti a mládež + tipy pro čtenářský klub
od 10:00 do 15:00

Jarmila Sulovská

Jak dětem vybrat kvalitní literaturu, kterou budou opravdu s chutí číst? Oblíbená lektorka a didaktička pomůže s výběrem, nabídne jeho kritéria a prozradí tipy jak pracovat ve čtenářském klubu.

08.11.2018  Efektivní hospitace
od 11:00 do 15:00

Irena Trojanová 

Ukážeme Vám cesty, jak nastavit hospitační činnosti tak, aby pro Vás byly co nejméně časově náročné a přitom splnily vše, co od nich očekáváte

13.11.2018  Hodnocení není jen klasifikace
od 10:00 do 16:00

Robert Čapek

Načerpejte inspiraci pro nové způsoby hodnocení, ujasněte si co je a co není cílem hodnocení, naučte se používat takové hodnoticí postupy, které vedou k podpoře učení a k vytváření podporujícího edukačního prostředí.

27.11.2018  Zástupce ředitele – osoba mezi ředitelem a učiteli?
od 11:00 do 15:00

Irena Trojanová 

Je-li ředitel hlavou školy, pak zástupce je všemi jejími končetinami! Jak správně nastavit kompetence a povinnosti, aby škola šlapala jako hodinky?

03.12.2018  Jak na poezii, aby děti bavila?
od 10:00 do 15:00

Jarmila Sulovská

Oblíbená lektorka a didaktička vám poradí, jak představit dětem poezii tak, aby je bavila.

05.12.2018  Estetická výchova ve výuce ČJL
od 10:00 do 14:30

Jarmila Sulovská

Oblíbená lektorka a didaktička vám poradí, jak do hodin českého jazyka a literatury vhodně implantovat hudbu a jak využít výtvarné umění v podobě obrazu, ilustrace komiksu aj. Součástí budou konkrétní didaktické postupy.

11.12.2018  Zástupce ředitele – osoba mezi ředitelem a učiteli?
od 11:00 do 15:00

Irena Trojanová 

Je-li ředitel hlavou školy, pak zástupce je všemi jejími končetinami! Jak správně nastavit kompetence a povinnosti, aby škola šlapala jako hodinky?Facebook

Sledujte novinky a zajímavosti ze zákulisí našich seminářů i na FB

Odběr novinek

Nevyhovuje Vám termín? Napíšeme Vám, až bude nový termín.

» informace o zasílání novinek

Kontakt

Jana Olchavová

Jana Olchavová

jana@olchavova.cz
+420 602 87 17 87

 

Dita Olchavová

Dita Olchavová

dita@olchavova.cz
+420 773 27 03 20


 


 

Vyhledávání