NABÍDKA VŠECH AKTUÁLNĚ VYPSANÝCH ŠKOLENÍ

23. – 25.08.2019   poslední volné místo - můžete se přihlásit
Letní škola moderní didaktiky s Líným učitelem

Robert Čapek

Trocha teorie, hodně praxe. Jaké hodnocení je podporující a prospěšné, které naopak zcela kontraproduktivní jak pro žáka, tak pro celkové klima třídy. Jaké didaktické metody volit pro stávající třídní klima, aby učení bylo pestré, efektivní a bavilo učitele i žáky. Na všechno bude spousta času si vyzkoušet a hlavně zažít na vlastní kůži.

10.09.2019  13:00–17:00 můžete se přihlásit
Adaptace začínajících učitelů

Irena Trojanová 

Začínající učitel je chráněný živočišný druh, dopřejme mu péči, kterou si zaslouží! Ve třech odpoledních blocích jim poskytneme oporu, na kterou ve školách často není čas a/nebo energie, seznámíme je s praktickými činnostmi spojenými se samotnou výukou a komunikací s rodiči i kolegy. 

13.09.2019  12:00–18:00 můžete se přihlásit
Studium k rozšíření odborné kvalifikace - písemná a ústní komunikace - 1. semestr

Jana Olchavová, Pavlína Palová, Petr Hais, Jiří Černý

Od všech absolventů středních škol se automaticky očekává, že umí napsat e-mail, žádost, obchodní dopis, že umí naformátovat dokument a také že umí mluvit tak, aby posluchači věděli proč a o čem. 

Zrovna tak se často automaticky očekává, že to všechno učitelé umí své žáky dobře naučit. Ale skloubit učitelské dovednosti s potřebami současné praxe není tak jednoduché, jak to na první pohled vypadá.

19.09.2019  11:00–16:00 můžete se přihlásit
Změna školy jako manažerská výzva

Václav Trojan, Irena Trojanová

Pomůžeme Vám pochopit zásady změny, orientovat se v různých modelech, zvládat odpor proti změně a porozumět jeho příčinám. Budeme sdílet vlastní zkušenosti a čerpat inspirativní příklady z autentického školského prostředí. Přínosem pro účastníky bude stálé spojování teorie s praxí daným různým úhlem pohledu a zkušenostmi skvostného lektorského dua manželů Trojanových.

23.09.2019 – 08.10.2019  10:00–16:00 můžete se přihlásit
Hospitační balíček

Irena Trojanová a Karla Maříková

Dva semináře na téma hospitace. Paní Irena Trojanová Vás na semináři Efektivní hospitace provede praktickými náležitostmi z pohledu ředitelky velké školy. Paní Karla Maříková se pak na semináři Vedení hodnoticích a motivačních pohovorů zaměří na to, jak vést pohospitační pohovor tak, aby to byla příjemná záletižost pro obě strany.

24.09.2019  10:00–16:00 můžete se přihlásit
Jak se těšit na třídní schůzky

Karla Maříková

Jak se připravit na třídní schůzky tak, aby se jednalo o příjemnou a užitečnou událost? Jak vytvořit bezpečné prostředí, jak řídit diskuzi, jak reagovat v případě, že se situace vyhrotí směrem, kterým by neměla, a jak tomu předcházet?

25.09.2019  10:00–16:00 můžete se přihlásit
Aktivizující výuka aneb Didaktická strategie „líného učitele“

Robert Čapek

Učitel by měl ve třídě používat takové postupy, aby nepracoval on sám, ale hlavně žáci. Seminář o tom, jak vykonávat pedagogickou práci s menší námahou, ale s o to větší radostí, tudíž kvalitně a úspěšně.

09.10.2019  10:00–16:00 můžete se přihlásit
Klima třídy

Robert Čapek

Jak změřit, interpretovat a dobře nastavit kvalitní třídní klima, které je základem úspěšného učení? 

14.10.2019  10:00–15:00 můžete se přihlásit
Jak se připravit na krizovou komunikaci školy

Dita Fuchsová

Pomůžeme Vám se připravit na krizové situace, o kterých všichni doufáme, že nenastanou.

16.10.2019  10:00–16:00 můžete se přihlásit
Koučink pro pedagogy - intenzivní výcvik 8 setkání

Monika Kulová Skokanová

Na osmi setkáních (64 hodin) si důkladně osvojíte klíčové techniky koučování a naučíte se je používat ve vztahu k žákům. Budete tak (ještě) lépe rozvíjet jejich schopnosti a dovednosti, budete podporovat jejich kritické myšlení a jejich schopnost pracovat sám se sebou a efektivně se rozhodovat.

16.10.2019  10:00–16:00 můžete se přihlásit
Koučink a mentoring pro vedení škol

Monika Kulová Skokanová

Na osmi setkáních (64 vyučovacích hodin) si účastníci prohloubí komunikační a organizační dovednosti, díky nimž získají větší jistotu v určování vize a cílů školy, ale hlavně se je naučí systematičtěji plnit.

21.10.2019  10:00–16:00 můžete se přihlásit
Základy typografie a práce s fotkami

Hynek Olchava

Upravujete školní fotky, připravujete letáčky, nástěnky, propagační materiály školy, pozvánky a chcete, aby to všechno vypadalo hezky a vkusně? Sestavíme společně desatero pro hezkou školní grafiku.

23.10.2019  10:00–15:00 můžete se přihlásit
Jak neprohrát v komunikaci

Dita Fuchsová

Pokračování semináře (Mlu)vím, tedy jsem zaměřený na někdy krizovou/náročnou diskusi se zřizovatelem, rodiči, kolegy.

Absolvování semináře (Mlu)vím, tedy jsem není nutné.

23.10.2019  10:00–16:00 můžete se přihlásit
Asertivní dovednosti a profesionání zvládání emocí

Karla Maříková

Nabídneme nový úhel pohledu na problematiku práce s emocemi a představíme asertivní techniky, díky nimž je možné některým situacím (pro)aktivně předcházet. To vše v atmosféře typické všechny pro semináře paní Maříkové, tedy aktivizující sebezkušenostní a plné užitečných kazuistik.

24.10.2019  10:00–16:00 můžete se přihlásit
Komunikujeme efektivně i ve sborovně

Karla Maříková

I jen drobné změny ve vzájemné komunikaci a uplatnění osvědčených technik či inovativních nástrojů může přinést výrazné zlepšení školního klimatu.

04.11.2019  10:00–16:00 můžete se přihlásit
Hodnocení není jen klasifikace

Robert Čapek

Načerpejte inspiraci pro nové způsoby hodnocení, ujasněte si co je a co není cílem hodnocení, naučte se používat takové hodnoticí postupy, které vedou k podpoře učení a k vytváření podporujícího edukačního prostředí.

11.11.2019  10:00–16:00 můžete se přihlásit
Počítačové vychytávky - aneb efektivní práce s počítačem

Hynek Olchava

Píšete maily, mistrovsky připojujete přílohy, brouzdáte po internetu, stahujete soubory, ale…  přece jenom cítíte, že profíci to dělají rychleji, elegantněji, efektněji i efektivněji, zkrátka profesionálně. Přijďte se k nám této metě přiblížit.

12.11.2019  10:00–16:00 můžete se přihlásit
Hodnoticí a motivační rozhovory s přidanou hodnotou

Karla Maříková

Naučíme Vás, jak vést hodnoticí pohovor tak, aby nebyl strašákem ani pro jednu zúčastněnou stranu.

13.11.2019  10:00–16:00 můžete se přihlásit
Jak zlepšit klima školy pomocí supervize

Karla Maříková

Uvažujete o supervizi, ale rádi byste se o tomto tématu nejdříve dozvěděli něco více? Je právě pro Vás a Vaši školu supervize to pravé? Může zavedení supervize opravdu zlepšit školní klima? Přijďte si vyzkoušet supervizi se zkušenou supervizorkou nanečisto a posuďte sami.

14.11.2019  10:00–14:30 můžete se přihlásit
Čeština s humorem

Jarmila Sulovská

Humor ve třídě uvolňuje napětí a stimuluje kreativitu, která napomáhá rozvoji komunikace. Prostřednictvím humoru můžeme žákům ukázat plastičnost mateřského jazyka, nekonečné možnosti hry s ním i to, že četba poskytuje nejen poučení, ale i zábavu. V psychické rovině může humor žáky zklidnit, v sociální rovině pomáhá budovat dobré klima ve třídě.

22.11.2019  10:00–14:30 můžete se přihlásit
Estetická výchova ve výuce ČJL

Jarmila Sulovská

Oblíbená lektorka a didaktička vám poradí, jak do hodin českého jazyka a literatury vhodně implantovat hudbu a jak využít výtvarné umění v podobě obrazu, ilustrace komiksu aj. Součástí budou konkrétní didaktické postupy.

26.11.2019  10:00–16:00 můžete se přihlásit
Myšlenkové mapy – užitečný nástroj pro žáky i pedagogy

Miloslav Hubatka

Tvorba a principy tvorby myšlenkových map, jejich využití ve škole a ve výuce – metody, formy zapojení, příklady z praxe. Zapojení myšlenkových map v další práci učitele – plánování, řízení projektů, organizační systémy aj. 

02.12.2019  10:00–14:30 můžete se přihlásit
Moderní literatura pro děti a mládež + tipy pro čtenářský klub

Jarmila Sulovská

Jak dětem vybrat kvalitní literaturu, kterou budou opravdu s chutí číst? Oblíbená lektorka a didaktička pomůže s výběrem, nabídne jeho kritéria a prozradí tipy jak pracovat ve čtenářském klubu.

02.12.2019  10:00–16:00 můžete se přihlásit
Aktivizující výuka aneb Didaktická strategie „líného učitele“

Robert Čapek

Učitel by měl ve třídě používat takové postupy, aby nepracoval on sám, ale hlavně žáci. Seminář o tom, jak vykonávat pedagogickou práci s menší námahou, ale s o to větší radostí, tudíž kvalitně a úspěšně.

03.12.2019  11:00–15:00 můžete se přihlásit
Zástupce ředitele – osoba mezi ředitelem a učiteli?

Irena Trojanová 

Je-li ředitel hlavou školy, pak zástupce je všemi jejími končetinami! Jak správně nastavit kompetence a povinnosti, aby škola šlapala jako hodinky?

11.12.2019  10:00–16:00 můžete se přihlásit
Třídní učitel jako lídr

Miloslav Hubatka

Ukážeme učitelům a vedoucím pracovníkům škol nové pohledy na role a možnosti třídních učitelů jako aktivních hybatelů a implementátorů změn ve škole.

09.01.2020  11:00–15:00 můžete se přihlásit
Efektivní hospitace

Irena Trojanová 

Ukážeme Vám cesty, jak nastavit hospitační činnosti tak, aby pro Vás byly co nejméně časově náročné a přitom splnily vše, co od nich očekáváteFacebook

Sledujte novinky a zajímavosti ze zákulisí našich seminářů i na FB

Odběr novinek

Nevyhovuje Vám termín? Napíšeme Vám, až bude nový termín.

» informace o zasílání novinek

Kontakt

Jana Olchavová

Jana Olchavová

jana@olchavova.cz
+420 602 87 17 87

 

Dita Olchavová

Dita Olchavová

dita@olchavova.cz
+420 773 27 03 20


 


 

Vyhledávání