Termíny školení

Koučink pro pedagogy - intenzivní výcvik 8 setkání

Místo konání akce: Klimentská 50, Praha 1 (na rohu Klimentské a Helmovy ulice, vchod z vedlejší Helmovy ulice)
Typ akce: Cyklus seminářů
Cena za osobu: 12 000,- Kč vč. DPH
Termín konání akce: 26.10.2018 od 10:00 – 26.01.2019 do 16:00

Rozhodnete-li se absolvovat náš koučovací výcvik pro učitele, budete na jeho konci vybaveni koučovacími dovednosti na velmi dobré úrovni. A to na tak dobré úrovni, že získáte zcela jinou dimenzi svého pedagogického umu – budete vždy vědět, čeho chcete dosáhnout, jak probíhá proces učení, jak proces sebeuvědomění. Budete přesně vědět, kdy jakou koučovací techniku použít, abyste podpořili motivaci, učení a celkový rozvoj žáků a studentů. Budete mít natolik detailní vhled do komunikace a práce s lidmi, že vám to dá velmi široký záběr. Díky tomu budete mít stále na čem pracovat, nač se těšit, že se vyhnete případnému syndromu vyhoření. A hlavně, a to teď mluví vlastní zkušenost lektorky coby kantorky s koučovacími dovednosti, získáte přesvědčení, že svou práci perfektně umíte, že jste profesionál každým coulem. A nebudete si to myslet jen vy! :-)

Každý výcvikový seminář obsahuje část teoretickou a praktickou. Teoretická část sestává z vysvětlení technik, metod, principů. Praktická část pak z jejich nácviku. V době mezi jednotlivými semináři je vhodné nabyté znalosti a dovednosti zkoušet ve vlastní pedagogické praxi. Každý další seminář pak bude začínat sdělením účastníků, jak tyto dovednosti v praxi použili a co přinesly jim a jejich žákům.

Místo a termíny jednotlivých setkání

Seminář probíhá v samém centru Prahy.

Celkový rozsah činí 64 vyučovacích hodin (8 x 8 h.). Abychom co nejméně narušovali pracovní dobu účastníků, pouze 3 setkání proběhnou ve všední den (3x pátek):

1. seminář - pátek 26. 10.
2. seminář - sobota 10. 11.
3. seminář - sobota 24. 11.
4. seminář - pátek 7. 12.
5. seminář - sobota 8. 12.
6. seminář - sobota 5. 1.
7. seminář - pátek 18. 1.
8. seminář - sobota 26. 1.

MŠMT toleruje 20% absenci z vážných důvodů.

Program

1. seminář – Úvod do koučinku

 • Vymezení pojmů koučink, kouč, koučovací přístup
 • Principy a podstata koučinku – teoretický pohled na věc
 • Koučink transakční, transformační, školy koučinku – jak je možno koučink chápat a co by případně vyhovovalo mně – mé osobnosti, mým zásadám
 • Definování příbuzných pojmů – trenér, poradce, konzultant, školitel, kouč, mentor, učeň apod. – abychom věděli, kdy jakou roli plníme, proč ji plníme a jaký profit to bude mít pro nás a pro druhou stranu
 • Rozdíl mezi koučinkem a koučovacím přístupem. Koučovací přístup ve školním prostředí – jak na to, možnosti jeho uplatnění a hlavně – čeho všeho jím lze dosáhnout

2. seminář – Základní techniky koučinku

 • Škála a její využití – vysvětlení a hned nato praktický nácvik
 • Model GROW a stanovení cíle dle SMARTER – další technika, které hodně pomáhá při vedení dětí a stanovování postupů. Učí uvažovat v možnostech a odpovědně stanovovat cíle
 • Jak poznat koučovací otázku, jak ji sestavit – umět se zeptat je prostě základ
 • Parafráze a rámování – pomáhá při jakékoli komunikaci

3. seminář – Sebereflexe a sebekoučink

 • Vysvětlení pojmů sebereflexe a sebekoučink, vztah mezi nimi – a proč se tím vůbec zabývat. Vést a rozvíjet ostatní předpokládá, že u sebe to již umíme
 • Mercedel model – skvělé technika, jak se vyznat v tom, co se s námi teď a tady děje. A díky tomu daný stav nakonec i měnit (technika NLP)
 • Kolo rovnováhy – výborné na to, jak získat nadhled, jak si uvědomit to podstatné a jak z velkého tématu vytvořit menší, s nimiž se pak lépe pracuje

4. seminář – Aktivní naslouchání a komunikace s rodiči

 • 3 úrovně aktivního naslouchání – prostě není naslouchání jako naslouchání a je fajn si ujasnit, kdy můžeme který typ použít, k čemu nám bude a jaká skýtá rizika
 • Podávání zpětné vazby a jak reagovat na kritiku – zcela jiný pohled na to, čemu se říká kritika (z pohledu NLP). Dle reakcí pedagogů sklízí velké nadšení.
 • Komunikace s rodiči – komunikační kanály a jak je využít, tvorba dohody – když komunikovat, tak s plným vědomím

5. seminář – Možnosti a akční kroky

 • Stanovení reality – její definování – co nyní mám, co se v tuto chvíli děje, co už umím, na čem mohu stavět? 
 • Možnosti – co jimi může být, kde jsou skryté zdroje, jak se na ně správně zeptat, jak vytvářet podkategorie – nácvik uvažování v možnostech, jsou i tam, kde bychom je nehledali, prohlubují flexibilní myšlení a rozšiřují obzory – a je přínosné toto umět naučit to pak i žáky
 • Stanovení akčních kroků – tvorba reálného plánu – vybereme z možností a jdeme směle k cíli
 • Ověřování ekologičnosti celého záměru – jak moc to chci, proč vlastně, k čemu mi to bude? Otázky, které ve školách jsou sice přítomné, ale jen málokdo je položí. My je budeme pokládat takřka pořád – motivace je totiž základem každého učení

6. seminář – Koučovací přístup ve školním prostředí

 • Možnosti využití koučovacích technik – při práci s dětmi, spolupráci s kolegy, při komunikaci s rodiči – jaký efekt z toho bude, co tím všichni získáme
 • Sféra vlivu – co mohu ovlivnit a co již ne – výborné si uvědomit tyto hranice, nebereme si cizí odpovědnost za vlastní a celkově se nám tím uleví
 • Jak ne/chválit – možnosti, způsoby, kdy využít, vědomí rizik

7. seminář – Vedení žáků

 • Jak sestavit vizi pro vedení žáků – abychom sestavili svou vizi, musíme si odpovědět na otázky: co je pro tuto třídu dobré, co chtějí rodiče, v jaké společnosti jednou bude žák fungovat a jak a čím ho vybavit. A nad tím si budeme tak trochu lámat hlavu. Abychom se v tom vyznali a děti do jejich budoucnosti lépe vedli.
 • Plánování dlouhodobých cílů – no není nad to někam směřovat. Teď je jen otázka kam a jakým způsobem tam dojdeme
 • Vedení žáků z pozice ne-třídního učitele – to kdyby si někdo myslel, že jako ne-třídní učitel směrovat žáky moc nemůže. Omyl. A povíme si, jak na to.

8. seminář – Sebereflexe a ladění detailů

 • Diskuse na téma změna postojů, změna sebehodnocení, organizace a komunikace. Oslava nabytí koučovacích dovedností a vytvoření si vlastního koučovacího přístupu. 
 • 10 minut prezentace koučovacího rozhovoru dle GROW 
 • Prezentace svého vlastního koučovacího přístupu – mé know how coby učitele
 • Seminář, který bude patřit jen a pouze účastníkům – jejich koučovacím dovednostem a otázkám zaměřených na detaily – protože všichni již všechno k dispozici mají, tím pádem už jsou v situaci, kdy pouze ladí. Nádhera!

Komu je seminář určen

Seminář je určen všem pedagogickým pracovníkům mateřských, základních i středních škol a školských zařízení. Pro absolvování semináře není potřeba předchozí zkušenosti s koučovacími metodami ani hlubší psychologické vzdělání. 

Slova lektorky o semináři

"Díky znalostem koučovacích technik a vytvoření si vlastního koučovacího přístupu získají pedagogové možnost strukturovaněji vést svou pedagogickou práci s jasně nastavenými krátkodobými i dlouhodobými cíli. Výrazně si zvýší pravděpodobnost, že je práce bude více těšit a naplňovat. Když má holt něco tah na bránu a navíc to tam i padá, tak je to prostě radost."

Slova účastníků o koučovacím výcviku

 • Seminář byl naprosto úžasný - praktický, velmi motivující pro mou další práci, velmi mě "nakopl" do dalších dní. Více takových seminářů by bylo třeba. Paní lektorka byla úžasná, odnáším si mnoho a mnoho zkušeností.
 • Seminář byl pro mě užitečný úplně vším, každé slovo pro mě mělo velký význam!! Děkuji!
 • Naučila jsem se používat vědomě koučovací přístup nejen ve školním prostředí, ale i v rodinném kruhu. Koučovací přístup mi pomáhá řešit a překonávat problémy, posouvá mě dopředu a otevírá další možnosti pro moji pedagogickou činnost.
 • Seminář byl užitečný v mém osobnostním rozvoji, ve zkvalitnění mé práce a tím v celkovém pocitu spokojenosti. Děkuji za přístup lektorky - výborný seminář! Děkuji také za výborný servis - občerstvení! :-)
 • Díky tomuto semináři jsem zjistila, proč chodím do školy, našla si svůj koučovací přístup a lépe poznala sama sebe. Seminář, jeho vedení a organizaci hodnotím slovem: perfektní!
 • Získala jsem mnoho užitečných informací o tom, jak je možné komunikovat s lidmi, jak vést tým lidí. Získané informace uplatňuji, používám nejen v komunikaci s podřízenými, pomáhají mi lépe komunikovat s rodiči dětí i s dětmi. Užitečné jsou také v mém osobním životě. Vřele doporučuji všem učitelům a ředitelům, osobní rozvoj je důležitý!
 • Uvědomění si vlastních kvalit, zlepšení komunikace s ostatními lidmi, podporování týmového ducha školy, preciznější zadávání úkolů - být čitelnější pro ostatní, naučila jsem se aktivně nastlouchat a nepředpokládat.
 • Seminář mě velmi naplnil. Ukázal mi cestu, jak lépe pracovat s lidmi (v kolektivu, v rodině, kolem sebe). Tímto seminářem by měli určitě projít všichni učitelé (výborné praktické činnosti).

Lektorka

Monika Kulová SkokanováMonika Kulová Skokanová

Je pedagožkou, certifikovanou koučkou, akreditovanou lektorkou seberozvojových seminářů a poradkyní pro oblast výchovy, mezilidských vztahů a vzdělávání.

 

 

 

Akreditace

Školení je akreditováno MŠMT. Výcvik je možné hradit ze šablon OP VVV, např. varianta minimálně 24 hodin.

Zpět na kalendář akcí

Přihláška

Termín:

Název společnosti
Ulice a číslo
Město
PSČ
DIČ
Email
Telefon
Jméno a příjmení
Datum narození:    
Poznámka:    
S Vašimi osobními údaji pracujeme dle našich zásad zpracování osobních údajů.
    


Související


Facebook

Sledujte novinky a zajímavosti ze zákulisí našich seminářů i na FB

Odběr novinek

Nevyhovuje Vám termín? Napíšeme Vám, až bude nový termín.

» informace o zasílání novinek

Kontakt

Jana Olchavová

Jana Olchavová

jana@olchavova.cz
+420 602 87 17 87

 

Dita Olchavová

Dita Olchavová

dita@olchavova.cz
+420 773 27 03 20


 


 

Vyhledávání