Termíny školení

Co Vám ve funkčním studiu neřeknou

Místo konání akce: Klimentská 50, Praha 1 (na rohu Klimentské a Helmovy ulice, vchod z vedlejší Helmovy ulice)
Typ akce: Cyklus seminářů
Cena za osobu: 8 700,- Kč vč. DPH
Termín konání akce: 24.09.2019 od 11:00 – 14.05.2020 do 15:00
Počet hodin: 2x8 h. (lze platit ze šablon) + 3x6 h.
Akreditace MŠMT v rámci DVPP: Ano
Lze hradit ze šablon: Ano

Na funkčním studiu se člověk dozví spoustu (opravdu velkou spoustu...) školské legislativy, bez které to nejde, něco o financování škol a na praktické organizační, strukturální otázky, vizi školy, zavádění změn, supervizní spolupráce apod. zbývá již jen zlomek celkového času

Sestavili jsme (nejen) pro začínající ředitele a zástupce základních a středních škol takový program, o němž si myslíme, že by měl být součástí funkčního studia, ale bohužel nebývá. V průběhu školního roku se sejdeme 5x, cca jednou za 2 měsíce, sejdete se s těmi nejlepšími lektory na danou problematiku a s řediteli a zástupci, kteří se nacházejí v podobné fázi své kariéry jako Vy, můžete proto sdílet své zkušenosti a problémy.

1. Jak pracovat s lidmi (protože bez nich to opravdu nepůjde)
          ... aneb nastavíme funkční strukturu školy...

24. září 2019, 11:00-15:00, lektorka Irena Trojanová

 • Efektivní organizační struktura školy
  • Nastavení vize školy a cesty k jejímu naplnění
  • Tým vedoucích pracovníků jako základ efektivního řízení školy
  • Vzdělávací týmy a možnosti jejich práce
 • Personální činnosti ve školství
  • Personální plánování a výběr pracovníků
  • Adaptace pracovníků
  • Hodnocení pracovníků
  • Odměňování pracovníků

2. Evaluace vzdělávání a školy
          ... aneb klíč k řízení a zvyšování kvality školy

5. listopadu 2019, 10:00–16:00, lektor Robert Čapek

 • Cíle vzdělávání a úkoly školy 
 • Vybrané metody evaluace a sebeevaluace pro efektivní řízení školy
 • Revize ŠVP v kontextu hodnotových cílů školy
 • Evaluační metody a techniky    
  • dotazníkové šetření
  • experiment
  • průzkum veřejného mínění
  • kvalitativní analýza
  • kvalitativní vs. kvantitativní průzkum
  • pozorování
 • Evaluační činnost učitelů
 • Žáci jako partneři evaluace
 • Práce s výsledky evaluace       

3. Změna školy jako manažerská výzva
          ... aneb jak realizovat ve škole potřebné změny

9. ledna 2020, 11:00–15:00, lektor Václav Trojan

 • Seznámení s relevantními modely změn
 • Osm kroků realizace změny ve školském prostředí
 • Odpor proti změně, analýza, pochopení, možná řešení
 • Praktická práce – aplikace jednotlivých fází změny do prostředí vlastní školy 

4. Jak motivovat lidi
          ... aneb jak nám v tom pomohou motivační rozhovory a supervize?

3. března 2020, 10:00-16:00, lektorka Karla Maříková

 • Techniky a nástroje vedení rozhovoru, přehled a příklady užití
  • reflektování, sebereflexe, naslouchání
  • reframing, oceňování, externalizace
  • přijímání a vyslovování kritiky, práce s emocemi
  • motivace, profesionalita, institucionální a jiné role
 • Rozdíly mezi supervizí, intervizí, koučováním, mentoringem
 • Kazuistiky a příklady dobré praxe, aneb jak to vypadá, když to funguje

5. Jak školní rok uzavřít?
          ... aneb vše shrneme a  – kudy dál?

14. května 2020, 11:00-15:00, lektorka Irena Trojanová

 • Kritéria České školní inspekce
  • Vyhodnocení práce školy na základě kritérií Kvalitní školy (hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání)
  • Stanovení cílů školy na další období
  • Sestavení plánu pedagogického rozvoje školy na základě analýzy konkrétních podmínek dané školy a stanovených cílů
 • Profesní rozvoj pedagogických pracovníků
  • SWOT analýza jako východisko stanovení rozvojových cílů
  • Stanovení rozvojových cílů
  • Sestavení plánu osobního profesního rozvoje pedagogického pracovníka v souladu s plánem pedagogického rozvoje školy

LEKTORSKÝ DREAM TEAM

 

Irena Trojanová

Je ředitelkou ZŠ v Praze, řadu let vyučovala v Centru školského managementu PedF UK v Praze, dlouhodobě se zaměřuje na vedení lidí ve školách a školských zařízeních.

http://www.irenatrojanova.cz/

 

 

 

Václav Trojan

Dlouholetý vedoucí Centra školského managementu PedF UK, bývalý ředitel gymnázia, autor celé řady publikací věnovaných zejména ředitelům škol. Zabývá se pedagogickým vedením, řízením pedagogického procesu a dalšími oblastmi školského managementu.
 

 

Karla Maříková

Je supervizorkou a koučkou, lektorkou psychosociálních dovedností a systemickou terapeutkou. Vede své semináře a workshopy originálním způsobem, v němž se propojuje kreativita, humor a empatie s vysokou odbornou erudicí i mnohaletými praktickými zkušenostmi. Efektivitu setkání umocňuje aktivizující, sebezkušenostní pojetí semináře a přístup lektorky, která kromě facilitace zajišťuje potřebnou vyváženost poměru prožitkové složky a odborné náplně programu.

 

Robert ČapekRobert Čapek

Učitel s 24letou praxí na (téměř) všech typech škol od zvláštní školy, ZŠ, SŠ, SOU i na vysoké škole, vychovatel, didaktický mentor, školní psycholog a lektor. Je autorem mnoha zajímavých publikací jako např. Líný učitel - Jak učit dobře a efektivně, Moderní didaktika, Odměny a tresty ve školní praxi, Třídní klima a školní klima apod.

 

KOMU JE CYKLUS SEMINÁŘŮ URČEN

Seminář je určen vedoucím pracovníkům základních a středních škol bez ohledu na to, jak dlouho svou funkci vykonávají. 

AKREDITACE

Jednotlivé semináře jsou MŠMT akreditovány zvlášť, jednotlivých seminářů se tedy může zúčastnit kterákoli osoba z Vaší školy.

Nejedná se o plnohodnotné funkční studium, ale o jeho doplněnínadstavbu a možnost setkávat se s těmi nejlepšími lektory oboru. Předchozí absolvování oficiálního funkčního studia není podmínou pro absolvování našeho cyklu seminářů.

Zpět na kalendář akcí

Přihláška

Termín:

Název společnosti
Ulice a číslo
Město
PSČ
DIČ
Email
Telefon
Jméno a příjmení
Datum narození:    
Poznámka:    
S Vašimi osobními údaji pracujeme dle našich zásad zpracování osobních údajů.
    


Související


Facebook

Sledujte novinky a zajímavosti ze zákulisí našich seminářů i na FB

Odběr novinek

Nevyhovuje Vám termín? Napíšeme Vám, až bude nový termín.

» informace o zasílání novinek

Kontakt

Jana Olchavová

Jana Olchavová

jana@olchavova.cz
+420 602 87 17 87

 

Dita Olchavová

Dita Olchavová

dita@olchavova.cz
+420 773 27 03 20


 


 

Vyhledávání