Co Vám ve funkčním studiu neřeknou - cyklus on-line seminářů

Místo konání akce: on-line
Typ akce: Cyklus seminářů
Cena za osobu: 8 700,- Kč vč. DPH
Termín konání akce: 21.03.2023
Počet hodin: 20 (5 x 4)
Akreditace MŠMT v rámci DVPP: ano i ne, viz sekce Často kladené otázky
Lze hradit ze šablon: Ano

Pozor, z organizačních důvodů došlo 12. září ke změně - 1. setkání, které bylo původně plánováno na 20. září, bude zařazeno na konec cyklu setkání, a to na 21. března 2023 11:00-15:00.

Na funkčním studiu se člověk dozví spoustu (opravdu velkou spoustu...) školské legislativy, bez které to nejde, něco o financování škol a na praktické personální, organizační a strukturální otázky,  hodnocení, komunikaci v krizových situacích apod. zbývá již jen zlomek celkového času.

Sestavili jsme (nejen) pro začínající ředitele a zástupce základních a středních škol takový program, o němž si myslíme, že by měl být součástí funkčního studia, ale bohužel nebývá. V průběhu školního roku se sejdeme 5x, cca jednou za měsíc, sejdete se s těmi nejlepšími lektory na danou problematiku a s řediteli a zástupci, kteří se nacházejí v podobné fázi své kariéry jako Vy, můžete proto sdílet své zkušenosti a problémy.

1. Jak na hodnocení a sebehodnocení pedagogických pracovníků?

20. října 2022, 11:00–15:00, lektorka Irena Trojanová

 • Specifika hodnocení ve školském prostředí
  • hodnocení jako personální činnost
  • pracovní výkon a jeho řízení
  • hodnotitelé
  • nástroje hodnocení
 • Tvorba a prezentace hodnoticího modelu                         
  • vybraná specifika hodnocení
  • důsledky hodnocení
  • popis výsledků hodnocení
 • Implementace výstupů z hodnocení       
  • sebehodnocení
  • portfolio učitele
  • poskytování zpětné vazby
  • závěr semináře
  • nefinanční motivační nástroje

2. Jak se připravit na krizovou komunikaci školy? 

22. nebo 29. listopadu 2022 (podle počtu registrovaných mohou být účastníci rozděleni do 2 skupin), 11:00–15:00, lektorka Dita Fuchsová

 • Obecné zásady komunikace s rodiči či médii
 • Desatero krizové komunikace
  • praktická práce
  • rozbor několika příkladů z praxe
  • konzultace kazuistik
 • Vlastní zpracování tiskové zprávy a jejich rozbor

3. Jak předcházet konfliktům s rodiči?

5. ledna 2023, 11:00-15:00, lektorka Zuzana Svobodová

 • Seznámení s konflikty
  • spor vs. problém
  • role v konfliktu
  • možné strategie
  • spouštěč, kterým vše začíná
 • Nastavení základů prevence
  • pravidla a informace
  • otevřená komunikace
  • zdroje zpětné vazby
  • komunikace dospělý-dospělý
 • Zvládnutí vhodných komunikačních přístupů
  • nebereme si věci osobně
  • komunikační stopky vymažeme z našeho slovníku
  • hrajeme jenom na našem hřišti
  • popisujeme bez interpretace a hodnocení

4. Jak efektivně na porady?

16. února 2023, 11:00-15:00, lektorka Irena Trojanová

 • Porady jako nástroj řízení
  • Účel/téma porad
  • Druhy porad, příprava formulářů
  • Plán porad
  • Specifika porad v prostředí škol a školských zařízeních (pedagogické rady)

 • Tipy pro efektivní vedení porad
  • Příprava porady: téma/cíl/program, účastníci, místo, čas, materiály, zapojení do hodiny
  • Průběh samotné porady: úvod, dohoda o pravidlech (čas, program, vstupy účastníků), vlastní obsah, závěr/výsledky, úkoly
  • Reflexe: upřesnění zápisu, rozeslání zápisu účastníkům, zpětná vazba od účastníků

 • Účastníci porady            
  • Výběr účastníků porady
  • Role účastníků
  • Komunikační typy

5. Jak nastavit efektivní organizaci školy?

21. března 2023, 11:00-15:00, lektorka Irena Trojanová

 • Efektivní organizační struktura školy
  • Nastavení organizace školy v souvislosti s se stanovenou vizí
  • Tým vedoucích pracovníků jako základ efektivního řízení školy
  • Vzdělávací týmy a možnosti jejich práce
 • Personální činnosti ve školství
  • Personální plánování a výběr pracovníků
  • Adaptace pracovníků
  • Hodnocení a odměňování pracovníků
  • Vzdělávání pracovníků
 • Styly vedení pracovníků
  • Autoritativní, demokratický styl vedení a styl "volná uzda"
  • Delegování kompetencí v rámci vedení lidí
  • Manažerská mřížka - kdy se zaměřit více na lidi, kdy na úkoly
  • Situační vedení - jak daná situace ovlivńuje použitý styl vedení?
 • Motivace pracovníků

LEKTORSKÝ DREAM TEAM

 

Irena Trojanová

Je ředitelkou velké ZŠ v Praze, řadu let vyučovala v Centru školského managementu PedF UK v Praze a jako lektorka se velmi ochotně dělí o své zkušenosti s vedením lidí ve školách a školských zařízeních. Za vším, co na jejích seminářích zaznívá, je jasně vidět osobní zkušenost a praxe. Díky tomu se i Vám bude dařit lépe se vyhýbat různým manažerským slepým uličkám. Ukáže Vám, jak řídit školu efektivně, s lehkostí a radostí. http://www.irenatrojanova.cz/ Náš rozhovor s Irenou naleznete zde.

 

Zuzana Svobodová

Zuzana Svobodová

Pracuje jako asistentka na Katedře andragogiky a managementu vzdělávání, kde se věnuje především oblasti školského managementu. Celkově se svou publikační a lektorskou činností snaží aktivně působit na vedoucí školské pracovníky a pomáhat jim smysluplně a efektivně pracovat, řídit a vést školy. Opírá se o letitou praxi ve vedení mateřské, základní i střední školy, čerpá také z absolvovaných sebezkušenostních výcviků  a vlastního manažerského vzdělání. 

 

Dita Fuchsová

Vystudovala masovou komunikaci, pracovala jako moderátorka publicistických pořadů v České televizi, jako tisková mluvčí na Ministerstvu kultury získala titul Tisková mluvčí roku, má zkušenosti s personálním poradenstvím manažerů a politiků, s moderováním konferencí a s prací v soukromých i veřejnoprávních médiích. Zároveň je certifikovanou instruktorkou jógy, což dokáže velmi propojit s ostatními svými profesními zkušenostmi. Náš rozhovor s Ditou Fuchsovou naleznete zde.

 

KOMU JE CYKLUS SEMINÁŘŮ URČEN

Seminář je určen vedoucím pracovníkům základních a středních škol bez ohledu na to, jak dlouho svou funkci vykonávají. 

nehodí se vám některý z termínů? Nebo už jste některý ze seminářů absolvovali?

Nevadí, jednotlivé semináře jsou akreditované zvlášť, můžete tedy za sebe vyslat náhradníka. 

AKREDITACE

Jednotlivé semináře jsou MŠMT akreditovány zvlášť, jednotlivých seminářů se tedy může zúčastnit kterákoli osoba z Vaší školy.

Cyklus seminářů lze hradit ze Šablon (1 účastník musí absolvovat semináře v minimálním rozsahu 8 vyučovacích hodin). 

Nejedná se o plnohodnotné funkční studium, ale o jeho doplněnínadstavbu a možnost setkávat se s těmi nejlepšími lektory oboru. Předchozí absolvování oficiálního funkčního studia není podmínou pro absolvování našeho cyklu seminářů.

Zpět na kalendář akcí

Je nám líto, již jsou všechny volné kapacity obsazeny.


Související


Vyhledávání

Facebook

Sledujte novinky a zajímavosti ze zákulisí našich seminářů i na FB

Kontakt

Jana Olchavová

Jana Olchavová

jana@olchavova.cz
+420 602 87 17 87

 

Dita Olchavová

Dita Olchavová

dita@olchavova.cz
+420 773 27 03 20