Termíny školení

Typy akcí – legenda:

Dnes

Více akcí v daný den

Říjen 2022

03.10.2022 13:00–17:00  nelze se registrovat
Jak na výuku pravopisu na 1. stupni

Hana Mühlhauserová

Společně si prohloubíme znalosti o časovém rozvržení jednotlivých pravopisných témat v 1.-5. ročníku a metodické posloupnosti základních pravopisných jevů. Vyzkoušíme si prakticky efektivní metody pro vyvození, procvičování a upevňování různých pravopisných jevů. Získáme informace, jak učit děti dané jevy odůvodňovat a seznámíme se s několika možnostmi, jak dávat dětem okamžitou zpětnou vazbu, jak opravit chybu a hodnotit.

04.10.2022 12:30–16:00  můžete se přihlásit
Tresty nebo důsledky? – Jak s dětmi neorat, ale pěstovat v nich semínka zodpovědnosti ON-LINE SEMINÁŘ

Štěpánka Vontrobová

Zamyslíme se nad efektem užívání trestů vs. principu vyvozování důsledků ve výuce. Společně rozebereme celou řadu situací a efekt jednotlivých řešení. Naučíme se v jednotlivých situacích reagovat tak, aby naše opatření bylo z dlouhodobého hlediska efektivní. Uvědomíme si, kam tím děti směrujeme a zvnitřníme si systém přirozených důsledků namísto trestů a odměn. 

05.10.2022 13:00–17:00  můžete se přihlásit
Zástupcovský balíček - ON-LINE CYKLUS SEMINÁŘŮ

Irena Trojanová

Cyklus tří seminářů pro zástupce ředitele. Přesvědčíte se, zda umíte 1. dobře řídit školu a svěřenou agendu, 2. vést pracovníky, porady, předcházet konfliktům 3. hodnotit a vést k sebehodnocení.

06. – 07.10.2022 9:00–12:30  můžete se přihlásit
Práce s emocemi a umění asertivity v prostředí uměleckých škol - ON-LINE SEMINÁŘ

Karla Maříková

Pro umělecké školy je charakteristické, že se zde setkávají lidé velmi kreativní, jedineční, ale mnohdy též mimořádně citliví. Seminář je určen pro ty, kdo rádi rozvíjejí své psychosociální dovednosti (soft skills), protože vědí, že jim to pomáhá dobře zvládat emočně náročné situace a pěstovat ve škole pozitivní klima.

Prožitkově koncipovaný program pro pedagogické pracovníky, kteří chtějí posilovat svoji profesionalitu cestou sebezkušenosti a osobnostního rozvoje.

11.10.2022 10:00–16:00  pouze pro náhradníky
Zažijte den ve škole s Líným učitelem

Robert Čapek

Na vlastní kůži si v roli žáků zažijete vyučovací den pod taktovkou Roberta Čapka, alias Líného učitele. Vyzkoušíte si celou řadu konkrétních aktivizujících didaktických metod, navzájem se budete inspirovat, jak je uplatnit v různých předmětech, rozeberete klady a rizika jednotlivých konkrétních metod, vyzkoušíte si různé formy hodnocení.

14. – 16.10.2022 nelze se registrovat
"Veteránská" "Letní" škola Moderní didaktiky s Líným učitelem

Robert Čapek

Veteránská letní škola v půlce října? "Veteránská" proto, že je určena těm, kdo jsou s filozofií Líného učitele už docela obeznámeni, "letní" proto, že tak o ní roky mluvíme, ale opravdový letní termín už jsme zkrátka nenašli. 

Spousta kazuistik, jarmark aktivizujících metod, Robertova poradna, práce s "problémovými" žáky.

18.10.2022 12:30–16:00  můžete se přihlásit
Moderní literatura pro děti - 1. stupeň - ON-LINE SEMINÁŘ

Petra Schwarzová Žallmannová

Jak začínajícím čtenářům vybrat kvalitní literaturu, která svou obtížností a obsahem pomůže získat nové vášnivé čtenáře? Zaměříme se především na kvalitní a atraktivní novinky z posledních několika let, ale zmíníme také osvědčené klasiky. Budeme sdílet tipy pro pořádání on-line čtenářských kruhů.

19.10.2022 10:00–16:00  můžete se přihlásit
Mindfulness pro děti

Tereza Dědková

Mindfulness (do češtiny se překládá jako všímavost nebo bdělá pozornost) pomáhá dětem i dospělým lépe se soustředit na to, co právě děláme, co se děje okolo nás nebo v nás. Je výborným pomocníkem, když se chceme uklidnit, zmírnit vztek, hněv i strach. Tento praktický seminář dá účastníkům spoustu inspirace a nápadů, jak zařadit tuto techniku do života dětí jak v mateřských školách, tak dětí ve školách základních.

19.10.2022 12:30–16:00  můžete se přihlásit
Hýčkací komunikace, aneb Jak vrátit do rozhovorů s dětmi více porozumění a respektu? ON-LINE SEMINÁŘ

Štěpánka Vontrobová

Víte, jak Vaše potřeby, pocity a zažité vzorce ovlivňují to, co říkáte? Chcete děti podpořit, motivovat, ukázat jim lepší cestu, ale nakonec to vyzní jako výtka nebo kritika? Připadáte si v rozhovorech jako v boji "kdo s koho"?

Svými činy a slovy vrátíte porozumění do vztahů se sebou, dětmi a kolegy a výrazně změníte klima třídy. 

Praktický workshop pro pedagogické pracovníky a vychovatele.

20.10.2022 – 21.03.2023 můžete se přihlásit
Co Vám ve funkčním studiu neřeknou - cyklus on-line seminářů

Irena Trojanová, Zuzana Svobodová a Dita Fuchsová

Funkční studium pro výkon své funkce máte za sebou, máte v hlavě spoustu (opravdu velkou spoustu) školské legislativy, a přesto cítíte, že potřebujete vědět víc? Potřebujete efektivně vést své podřízené, hodnotit je, poskytovat zpětnou vazbu, být připraveni na krizové situace ve škole. Chcete sdílet své zkušenosti s ostatními (nejen) začínajícími řediteli a zástupci pod vedením zkušených praktiků ze škol a získat dovednosti od osvědčených lektorů?

20.10.2022 10:00–15:00  můžete se přihlásit
Inspirace pro rozvoj čtenářské gramotnosti nejen v českém jazyce

Jarmila Sulovská

Oblíbená lektorka a didaktička vám poradí různé strategie, jak posilovat čtenářskou gramotnost, a to napříč různými předměty.

20.10.2022 11:00–15:00  můžete se přihlásit
Efektivní hodnocení pedagogických pracovníků - ON-LINE SEMINÁŘ

Irena Trojanová

Zkušená lektorka v oblasti školské personalistiky a aktivní ředitelka ZŠ poradí, jak pracovat s důležitým nástrojem pro efektivní budování školského týmu. Jak, kdy, koho hodnotit, podle jakých kritérií, jak s výstupy pracovat a implementovat je v praxi?

31.10.2022 10:00–15:00  můžete se přihlásit
Estetická výchova ve výuce ČJL

Jarmila Sulovská

Seznámíme se s možnostmi, jak do hodin ČJL vhodně implantovat hudbu a jak využít výtvarné umění v podobě obrazu, ilustrace komiksu aj. Texty písní budou východiskem pro rozbor po stránce literárněteoretické, umělecké a jazykové. Ukážeme si, jak netradičně využívat zhudebněnou poezii i originální písňové texty. Sami si prakticky vyzkoušíme, jak je možno prostřednictvím hudby a písní motivovat ke správnému porozumění uměleckému dílu, rozvíjet estetické cítění i jak vést žáky ke kreativitě ve vlastní produkční činnosti. Zohledněna budou i průřezová témata, zejména multikulturní, mediální a enviromentální výchova.

Facebook

Sledujte novinky a zajímavosti ze zákulisí našich seminářů i na FB

Kontakt

Jana Olchavová

Jana Olchavová

jana@olchavova.cz
+420 602 87 17 87

 

Dita Olchavová

Dita Olchavová

dita@olchavova.cz
+420 773 27 03 20


 


 

Vyhledávání