Zástupcovský balíček, aneb řídit - hodnotit - komunikovat

Místo konání akce: Klimentská 50, Praha 1 (na rohu Klimentské a Helmovy ulice, vchod z vedlejší Helmovy ulice)
Typ akce: Cyklus seminářů
Cena za osobu: 5 000,- Kč vč. DPH
Termín konání akce: 15.09.2020 od 11:00 – 08.10.2020 do 15:00
Počet hodin: 2x6 h. a 1x8 h. (8 h. lze platit ze šablon)
Akreditace MŠMT v rámci DVPP: Ano
Lze hradit ze šablon: Ano

Zástupce ředitele má v týmu školy veledůležitou roli. Je naprosto klíčové, aby měl jasně definované kompetence, byl dobrým manažerem a uměl nekonfliktně jednat s kolegy i rodiči. 

Během dvou setkání Vás paní Irena Trojanová provede úskalími manažerské práce, hodnocení a sebehodnocení pedagogických pracovníků. 

Na třetím setkání se paní Karla Maříková zaměří na to, jak jednotlivá opatření implementovat a jak je zvládnout po stránce komunikační. 

Paní Trojanová s paní Maříkovou Vás ujistí, že mnoho povinností zvládáte skvěle. Nabídnou Vám způsoby, jak je zvládat ještě lépe.

Termíny a témata

1. Zástupce jako manažer aneb přesvědčte se, že umíte řídit

15. září 2020, 11:00-15:00, Irena Trojanová

 • Já zástupce ředitele
  • SWOT analýza funkce
  • Vize a cíle
  • Motivace pro výkon funkce
 • Zástupce a ředitel školy
  • Výběr zástupce ředitele
  • Rozdělení kompetencí mezi ředitele a zástupce
  • Tým vedoucích pracovníků
 • Zástupce a pedagogové
  • Plánování školního roku (úvazky, rozvrh)
  • Rozhodovací procesy
  • Vedení porad

2. Hodnocení a vedení k sebehodnocení aneb přesvědčte se, že umíte hodnotit

8. října 2020, 11:00-15:00, Irena Trojanová

 • Specifika hodnocení ve školství
 • Tvorba hodnoticího modelu
 • Sebehodnocení pedagogického pracovníka
 • Tvorba profesního portfolia
 • Sestavení plánu osobního profesního rozvoje pedagoga

3. Umění asertivní a efektivní komunikace ve sborovně aneb buďte přesvědčiví

16. listopadu 2020, 10:00-16:00, Karla Maříková

 • Zásady a pravidla profesionálně vedené komunikace
 • Nejčastější úskalí a jejich zvládání
 • Specifika asertivního jednní, asertivní práva
 • Přehled základních technik
 • Možnosti a vhodnost uplatnění asertivních a příbuzných technik při jednání
 • Manipulace a obrana před manipulací
 • Vyslovování a přijímání kritiky

MÍSTO KONÁNÍ

Klimentská 50, Praha 1, vchod z boční Helmovy ulice

CENA A AKREDITACE

Cena za všechny 3 semináře je 5.000,- Kč, jednotlivých seminářů se může zúčastnit kterákoli 1 osoba z Vaší školy. 

V ceně kurzu je zahrnuto občerstvení a všechny potřebné materiály.

Všechna školení cyklu jsou akreditovaná MŠMT.

 

ŘEKLI O SEMINÁŘÍCH LETKOREK

 • Získala jsem mnoho podnětů a návodů jak a za co hodnotit práci pedagogů. Určitě většinu z doporučení semináře použijeme.
 • Velmi zdařilý seminář. Inspirace k další práci. Vynikající lektorky. Dobrá organizace semináře.
 • Různé dotazníky a šetření mohou být pro mou práci užitečné, pokud jsou stručné a promyšlené. Některé rozhodně zavedu do praxe, je to průkazné a přehledné.
 • Dostali jsme spoustu praktických formulářů, nemusím je vymýšlet.
 • Nejvíce mě potěšil lidský přístup lektorky a její bohaté zkušenosti z praxe. 
 • Velmi přínosné v profesionálním i osobním životě!
 • Uvědomila jsem si, že proces komunikce je v našich rukou (v rukou pedagoga), nikoliv rodičů. Já vedu rozhovor. Na mně závisí, jak bude rozhovor vypadat.
 • Moc jsem nevěděla, že vlastně všechno souvisí se mnou a mým stavem - nejde o toho druhého, ale jen o moje momentální rozpoložení.
 • Interaktivní seminář, způsob vedení semináře - velmi přínosné, profesionálně vedené.

LEKTORKY

Irena Trojanová

Je ředitelkou ZŠ v Praze, řadu let vyučovala v Centru školského managementu PedF UK v Praze, dlouhodobě se zaměřuje na vedení lidí ve školách a školských zařízeních.

http://www.irenatrojanova.cz/

 

 

 

Karla Maříková

Je supervizorkou a koučkou, lektorkou psychosociálních dovedností a systemickou terapeutkou. Vede své semináře a workshopy originálním způsobem, v němž se propojuje kreativita, humor a empatie s vysokou odbornou erudicí i mnohaletými praktickými zkušenostmi. Efektivitu setkání umocňuje aktivizující, sebezkušenostní pojetí semináře a přístup lektorky, která kromě facilitace zajišťuje potřebnou vyváženost poměru prožitkové složky a odborné náplně programu.

Zpět na kalendář akcí

Je nám líto, již jsou všechny volné kapacity obsazeny.


Související


Vyhledávání

Facebook

Sledujte novinky a zajímavosti ze zákulisí našich seminářů i na FB

Kontakt

Jana Olchavová

Jana Olchavová

jana@olchavova.cz
+420 602 87 17 87

 

Dita Olchavová

Dita Olchavová

dita@olchavova.cz
+420 773 27 03 20