Uvádějící učitel

Místo konání akce: Praha (centrum)
Typ akce: Seminář
Cena za osobu: 1 900,- Kč vč. DPH
Termín konání akce: 25.09.2018 od 10:00 do 16:00
Akreditace MŠMT v rámci DVPP: ano i ne, viz sekce Často kladené otázky

Jak se zodpovědně a užitečně zhostit role uvádějícího učitele, aby začínající učitel měl na začátku své pedagogické kariéry co nejlepší podmínky pro svůj profesní i osobnostní růst.
 
Cílem je seznámit účastníky s rolemi, které vstupují do procesu spolupráce uvádějícího a začínajícího učitele. Účastníci si uvědomí nezbytnost uplatnění vlastní sebereflexe při provázení začínajícího učitele, dozvědí se, co vše je vhodné vzít do úvahy, když se rozhodnou nastavit plán práce, a naučí se podávat kvalitní zpětnou vazbu.

Program

  • Uvádějící učitel a jeho role - Role, ve kterých se uvádějící učitel může pohybovat – poradce, konzultant, trenér, školitel, kouč, mentor apod. Co je obsahem těchto rolí, jak se v nich pohybovat, kdy je uplatnit, které role jsou účastníkům bližší, které chtějí více používat a proč a jaká jsou případná rizika v preferenci rolí.
  • Sebereflexe uvádějícího učitele - Co mohu novému kolegovi nabídnout, s čím mohu pomoci. Jaké jsou mé silné stránky, kde vidím slabá místa. Jak sám se sebou mohu pracovat, jaké možnosti vidím, k jakým úkolům se chci zavázat v rámci svého seberozvoje. Praktické cvičení na toto téma – účastníci pracují samostatně, cílem je zvědomění vlastního potenciálu a prostoru pro vlastní růst. Následně účastníci prezentují svůj pohled na věc.
  • Nastavení plánu práce - Stanovení cílů na základě potřeb začínajícího učitele i potřeb školy, stanovení případných dalších garantů adaptace (zástupce, výchovný poradce apod.), jak si plán práce s novým kolegou nastavit, kde budou probíhat schůzky, co bude jejich obsahem. Jak je možno během tohoto procesu střídat role. Jak velký prostor je možno nastavit pro oba účastníky – nastavení míry zasahování do rozhodování a rozvoje začínajícího učitele – kde leží hranice, co ji určuje.
  • Plánování a motivace - Poznání základních nástrojů pro řízení času. Motivace pro výkon práce uvádějícího učitele, poznání vlastního motivačního založení i motivace začínajícího učitele. Procvičení dovednosti správně definovat realitu, nalézat nové možnosti a nastavit plán akčních kroků.
  • Podávání zpětné vazby - Vymezení jednotlivých oblastí hodnocení, kladení koučovacích otázek, které nového kolegu vedou k hlubšímu zamyšlení se. Hodnocení pokroků začínajícího učitele na základě popisného jazyka a hodnocení, včetně pochvaly, pak ponechávat v kompetenci nového kolegy. Účastníci se procvičí v kladení koučovacích otázek, sdělování reality prostřednictvím popisného jazyka a budou seznámeni se třemi typy pochval.

Napsali o seminářích lektorek

  • Seminář mě velmi naplnil. Ukázal mi cestu, jak lépe pracovat s lidmi (v kolektivu, v rodině, kolem sebe). Tímto seminářem by měli určitě projít všichni učitelé (výborné praktické činnosti).
  • Velmi zdařilý seminář. Inspirace k další práci. Vynikající lektorka. Dobrá organizace semináře.
  • Různé dotazníky a šetření mohou být pro mou práci užitečné, pokud jsou stručné a promyšlené. Některé rozhodně zavedu do praxe, je to průkazné a přehledné.
  • Dostali jsme spoustu praktických formulářů, nemusím je vymýšlet.
  • Nejvíce mě potěšil lidský přístup lektorky a její bohaté zkušenosti z praxe. 

Lektorky

Irena TrojanováIrena Trojanová

Je ředitelkou ZŠ v Praze, vyučuje v Centru školského managementu PedF UK v Praze, dlouhodobě se zaměřuje na vedení lidí ve školách a školských zařízeních.

 

 

Monika Kulová SkokanováMonika Kulová Skokanová

Je pedagožkou, certifikovanou koučkou, akreditovanou lektorkou seberozvojových seminářů a poradkyní pro oblast výchovy, mezilidských vztahů a vzdělávání.

 

 

Akreditace

Školení je akreditováno MŠMT v rámci DVPP.

Komu je seminář určen

Seminář je určen stávajícím i budoucím uvádějícím učitelům stejně jako vedoucím pracovníkům, kteří jim chtějí vytvořit dobré podmínky.

Zpět na kalendář akcíSouvisející


Vyhledávání

Facebook

Sledujte novinky a zajímavosti ze zákulisí našich seminářů i na FB

Kontakt

Jana Olchavová

Jana Olchavová

jana@olchavova.cz
+420 602 87 17 87

 

Dita Olchavová

Dita Olchavová

dita@olchavova.cz
+420 773 27 03 20