Personální povinnosti škol a školských zařízení

Místo konání akce: Klimentská 50, Praha 1 (na rohu Klimentské a Helmovy ulice, vchod z vedlejší Helmovy ulice)
Typ akce: Cyklus seminářů
Cena za osobu: 8 700,- Kč vč. DPH
Termín konání akce: 24.09.2019 od 11:00 – 29.05.2020 do 15:00
Počet hodin: 2x8 h. (lze platit ze šablon) + 3x6 h.
Akreditace MŠMT v rámci DVPP: ano i ne, viz sekce Často kladené otázky
Lze hradit ze šablon: Ano

Na funkčním studiu se člověk dozví spoustu (opravdu velkou spoustu...) školské legislativy, bez které to nejde, něco o financování škol a na praktické organizační, strukturální otázky, vizi školy, zavádění změn, supervizní spolupráce apod. zbývá již jen zlomek celkového času

Sestavili jsme (nejen) pro začínající ředitele a zástupce základních a středních škol takový program, o němž si myslíme, že by měl být součástí funkčního studia, ale bohužel nebývá. V průběhu školního roku se sejdeme 5x, cca jednou za 2 měsíce, sejdete se s těmi nejlepšími lektory na danou problematiku a s řediteli a zástupci, kteří se nacházejí v podobné fázi své kariéry jako Vy, můžete proto sdílet své zkušenosti a problémy.

1. Jak pracovat s lidmi (protože bez nich to opravdu nepůjde)
          ... aneb nastavíme funkční strukturu školy...

24. září 2019, 11:00-15:00, lektorka Irena Trojanová

 • Efektivní organizační struktura školy
  • Nastavení vize školy a cesty k jejímu naplnění
  • Tým vedoucích pracovníků jako základ efektivního řízení školy
  • Vzdělávací týmy a možnosti jejich práce
 • Personální činnosti ve školství
  • Personální plánování a výběr pracovníků
  • Adaptace pracovníků
  • Hodnocení pracovníků
  • Odměňování pracovníků

2. Evaluace vzdělávání a školy
          ... aneb klíč k řízení a zvyšování kvality školy

5. listopadu 2019, 10:00–16:00, lektor Robert Čapek

 • Cíle vzdělávání a úkoly školy 
 • Vybrané metody evaluace a sebeevaluace pro efektivní řízení školy
 • Revize ŠVP v kontextu hodnotových cílů školy
 • Evaluační metody a techniky    
  • dotazníkové šetření
  • experiment
  • průzkum veřejného mínění
  • kvalitativní analýza
  • kvalitativní vs. kvantitativní průzkum
  • pozorování
 • Evaluační činnost učitelů
 • Žáci jako partneři evaluace
 • Práce s výsledky evaluace       

3. Změna školy jako manažerská výzva
          ... aneb jak realizovat ve škole potřebné změny

9. ledna 2020, 11:00–15:00, lektor Václav Trojan

 • Seznámení s relevantními modely změn
 • Osm kroků realizace změny ve školském prostředí
 • Odpor proti změně, analýza, pochopení, možná řešení
 • Praktická práce – aplikace jednotlivých fází změny do prostředí vlastní školy 

4. Jak motivovat lidi
          ... aneb jak nám v tom pomohou motivační rozhovory a supervize?

3. března 2020, 10:00-16:00, lektorka Karla Maříková

 • Techniky a nástroje vedení rozhovoru, přehled a příklady užití
  • reflektování, sebereflexe, naslouchání
  • reframing, oceňování, externalizace
  • přijímání a vyslovování kritiky, práce s emocemi
  • motivace, profesionalita, institucionální a jiné role
 • Rozdíly mezi supervizí, intervizí, koučováním, mentoringem
 • Kazuistiky a příklady dobré praxe, aneb jak to vypadá, když to funguje

5. Jak školní rok uzavřít?
          ... aneb vše shrneme a  – kudy dál?

14. května 2020, 11:00-15:00, lektor Václav Trojan

 • Kritéria České školní inspekce
  • Vyhodnocení práce školy na základě kritérií Kvalitní školy (hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání)
  • Stanovení cílů školy na další období
  • Sestavení plánu pedagogického rozvoje školy na základě analýzy konkrétních podmínek dané školy a stanovených cílů
 • Profesní rozvoj pedagogických pracovníků
  • SWOT analýza jako východisko stanovení rozvojových cílů
  • Stanovení rozvojových cílů
  • Sestavení plánu osobního profesního rozvoje pedagogického pracovníka v souladu s plánem pedagogického rozvoje školy

LEKTORSKÝ DREAM TEAM

 

Irena Trojanová

Je ředitelkou ZŠ v Praze, řadu let vyučovala v Centru školského managementu PedF UK v Praze, dlouhodobě se zaměřuje na vedení lidí ve školách a školských zařízeních.

http://www.irenatrojanova.cz/

 

 

 

Václav Trojan

Je čerstvou posilou v kabinetu ministra školství, dříve byl dlouholetým vedoucím Centra školského managementu PedF UK, bývalým ředitelem gymnázia, autorem celé řady publikací věnovaných zejména ředitelům škol. Zabývá se pedagogickým vedením, řízením pedagogického procesu a dalšími oblastmi školského managementu.
 

 

Karla Maříková

Je supervizorkou a koučkou, lektorkou psychosociálních dovedností a systemickou terapeutkou. Vede své semináře a workshopy originálním způsobem, v němž se propojuje kreativita, humor a empatie s vysokou odbornou erudicí i mnohaletými praktickými zkušenostmi. Efektivitu setkání umocňuje aktivizující, sebezkušenostní pojetí semináře a přístup lektorky, která kromě facilitace zajišťuje potřebnou vyváženost poměru prožitkové složky a odborné náplně programu.

 

Robert ČapekRobert Čapek

Učitel s 24letou praxí na (téměř) všech typech škol od zvláštní školy, ZŠ, SŠ, SOU i na vysoké škole, vychovatel, didaktický mentor, školní psycholog a lektor. Je autorem mnoha zajímavých publikací jako např. Líný učitel - Jak učit dobře a efektivně, Moderní didaktika, Odměny a tresty ve školní praxi, Třídní klima a školní klima apod.

 

KOMU JE CYKLUS SEMINÁŘŮ URČEN

Seminář je určen vedoucím pracovníkům základních a středních škol bez ohledu na to, jak dlouho svou funkci vykonávají. 

AKREDITACE

Jednotlivé semináře jsou MŠMT akreditovány zvlášť, jednotlivých seminářů se tedy může zúčastnit kterákoli osoba z Vaší školy.

Nejedná se o plnohodnotné funkční studium, ale o jeho doplněnínadstavbu a možnost setkávat se s těmi nejlepšími lektory oboru. Předchozí absolvování oficiálního funkčního studia není podmínou pro absolvování našeho cyklu seminářů.

Zpět na kalendář akcí

Je nám líto, již jsou všechny volné kapacity obsazeny.


Související


Vyhledávání

Facebook

Sledujte novinky a zajímavosti ze zákulisí našich seminářů i na FB

Kontakt

Jana Olchavová

Jana Olchavová

jana@olchavova.cz
+420 602 87 17 87

 

Dita Olchavová

Dita Olchavová

dita@olchavova.cz
+420 773 27 03 20