Koučing a mentoring pro vedení škol

Místo konání akce: Klimentská 50, Praha 1 (na rohu Klimentské a Helmovy ulice, vchod z vedlejší Helmovy ulice)
Typ akce: Seminář
Cena za osobu: 12 000,- Kč vč. DPH
Termín konání akce: 20.02.2018 od 10:00 – 12.05.2018 do 16:00
Akreditace MŠMT v rámci DVPP: ano i ne, viz sekce Často kladené otázky

Cyklus osmi intenzivních setkání (8 x 8 vyučovacích hodin) je koncipován tak, aby si účastníci osvojili koučovací techniky, díky nimž si budou umět lépe stanovit vizi školy, kterou budou schopni obhájit před pedagogickým sborem, zřizovatelem i rodiči, a celkově si budou lépe vědět rady ve svízelných situacích. Strukturovanější a systematičtější přístup dodá vedoucím pracovníkům nový rozhled - uvidí zajímavé možnosti i tam, kde je původně neviděli.

Účastníci si detailně osvojí koučovací dovednosti, dostanou prostor vytvořit si vlastní koučovací přístup, pochopí rozdíl mezi koučingem, mentoringem a koučovacím přístupem, který lze uplatit ve školství. 

Poskytneme cesty, jak pracovat sám se sebou, jak rozvíjet svou osobnost k vlastnímu prospěchu i k prospěchu žáků, pedagogů a rodičů. Naučí se aktivně naslouchat, používat koučovací otázky při práci se sebou samými i s kolegy.

Každé setkání bude mít vždy jak teoretickou, tak i praktickou část. Účastníci si  budou moci jednotlivé techniky osobně vyzkoušet při samostatných i skupinových cvičeních.

Bude kladen důraz na postupné zavádění již osvojených praktik do pedagogické praxe - na každém setkání bude prostor pro reflexi, zpětnou vazbu, co se daří aplikovat a co nikoliv. 

Termíny jednotlivých setkání

Celkový rozsah činí 64 vyučovacích hodin (8 x 8 h.). Abychom co nejméně narušovali pracovní dobu účastníků, pouze 4 setkání proběhnou ve všední den (2x úterý, 1x pátek, 1x pondělí před státním svátkem), jedno setkání bude o víkendu a dvě v sobotu:

úterý 20.2.
úterý 6.3.
sobota 24.3.
pátek - neděle 13.-15.4.
pondělí 30.4. (využijeme pondělí před státním svátkem, 1.5., kdy má většina škol ředitelské volno)
sobota 12.5. finále

Nehodí se Vám některý z termínů? Věřte, že vybrat termín, který se hodí všem je takřka nadlidský úkol, proto tolerujeme 1 absenci a nabízíme individuální konzultace a samozřejmě podklady k promeškanému semináři. Navíc na začátku každého setkání společně rekapitulujeme, co jsme se minule naučili a jak se nám to v praxi osvědčilo.

Program

 • Vymezení pojmů – kouč, rozdíl mezi koučingem a koučovacím přístupem; jak můžeme koučovaí přístup uplatnit ve školství
 • Nastavení prvního plánu vlastního koučovacího přístupu
 • Představení klíčových koučovacích technik a praktická cvičení:
  • Škála
  • Model GROW
  • Koučovací otázky
  • Rámování a parafráze
  • SMART(ER)
 • Sebereflexe a sebekoučing
  • Objasnění pojmů a praktická cvičení
  • Model Mercedes
  • Kolo rovnováhy
 • Aktivní naslouchání a komunikace (nejen) s rodiči - jak kvalitněji a strukturovaněji komunikovat
 • Možnosti a akční kroky - jak kvalitněji analyzovat realitu, abychom nacházeli více možností řešení a uměli flexibilně a efektivně reagovat a rozhodovat se
 • Mentoring - jeho procesní i etické zásady
 • Koučovací přístup ve školním prostředí - kvalitnější a detailnější používání modelu GROW, kladení koučovacích otázek, seznámení s možnými typy pochval prostřednictvím koučovacích otázek.
 • Sebereflexe a ladění detailů na základě vlastních aktivních pokusů o aplikaci koučovacího přístupu ve škole.

Komu je seminář určen

Seminář je určen vedoucím pracovníkům všech typů škol a školských zařízení. Pro absolvování semináře není potřeba předchozí zkušenosti s koučovacími metodami ani hlubší psychologické vzdělání. 

Slova lektorky o semináři

"Ovládání koučovacích dovedností postaví práci ředitelů škol a jejich zástupců do jiného světla: více se budou zajímat o smysl toho, co se děje ve škole, nastaví si vizi školy a poněkud jiný postoj k pedagogickému sboru a rozvoji zaměstnanců. Koučovací dovednosti přinesou nový pohled na práci ředitele školy - bude podstatně pestřejší, zajímavější, strukturovanější."

Slova účastníků o seminářích lektorky

 • získala jsem konkrétní nástroje, které mohu hned v práci využít
 • byl to pro mne zcela nový pohled na řešení problémů ve škole
 • mám velkou chuť pustit se do koučování své třídy
 • dnešek pro mě představoval duševní očistu
 • Pochopila jsem, mám to nyní na vědomé úrovni, že začít pracovat s ostatními znamená nejdřív pracovat sám se sebou​
 • výborné bylo klima semináře, připravenost lektorky, materiály
 • bylo to celkově hodně pozitivní, doslova mě to nabudilo novou energií
 • otevřely se mi další "dveře", zjišťuji, že mám i další možnosti ve své práci
 • obvyklé věci vidím nyní jinak
 • získala jsem návody, jak stanovovat cíle a jak je pak i realizovat
 • znám nové metody, našla jsem inspiraci, jak je dát do vlastní praxe
 • výhodou bylo, že byl seminář zaměřený prakticky, bez zbytečné teorie

Lektorka

Monika Kulová SkokanováMonika Kulová Skokanová

Je pedagožkou, certifikovanou koučkou, akreditovanou lektorkou seberozvojových seminářů a poradkyní pro oblast výchovy, mezilidských vztahů a vzdělávání.

 

 

 

Akreditace

Školení je akreditováno MŠMT.

Cyklus je možné hradit ze šablon OP VVV (I/2.1 Osobnostně sociální rozvoj předškolních pedagogů MŠ v rozsahu minimálně 40 hodin, Vzdělávání ped. pracovníků SŠ a VOŠ v DVPP v rozsahu minimálně 24 hodin).

Sleva

Ve dvou se to lépe táhne, viďte! A co teprve ve třech! Proto nabízíme 10% slevu pro 2. přihlášeného účastníka či účastnici ze stejné školy a 20% slevu pro 3. a další účastníky.

Stačí do poznámky při registraci napsat, že jste další účastník ze stejné školy a my Vám připravíme fakturu zohledňující slevu (automaticky vygenerovanou fakturu na plnou částku budete ignorovat).

Zpět na kalendář akcí

Je nám líto, již jsou všechny volné kapacity obsazeny.


Související


Vyhledávání

Facebook

Sledujte novinky a zajímavosti ze zákulisí našich seminářů i na FB

Kontakt

Jana Olchavová

Jana Olchavová

jana@olchavova.cz
+420 602 87 17 87

 

Dita Olchavová

Dita Olchavová

dita@olchavova.cz
+420 773 27 03 20