Koučing a mentoring pro vedení škol

Místo konání akce: Klimentská 50, Praha 1 (na rohu Klimentské a Helmovy ulice, vchod z vedlejší Helmovy ulice)
Typ akce: Seminář
Cena za osobu: 12 000,- Kč vč. DPH
Termín konání akce: 20.02.2018 od 10:00 – 12.05.2018 do 16:00

Cyklus osmi intenzivních setkání (8 x 8 vyučovacích hodin) je koncipován tak, aby si účastníci osvojili koučovací techniky, díky nimž si budou umět lépe stanovit vizi školy, kterou budou schopni obhájit před pedagogickým sborem, zřizovatelem i rodiči, a celkově si budou lépe vědět rady ve svízelných situacích. Strukturovanější a systematičtější přístup dodá vedoucím pracovníkům nový rozhled - uvidí zajímavé možnosti i tam, kde je původně neviděli.

Účastníci si detailně osvojí koučovací dovednosti, dostanou prostor vytvořit si vlastní koučovací přístup, pochopí rozdíl mezi koučingem, mentoringem a koučovacím přístupem, který lze uplatit ve školství. 

Poskytneme cesty, jak pracovat sám se sebou, jak rozvíjet svou osobnost k vlastnímu prospěchu i k prospěchu žáků, pedagogů a rodičů. Naučí se aktivně naslouchat, používat koučovací otázky při práci se sebou samými i s kolegy.

Každé setkání bude mít vždy jak teoretickou, tak i praktickou část. Účastníci si  budou moci jednotlivé techniky osobně vyzkoušet při samostatných i skupinových cvičeních.

Bude kladen důraz na postupné zavádění již osvojených praktik do pedagogické praxe - na každém setkání bude prostor pro reflexi, zpětnou vazbu, co se daří aplikovat a co nikoliv. 

Termíny jednotlivých setkání

Celkový rozsah činí 64 vyučovacích hodin (8 x 8 h.). Abychom co nejméně narušovali pracovní dobu účastníků, pouze 4 setkání proběhnou ve všední den (2x úterý, 1x pátek, 1x pondělí před státním svátkem), jedno setkání bude o víkendu a dvě v sobotu:

úterý 20.2.
úterý 6.3.
sobota 24.3.
pátek - neděle 13.-15.4.
pondělí 30.4. (využijeme pondělí před státním svátkem, 1.5., kdy má většina škol ředitelské volno)
sobota 12.5. finále

Nehodí se Vám některý z termínů? Věřte, že vybrat termín, který se hodí všem je takřka nadlidský úkol, proto tolerujeme 1 absenci a nabízíme individuální konzultace a samozřejmě podklady k promeškanému semináři. Navíc na začátku každého setkání společně rekapitulujeme, co jsme se minule naučili a jak se nám to v praxi osvědčilo.

Program

 • Vymezení pojmů – kouč, rozdíl mezi koučingem a koučovacím přístupem; jak můžeme koučovaí přístup uplatnit ve školství
 • Nastavení prvního plánu vlastního koučovacího přístupu
 • Představení klíčových koučovacích technik a praktická cvičení:
  • Škála
  • Model GROW
  • Koučovací otázky
  • Rámování a parafráze
  • SMART(ER)
 • Sebereflexe a sebekoučing
  • Objasnění pojmů a praktická cvičení
  • Model Mercedes
  • Kolo rovnováhy
 • Aktivní naslouchání a komunikace (nejen) s rodiči - jak kvalitněji a strukturovaněji komunikovat
 • Možnosti a akční kroky - jak kvalitněji analyzovat realitu, abychom nacházeli více možností řešení a uměli flexibilně a efektivně reagovat a rozhodovat se
 • Mentoring - jeho procesní i etické zásady
 • Koučovací přístup ve školním prostředí - kvalitnější a detailnější používání modelu GROW, kladení koučovacích otázek, seznámení s možnými typy pochval prostřednictvím koučovacích otázek.
 • Sebereflexe a ladění detailů na základě vlastních aktivních pokusů o aplikaci koučovacího přístupu ve škole.

Komu je seminář určen

Seminář je určen vedoucím pracovníkům všech typů škol a školských zařízení. Pro absolvování semináře není potřeba předchozí zkušenosti s koučovacími metodami ani hlubší psychologické vzdělání. 

Slova lektorky o semináři

"Ovládání koučovacích dovedností postaví práci ředitelů škol a jejich zástupců do jiného světla: více se budou zajímat o smysl toho, co se děje ve škole, nastaví si vizi školy a poněkud jiný postoj k pedagogickému sboru a rozvoji zaměstnanců. Koučovací dovednosti přinesou nový pohled na práci ředitele školy - bude podstatně pestřejší, zajímavější, strukturovanější."

Slova účastníků o seminářích lektorky

 • získala jsem konkrétní nástroje, které mohu hned v práci využít
 • byl to pro mne zcela nový pohled na řešení problémů ve škole
 • mám velkou chuť pustit se do koučování své třídy
 • dnešek pro mě představoval duševní očistu
 • Pochopila jsem, mám to nyní na vědomé úrovni, že začít pracovat s ostatními znamená nejdřív pracovat sám se sebou​
 • výborné bylo klima semináře, připravenost lektorky, materiály
 • bylo to celkově hodně pozitivní, doslova mě to nabudilo novou energií
 • otevřely se mi další "dveře", zjišťuji, že mám i další možnosti ve své práci
 • obvyklé věci vidím nyní jinak
 • získala jsem návody, jak stanovovat cíle a jak je pak i realizovat
 • znám nové metody, našla jsem inspiraci, jak je dát do vlastní praxe
 • výhodou bylo, že byl seminář zaměřený prakticky, bez zbytečné teorie

Lektorka

Monika Kulová SkokanováMonika Kulová Skokanová

Je pedagožkou, certifikovanou koučkou, akreditovanou lektorkou seberozvojových seminářů a poradkyní pro oblast výchovy, mezilidských vztahů a vzdělávání.

 

 

 

Akreditace

Školení je akreditováno MŠMT.

Cyklus je možné hradit ze šablon OP VVV (I/2.1 Osobnostně sociální rozvoj předškolních pedagogů MŠ v rozsahu minimálně 40 hodin, Vzdělávání ped. pracovníků SŠ a VOŠ v DVPP v rozsahu minimálně 24 hodin).

Sleva

Ve dvou se to lépe táhne, viďte! A co teprve ve třech! Proto nabízíme 10% slevu pro 2. přihlášeného účastníka či účastnici ze stejné školy a 20% slevu pro 3. a další účastníky.

Stačí do poznámky při registraci napsat, že jste další účastník ze stejné školy a my Vám připravíme fakturu zohledňující slevu (automaticky vygenerovanou fakturu na plnou částku budete ignorovat).

Zpět na kalendář akcí

Je nám líto, již jsou všechny volné kapacity obsazeny.


Související


Facebook

Sledujte novinky a zajímavosti ze zákulisí našich seminářů i na FB

Kontakt

Jana Olchavová

Jana Olchavová

jana@olchavova.cz
+420 602 87 17 87

 

Dita Olchavová

Dita Olchavová

dita@olchavova.cz
+420 773 27 03 20


 


 

Vyhledávání