Genderově citlivá výchova na ZŠ - Kde začít?

Místo konání akce: Praha (centrum)
Typ akce: Dílna
Cena za osobu: 1 600,- Kč vč. DPH
Termín konání akce: 17.04.2018 od 10:00 do 16:00
Akreditace MŠMT v rámci DVPP: ano i ne, viz sekce Často kladené otázky

Cílem této dílny je poukázat na existenci genderových stereotypů, jejich pojmenování a uvědomění si negativního dopadu genderových stereotypů na průběh vyučování, zejména pak na hodnocení dětí. Pomocí konkrétních prožitkových aktivit a velkého množství příkladů z praxe ukážeme nebezpečí představy o dívkách a chlapcích jako lidech s podobnými (skupinovými) vlastnostmi.

Seznámíme se s nabídkou komunikačních dovedností a genderově citlivou metodikou, které umožňují respektovat osobnost, rozvíjet a podporovat individuální schopnosti, zájmy a ambice dětí bez ohledu na jejich pohlaví. V praktické části se seznámíme s možnostmi, jak nabízet dívkám i chlapcům příležitosti k seberozvoji i v oblastech, které jsou tradičně vnímány jako „mužské“ nebo „ženské“. 

Program

 • Teoretická část
  • Genderová socializace na vlastní kůži prostřednictvím metody dramatické výchovy - rolové hry, živé sochy, apod. Sdílení zkušeností s genderovou socializací, reflexe vlastních úvah o dívkách a chlapcích, se kterými se setkáváme ve třídě. 
  • Genderová problematika v primárním školství - výstupy českých a zahraničních výzkumů, gender x individualizace, hodnocení, obsahy kurikula, pedagogická komunikace, rozvoj kritického myšlení. 
 • Praktická část
  • Video ukázky z výuky - genderová analýza, řešení modelových situací. Příklady genderové zatíženosti z praxe vyučujících.   
  • Využití modelu Dílna čtení (Kritické myšlení) - osobní seznámení s vybranými příručkami pro genderově citlivé vzdělávání. 
  • Genderově citlivé desatero - hledání možností, jak učit genderově citlivě. 
  • Nabídka aktivizujících metod práce, respektujících individuální potřeby všech dětí, prezentace výukových zdrojů, tipy na knihy určené k samostudiu i přímo do výuky.
  • Vytyčení vlastního pedagogického plánu, jak zavádět principy genderově citlivé pedagogiky do vlastní praxe.

Komu je seminář určen

Všem vyučujícím na základních školách, vychovatelkám a vychovatelům v družinách a školských zařízeních. 

Rozhovor s lektorkou pro DVTV

K vidění zde.

Lektorka

Anna Babanová

Vystudovala Učitelství pro 1.stupeň ZŠ na PedF UK v Praze. Od roku 2008 učí na prvním stupni ZŠ. Dlouhodobě se zajímá o problematiku genderově citlivé pedagogiky. Spolupracovala s různými vzdělávacími institucemi, např. Cermat, Otevřená společnost, Žába na prameni, Gender Studies, Nesehnutí Brno, Nakladatelství Fraus, NIDV, Step by Step ČR. Podílela se na vzniku řady pedagogických příruček, zaměřených na genderově citlivé vzdělávání.

Akreditace

Školení je akreditováno MŠMT.

Zpět na kalendář akcí

Je nám líto, již jsou všechny volné kapacity obsazeny.


Související


Vyhledávání

Facebook

Sledujte novinky a zajímavosti ze zákulisí našich seminářů i na FB

Kontakt

Jana Olchavová

Jana Olchavová

jana@olchavova.cz
+420 602 87 17 87

 

Dita Olchavová

Dita Olchavová

dita@olchavova.cz
+420 773 27 03 20