Genderově citlivá výchova na MŠ - Kde začít?

Místo konání akce: Praha (centrum)
Typ akce: Dílna
Cena za osobu: 1 600,- Kč vč. DPH
Termín konání akce: 20.04.2018 od 10:00 do 16:00
Akreditace MŠMT v rámci DVPP: ano i ne, viz sekce Často kladené otázky

POZOR, ZMĚNA TERMÍNU Z 16.4. NA 20.4.!

Cílem této dílny je poukázat na existenci genderových stereotypů, jejich pojmenování a uvědomění si negativního dopadu genderových stereotypů na každodenní život dětí ve školce. Pomocí konkrétních prožitkových aktivit a velkého množství příkladů z praxe ukážeme nebezpečí představy o dívkách a chlapcích jako lidech s podobnými (skupinovými) vlastnostmi.

Seznámíme se s nabídkou komunikačních dovedností genderově citlivou metodikou, které umožňují respektovat osobnost, rozvíjet a podporovat individuální schopnosti, zájmy a ambice dětí bez ohledu na jejich pohlaví. V praktické části se seznámíme s možnostmi, jak nabízet dívkám i chlapcům příležitosti k seberozvoji i v oblastech, které jsou tradičně vnímány jako „mužské“ nebo „ženské“. 

Program

 • Teoretická část
  • Genderová socializace na vlastní kůži prostřednictvím pohybových her metody dramatické výchovy - rolové hry, živé sochy, apod. Sdílení zkušeností s genderovou socializací, reflexe vlastních úvah o dívkách a chlapcích, se kterými se setkáváme ve třídě. 
  • Odkud se berou rozdíly mezi muži a ženami? Jsou dány od přírody nebo jsou tvořeny výchovou a kulturními vlivy? Pojmenování možných rizik a výhod obou přístupů. 
  • Genderová problematika v předškolním vzdělávání - shrnutí rozdílů mezi genderově stereotypním a genderově citlivým pedagogickým přístupem, ukázky pedagogických příruček k tématu. 
 • Praktická část
  • Video ukázky z výuky - genderová analýza, řešení modelových situací. Příklady genderové zatíženosti z praxe vyučujících.   
  • Využití modelu Dílna čtení (Kritické myšlení), ukázky ilustrovaných dětských knih a metod práce s knihou s nečtenáři
  • Genderově citlivé desatero - hledání možností, jak učit genderově citlivě. 
  • Nabídka aktivizujících metod práce, respektujících individuální potřeby všech dětí, prezentace výukových zdrojů, tipy na knihy určené k samostudiu i přímo do výuky.
  • Vytyčení vlastního pedagogického plánu, jak zavádět principy genderově citlivé pedagogiky do vlastní praxe.

Komu je seminář určen

Všem vyučujícím mateřských škol a dětských skupin. 

Rozhovor s lektorkou pro DVTV

K vidění zde.

Lektorka

Anna BabanováAnna Babanová

Vystudovala Učitelství pro 1.stupeň ZŠ na PedF UK v Praze. Od roku 2008 učí na prvním stupni ZŠ. Dlouhodobě se zajímá o problematiku genderově citlivé pedagogiky. Spolupracovala s různými vzdělávacími institucemi, např. Cermat, Otevřená společnost, Žába na prameni, Gender Studies, Nesehnutí Brno, Nakladatelství Fraus, NIDV, Step by Step ČR. Podílela se na vzniku řady pedagogických příruček, zaměřených na genderově citlivé vzdělávání.

Akreditace

Školení je akreditováno MŠMT.

 

Zpět na kalendář akcí

Je nám líto, již jsou všechny volné kapacity obsazeny.


Související


Vyhledávání

Facebook

Sledujte novinky a zajímavosti ze zákulisí našich seminářů i na FB

Kontakt

Jana Olchavová

Jana Olchavová

jana@olchavova.cz
+420 602 87 17 87

 

Dita Olchavová

Dita Olchavová

dita@olchavova.cz
+420 773 27 03 20