NABÍDKA VŠECH AKTUÁLNĚ VYPSANÝCH ŠKOLENÍ

22.04.2024  10:00–15:00 můžete se přihlásit

Zhudebněná poezie jako nástroj k rozvoji jazykových a literárních kompetencí - PRAHA

Jarmila Sulovská

Objevte magii spojení hudby a poezie ve formě, která bude žákům natolik blízká, že pomůže vytvořit velmi příjemné a pospolité třídní klima pro kreativní práci. Propojíme sloh, literaturu, mluvnici i hudební výchovu a seznámíme se s nejčastěji zhudebňovanými básníky a zpívajícími básníky současnosti. Pracovat budeme s autory, které žáci z velké části budou znát, budou pro ně tedy relevantní a pomohou jim snáze najít vlastní postoj k poezii, porozumět smyslu textu a umocnit zážitek z básně.

23.04.2024  11:00–15:00 můžete se přihlásit

Jak se připravit na krizovou komunikaci školy? - ON-LINE DÍLNA

Dita Fuchsová

Vznikl problém, zvoní telefony a školu obléhají rodiče nebo dokonce novináři? Je třeba jasně vysvětlit problém rodičům, veřejnosti, médiím? Covid nás už v lecčems vyučil, ale pojďme toho využít k dalšímu seberozvoji. Pomůžeme Vám připravit se ryze prakticky na celou řadu konkrétních krizových situací v každodenním chodu školy. Třeba to nebudete nikdy potřebovat, ale je dobré být připraven.

24.04.2024  13:00–16:30 můžete se přihlásit

Historie v příbězích - literatura pro dějepisáře, historické příběhy pro češtináře - ON-LINE SEMINÁŘ

Petra Schwarzová Žallmannová

Učíte češtinu a dějepis? Nebo jste češtináři milující historii? Nebo snad dějepisáři s literárními zájmy? Pro všechny, které zajímá mezioborové vzdělávání, je tu setkání nad dětskými knihami, které se historií zabývají zábavnou a atraktivní formou.

13.05.2024  10:00–16:00 můžete se přihlásit

Ochutnávka koučinku, aneb Seznamte se s koučinkem ve školním prostředí - PRAHA

Monika Kulová Skokanová

Ze všech stran slyšíte o koučinku, koučovacím přístupu a rádi byste se konečně dověděli, co to vlastně je a jestli je to něco, do čeho byste se chtěli hlouběji ponořit? Připravili jsme pro Vás jednodenní úvod do koučinku, kde se dozvíte, co to vlastně koučink je, co naopak není (ale vydává se za něj), naučíte si správně stanovovat cíle, pracovat v možnostech, zažijete si autentickou ukázku koučovacího rozhovoru a budete mít dostatek prostoru pro všechny Vaše otázky.

14.05.2024  13:00–16:30 můžete se přihlásit

Jak rozvíjet kritické myšlení aneb jak pracovat s informacemi - ON-LINE SEMINÁŘ

Anna Keclíková

Žijeme v prostředí, kde jsme doslova bombardováni obrovským množstvím informací útočících na nás ze všech stran. A tato informační exploze se rozhodně jen tak nezastaví. Je čím dále tím klíčovější dovedností kritické myšlení.

Ukážeme si, jak zapojit kritické myšlení a nepodlehnout klamům, odkud čerpat informace a jak rozpoznat, zda je daný zdroj důvěryhodný. Čeká nás množství praktických cvičení do výuky a také konkrétní tipy, jak předávat kritické myšlení Vašim žákům a díky tomu je vést k lepším rozhodnutím ve všech oblastech jejich života.

16.05.2024  11:00–15:00 můžete se přihlásit

Efektivní hodnocení pedagogických pracovníků - ON-LINE SEMINÁŘ

Irena Trojanová

Zkušená lektorka v oblasti školské personalistiky a aktivní ředitelka ZŠ poradí, jak pracovat s důležitým nástrojem pro efektivní budování školského týmu. Jak, kdy, koho hodnotit, podle jakých kritérií, jak s výstupy pracovat a implementovat je v praxi?

21.05.2024  11:00–15:00 můžete se přihlásit

Příprava nového školního roku - evaluace, změny a nové cíle ON-LINE SEMINÁŘ

Irena Trojanová 

Jak efektivně připravit nový školní rok? Začít se musí s evaluací končícího školního roku v rámci celé školy s detailnějším zaměřením na personální oblast, poté je možné začít se stanovením cílů a plánováním nového školního roku tak, aby ŠVP byl efektivně naplňován. Nabídneme konkrétní evaluační nástroje i návrhy stanovení cílů a plánů. A samozřejmě celá řada kazuistik z praxe.

22.05.2024  10:00–16:00 můžete se přihlásit

Mindfulness pro děti - PRAHA

Tereza Dědková

Mindfulness (do češtiny se překládá jako všímavost nebo bdělá pozornost) pomáhá dětem i dospělým lépe se soustředit na to, co právě děláme, co se děje okolo nás nebo v nás. Je výborným pomocníkem, když se chceme uklidnit, zmírnit vztek, hněv i strach. Tento praktický seminář dá účastníkům spoustu inspirace a nápadů, jak zařadit tuto techniku do života dětí jak v mateřských školách, tak dětí ve školách základních.

23.05.2024  10:00–16:00 můžete se přihlásit

Zažijte den ve škole s Líným učitelem -PRAHA

Robert Čapek

Na vlastní kůži si v roli žáků zažijete vyučovací den pod taktovkou Roberta Čapka, alias Líného učitele. Vyzkoušíte si celou řadu konkrétních aktivizujících didaktických metod, navzájem se budete inspirovat, jak je uplatnit v různých předmětech, rozeberete klady a rizika jednotlivých konkrétních metod, vyzkoušíte si různé formy hodnocení.

28. – 29.05.2024   můžete se přihlásit

Jak efektivně komunikovat s rodiči ve škole a školní družině? - ON-LINE SEMINÁŘ

Karla Maříková

Jak jednat s rodiči žáků v pozici učitelů a vychovatelů školních družin, abychom sdělili, co sdělit potřebujeme, vyhnuli se konfliktu a navodili konstruktivní atmosféru.

05.06.2024  13:00–16:30 můžete se přihlásit

Kyberšikana - její podoby, prevence a řešení - ON-LINE SEMINÁŘ

Andrea Kretíková

Kyberšikana je fenomén, který se v dnešní době prostupuje jak on-line, tak off-line světem. Její obětí může být kdokoliv z nás, bez ohledu na věk, pohlaví nebo povolání. Na webináři se seznámíme s podobami kyberšikany, ale také s preventivními opatřeními a potřebnou intervencí v případě, že probíhající kyberšikanu odhalíme.

11.06.2024  8:30–12:00 pouze pro náhradníky

Školní družiny - tisíc věcí, co nás trápí ON-LINE KULATÝ STŮL

Irena Trojanová, Jitka Kvasničková a Eva Janečková

On-line setkání vedoucích vychovatelů školních družin nad ryze aktuálními tématy, která právě řešíte, moderované zkušenou lektorkou a ředitelkou ZŠ, Irenou Trojanovou, zástupkyní pro školní družinu, Jitkou Kvasničkovou, a právničkou Prahy 8, Evou Janečkovou. Žádné velké vize, ale zaměříme se na každodenní záležitosti, které právě řešíte a třeba si s nimi úplně nevíte rady.

19.06.2024  8:30–12:00 můžete se přihlásit

Školní družiny - tisíc věcí, co nás trápí ON-LINE KULATÝ STŮL

Irena Trojanová, Jitka Kvasničková

On-line setkání vedoucích vychovatelů školních družin nad ryze aktuálními tématy, která právě řešíte, moderované zkušenou lektorkou a ředitelkou ZŠ, Irenou Trojanovou a zástupkyní pro školní družinu, Jitkou Kvasničkovou. Žádné velké vize, ale zaměříme se na každodenní záležitosti, které právě řešíte a třeba si s nimi úplně nevíte rady.

19. – 21.08.2024   můžete se přihlásit

Veteránská letní škola Moderní didaktiky s Líným učitelem

Robert Čapek

Dlouho slibovaná Veteránská letní škola je určena především absolventům naší tradiční Letní školy Líného učitele nebo těm, kteří absolvovali minimálně 2 školení s Robertem Čapkem a nejsou tedy úplnými "Lenochy-začátečníky". Po letech se sejdeme, abychom sdíleli, co nám funguje, co nefunguje, posunuli své pedagogické dovednosti zase na novou úroveň.

Těšit se můžete na spoustu kazuistik, jarmark aktivizujících metod, Robertovu poradna, práci s "problémovými" žáky.

23. – 25.08.2024   můžete se přihlásit

Letní škola Moderní didaktiky s Líným učitelem

Robert Čapek

Trocha teorie, hodně praxe. Jaké hodnocení je podporující a prospěšné, které naopak zcela kontraproduktivní jak pro žáka, tak pro celkové klima třídy. Jaké didaktické metody volit pro stávající třídní klima, aby učení bylo pestré, efektivní a bavilo učitele i žáky. Na všechno bude spousta času si vyzkoušet a hlavně zažít na vlastní kůži.Vyhledávání

Facebook

Sledujte novinky a zajímavosti ze zákulisí našich seminářů i na FB

Kontakt

Jana Olchavová

Jana Olchavová

jana@olchavova.cz
+420 602 87 17 87

 

Dita Olchavová

Dita Olchavová

dita@olchavova.cz
+420 773 27 03 20