Právní odpovědnost v praxi školní družiny - on-line seminář

Místo konání akce: On-line seminář
Typ akce: On-line seminář
Cena za osobu: 1 900,- Kč vč. DPH
Termín konání akce: 01.10.2024 od 8:30 do 12:00
Počet hodin: 4
Akreditace MŠMT v rámci DVPP: ano i ne, viz sekce Často kladené otázky
Lze hradit ze šablon: Ano

Webinář je zaměřený na vznik odpovědnosti školní družiny, resp. vychovatelů v družině, ale také odpovědnosti dětí a zákonných zástupců. Mnohdy je i školní družina zatahována do sporů mezi rodiči a je nutné rozhodnout, kdy je třeba vyžadovat souhlas a podpisy obou rodičů, kdy jsou vychovatelé v dobré víře, komu a za jakých okolností smí poskytovat informace o dítěti a podobně. Rozhodování v těchto otázkách nabývá zvláštní důležitosti ve chvílích, kdy má být dítě vyzvednuto a tedy někomu předáno.

Podle občanského zákoníku se má za to, že každý nezletilý, který nenabyl plné svéprávnosti, je způsobilý k právním jednáním co do povahy přiměřeným rozumové a volní vyspělosti nezletilých jeho věku. V průběhu vzdělávání tedy postupně dítě získává způsobilost k některým právním jednáním, což by škola/školní družina měla zohledňovat.

Je také nutné umět se zorientovat v situaci, kdy dojde k úrazu dítěte. Jaká je odpovědnost školní družiny a jak je to s odškodněním?

Podstatná je také znalost pravidel pro jednání s orgány veřejné moci, např. OSPOD nebo Policie ČR. Kdy a za jakých okolností smí či musí škola, ale také školní družina předat osobní údaje dítěte tak, aby postup nebyl napadnutelný ze strany zákonných zástupců?

V oblasti poskytování zdravotních úkonů ve škole došlo v nedávné době ke změně právních předpisů. Tato změna však nepřinesla potřebnou jistotu. Kde se nachází hranice, kdy může být dítěti poskytnuto ošetření a kdy již pedagogický pracovník zasahovat nesmí, kdy a jaké léky mohou být aplikovány pedagogickým pracovníkem, je dilema, které je na základních školách řešeno velmi často.

PROGRAM

 • Přijetí dítěte do školní družiny
  • Kdo je zákonným zástupcem dítěte

  • Jeden nebo oba rodiče?

  • Dobrá víra třetí strany

 • Souhlas s pořízením fotografie

  • Situace, kdy není nutné získat svolení ani souhlas

  • Situace, kdy je nezbytné získat svolení podle občanského zákoníku

  • Situace, kdy je nutné získat souhlas podle GDPR

  • Souhlas zákonného zástupce, souhlas dítěte

  • Odpovědnost za nakládání s fotografiemi

 • Odpovědnost za dítě při vyzvedávání dítěte

  • Vyzvedávání dítěte při neshodách zákonných zástupců

  • Vyzvedávání dítěte nezletilým sourozencem

  • Odpovědnost za dítě při jeho včasném nevyzvednutí

 • Odpovědnost ve vztahu k dítěti

  • Odpovědnost při úrazu

  • Odpovědnost za poškození věcí

  • Poskytování zdravotních úkonů

  • Odpovědnost za poškození věcí dítětem

 • Odpovědnost třetích osob a ve vztahu ke třetím osobám

  • Předávání informací o dítěti osobám (OSPOD, policie, partner zákonného zástupce atd.)

  • Odpovědnost zaměstnanců za svěřené věci

  • Trestní odpovědnost

ONLINE SEMINÁŘ

Seminář proběhne online v prostředí Google Meet, není třeba nic stahovat, nic instalovat, prostředí je velmi intuitivní a v češtině. Před seminářem obdržíte odkaz na seminář, je to opravdu jednoduché, ale jsme připraveni Vám se vším pomoci.

Abychom zachovali co největší interaktivitu semináře, doporučujeme se připojit z počítače, který má k dispozici mikrofon kameru.

KOMU JE SEMINÁŘ URČEN?

Všem vedoucím vychovatelům ŠD, zástupcům a ředitelům ZŠ, vychovatelům ŠD.

LEKTORKA

Eva JanečkováEva Janečková

Eva Janečková se dlouhodobě zabývá problematikou školské legislativy a oblasti školství obecně, a to včetně ochrany osobních údajů ve školách. Je konzultantkou SMS – služby pro oblast školství. Je také autorkou celé řady odborných článků, mimo jiné pro Řízení školy.

Zpět na kalendář akcí

Přihláška

Termín:
IČO ?
Název společnosti ?
Ulice a číslo
Město
PSČ
DIČ
Email účastníka ?
Fakturační email ?
Telefon účastníka
Jméno a příjmení
Datum narození:    
Poznámka pro organizátory:    
Údaje, které potřebujete doplnit na fakturu. POZOR toto políčko se přesně v tomto znění překopíruje na fakturu. ?:    
S Vašimi osobními údaji pracujeme dle našich zásad zpracování osobních údajů.
    


Související


Vyhledávání

Facebook

Sledujte novinky a zajímavosti ze zákulisí našich seminářů i na FB

Kontakt

Jana Olchavová

Jana Olchavová

jana@olchavova.cz
+420 602 87 17 87

 

Dita Olchavová

Dita Olchavová

dita@olchavova.cz
+420 773 27 03 20