NABÍDKA VŠECH AKTUÁLNĚ VYPSANÝCH ŠKOLENÍ

19. – 21.08.2024   poslední volné místo - můžete se přihlásit

Veteránská letní škola Moderní didaktiky s Líným učitelem

Robert Čapek

Dlouho slibovaná Veteránská letní škola je určena především absolventům naší tradiční Letní školy Líného učitele nebo těm, kteří absolvovali minimálně 2 školení s Robertem Čapkem a nejsou tedy úplnými "Lenochy-začátečníky". Po letech se sejdeme, abychom sdíleli, co nám funguje, co nefunguje, posunuli své pedagogické dovednosti zase na novou úroveň.

Těšit se můžete na spoustu kazuistik, jarmark aktivizujících metod, Robertovu poradna, práci s "problémovými" žáky.

27.08.2024  13:00–16:30 můžete se přihlásit

Školní družiny - tisíc věcí, co nás trápí ON-LINE KULATÝ STŮL

Irena Trojanová, Jitka Kvasničková

On-line setkání vedoucích vychovatelů školních družin nad ryze aktuálními tématy, která právě řešíte, moderované zkušenou lektorkou a ředitelkou ZŠ, Irenou Trojanovou a zástupkyní pro školní družinu, Jitkou Kvasničkovou. Žádné velké vize, ale zaměříme se na každodenní záležitosti, které právě řešíte a třeba si s nimi úplně nevíte rady.

28.08.2024  13:00–16:30 můžete se přihlásit

(Nejen) začínající ředitelé - tisíc věcí, co nás trápí - ON-LINE KULATÝ STŮL

Irena Trojanová

Jste-li začínající ředitelé školy, je pravděpodobné, že na začátku školního roku budete mít zhruba tisíc a jednu věc, kterou budete chtít s někým zkonzultovat, zeptat se, ověřit si. Nebuďte na to sami a přijďte na náš on-line kulatý stůl, kde dostanete prostor prodiskutovat celou řadu věcí se zkušenou ředitelkou velké školy. Určitě dojde na personální otázky, finanční a materiální zajištění, vizi/cíle školy a mnoho dalšího.

11.09.2024  13:00–17:00 můžete se přihlásit

Uvádějící učitel - od legislativní povinnosti k efektivní spolupráci - ON-LINE SEMINÁŘ

Irena Trojanová

Uvádějící učitel je od 1.1.2024 nejen legislativní povinností, ale také nezbytnou nutností pro začlenění nových učitelů do pedagogického procesu. Jak správně vymezit jeho kompetence, aby jeho spolupráce se začínajícím učitelem byla opravdu efektivní? Co má obsahovat plán uvádění a kdo se na něm může podílet? A jak poskytovat zpětnou vazbu nejen začínajícímu učiteli?

12.09.2024 – 05.11.2024   můžete se přihlásit

Základy managementu pro vedoucí vychovatele - cyklus 3 seminářů - ON-LINE SEMINÁŘ

Irena Trojanová a Karla Maříková

Oblíbené lektorky Vás na 3 setkáních zasvětí do základních manažerských a personálních činností ve školní družině a naučí Vás pečovat o sebe, abyste mohly pečovat o ostatní.

12.09.2024 – 03.12.2024  14:00–16:00 můžete se přihlásit

Inovativní týmová spolupráce ve školství – návody a tipy – ON-LINE CYKLUS SEMINÁŘŮ

Irena Trojanová 

Metodická sdružení, předmětové komise neboli vzdělávací týmy jsou tradiční součástí organizační struktury školy. Tradiční ale nemusí znamenat efektivní. Tento cyklus 4 kratších setkání nabízí návod, jak z metodických sdružení a předmětových komisí (týmů) vytvořit platformu pro efektivní spolupráci, která bude posouvat školu vpřed. 

16.09.2024  13:00–17:00 můžete se přihlásit

Uvádějící učitel - od legislativní povinnosti k efektivní spolupráci - ON-LINE SEMINÁŘ

Irena Trojanová

Uvádějící učitel je od 1.1.2024 nejen legislativní povinností, ale také nezbytnou nutností pro začlenění nových učitelů do pedagogického procesu. Jak správně vymezit jeho kompetence, aby jeho spolupráce se začínajícím učitelem byla opravdu efektivní? Co má obsahovat plán uvádění a kdo se na něm může podílet? A jak poskytovat zpětnou vazbu nejen začínajícímu učiteli?

18.09.2024  11:00–15:00 můžete se přihlásit

Prevence konfliktů s rodiči - on-line seminář

Zuzana Svobodová 

Pojďme společně nastavit základní stavební kameny takové komunikace s rodiči ve škole, která nebude vyrábět zbytečné konflikty, bude respektovat rozdílné názory a zároveň zachová pozici a ráz školy.

23.09.2024  13:00–16:30 můžete se přihlásit

Kyberšikana - její podoby, prevence a řešení - ON-LINE SEMINÁŘ

Andrea Kretíková

Kyberšikana je fenomén, který se v dnešní době prostupuje jak on-line, tak off-line světem. Její obětí může být kdokoliv z nás, bez ohledu na věk, pohlaví nebo povolání. Na webináři se seznámíme s podobami kyberšikany, ale také s preventivními opatřeními a potřebnou intervencí v případě, že probíhající kyberšikanu odhalíme.

24.09.2024  13:00–16:30 můžete se přihlásit

Zaměřeno na metody Líného učitele - on-line seminář

Robert Čapek

Seznámíme se s aktivizujícími metodami, které může učitel využít ve výuce. Ukážeme skupinovou práci, problémové vyučování, práci s textem, některé metody zapůjčené z alternativních škol nebo převzaté z business sektoru  a volnočasové výuky. Zaměříme se na to, aby metody umožňovaly diferenciaci, individualizaci, vzájemné učení a další důležité aspekty kvalitní didaktiky.

25.09.2024  11:00–15:00 můžete se přihlásit

Od kompetenčních modelů a popisu pracovního místa k hodnocení a sebehodnocení - ON-LINE SEMINÁŘ

Irena Trojanová

Přesný popis činností, které pracovník vykonává, je jedním z předpokladů jeho kvalitní práce a předpoklad nutný pro následné hodnocení a sebehodnocení. Jak ale takový přesný popis dobře vytvořit? O co se opřít? A k čemu ho následně využít? 

26. – 27.09.2024   můžete se přihlásit

Jak tvůrčím psaním kultivovat psaný projev? - on-line seminář

Richard Skolek

Už žádné nudné slohovky, které děti nebaví psát a Vás nebaví číst! Společně si vyzkoušíme hravé a kreativní aktivity, které vedou k rozvoji psaného projevu žáků. Postupně si osvojíte až 24 aktivit, které jsou řazeny od jednodušších po složitější. Všechny je možné navázat na jednotlivé žánry a jevy probírané v hodinách ČJL.

01.10.2024  8:30–12:00 můžete se přihlásit

Právní odpovědnost v praxi školní družiny - on-line seminář

Eva Janečková

Zaměříme se na tolik důležitou právní odpovědnost ve školní družině. Pokusíme se pokrýt všechny možné oblasti od GDPR, přes úrazy, poškození věcí, ne/přijetí dítěte do ŠD, kdo může a kdo nemůže poskytovat ošetření, podávat léky, odpovědnost za dítě při vyzvedávání dítěte apod. Seznámíme se také s pravidly pro jednání s orgány veřejné moci. 

01.10.2024  13:00–16:30 můžete se přihlásit

Moderní (sic!) poezie pro děti - ON-LINE SEMINÁŘ

Petra Schwarzová Žallmannová

Opusťme na chvíli Maryčku Magdonovu a Poštovní schránku na rohu ulice a zamysleme se nad tím, co může děti ve věku 10-15 let oslovitCo by se jim mohlo líbit a „nakoplo“ by jejich zájem o poezii? Navzájem se obohatíme celou řadou užitečných tipů na moderní poezii pro děti, a to i s ohledem na stále tolik populární recitační soutěže.

02.10.2024  9:30–14:00 můžete se přihlásit

(Mlu)vím, tedy jsem - PRAHA

Mluvíte na poradách? Mluvíte s médii? Mluvíte s rodiči, žáky, kolegy, kolegyněmi, nadřízenými, podřízenými...? Seminář s lektorkou Ditou Fuchsovou o tom, jak to udělat, aby vás poslouchali, a rádi.

02.10.2024  10:00–16:00 můžete se přihlásit

Hravá jóga pro děti - PRAHA

Tereza Dědková

Dětská jóga nabízí bohatou inspiraci pro pohybová a relaxační cvičení předškolních i mladších školních dětí. Představíme Vám, jak prvky dětské jógy uplatnit při nesoutěživých hrách založených na spolupráci respektu k sobě i ostatním. Předchozí zkušenost s jógou není potřeba.

07. – 08.10.2024   můžete se přihlásit

Jak efektivně komunikovat s rodiči ve škole a školní družině? - ON-LINE SEMINÁŘ

Karla Maříková

Jak jednat s rodiči žáků v pozici učitelů a vychovatelů školních družin, abychom sdělili, co sdělit potřebujeme, vyhnuli se konfliktu a navodili konstruktivní atmosféru.

10.10.2024  10:00–16:00 můžete se přihlásit

Workshop komunikačních dovedností pro pedagogy - v hlavní roli tělo, hlas a vystupování - PRAHA

Naučíme Vás postarat se o své tělo, osvojíme si úlevové techniky, které šetří hlas i tělo, dozvíme se, jak vystupovat důvěryhodněji a kompetentněji. Dita Fuchsová předá mnohé ze svých zkušeností tiskové mluvčí, lektorky řečnických dovedností a instruktorky jógy

10.10.2024  10:00–16:00 můžete se přihlásit

Ochutnávka koučinku, aneb Seznamte se s koučinkem ve školním prostředí - PRAHA

Monika Kulová Skokanová

Ze všech stran slyšíte o koučinku, koučovacím přístupu a rádi byste se konečně dověděli, co to vlastně je a jestli je to něco, do čeho byste se chtěli hlouběji ponořit? Připravili jsme pro Vás jednodenní úvod do koučinku, kde se dozvíte, co to vlastně koučink je, co naopak není (ale vydává se za něj), naučíte si správně stanovovat cíle, pracovat v možnostech, zažijete si autentickou ukázku koučovacího rozhovoru a budete mít dostatek prostoru pro všechny Vaše otázky.

14.10.2024  10:00–16:00 můžete se přihlásit

Líný učitel pro vedení škol, aneb jak budovat kvalitní školu? - PRAHA

Robert Čapek

Setkání vedoucích pracovníků škol, na kterém budeme sdílet potíže i užitečné tipy při zavádění přístupu Líného učitele do škol mezi učitele i rodiče. Jak pracovat s těmi učiteli, kteří pracovat nechtějí, jak revidovat ŠVP, jak objasnit práci s očekávanými výstupy a mnoho dalšího. Protože označení Líný učitel je pro mnohé vyučující stigmatizující pojem, budeme místo něho pracovat s pojmem moderní didaktika.

16.10.2024  13:00–16:30 můžete se přihlásit

Třídní učitel v novém světle - legislativa, logistika a kompetence - ON-LINE SEMINÁŘ

Irena Trojanová a Zuzana Svobodová

Třídní učitel! Osoba ve školách nezastupitelná, a přesto až nyní ho vymezuje školská legislativa.Tento seminář nabídne komplexní pohled na legislativní rámec, výběr a definici úkolů vůči žákům, rodičům i učitelům. Praktické příklady a návodné materiály vás provedou přípravou hodin, jednáním s rodiči a vytvořením kompetenčního modelu pro třídní učitele. Seminář je vhodný pro vedoucí pracovníky škol.

17. – 18.10.2024   můžete se přihlásit

Jak pracovat s emocemi a využívat asertivní techniky - ON-LINE SEMINÁŘ

Karla Maříková

Dozvíte se, co je a co není asertivita, podle čeho se pozná asertivní člověk, jak je možno v praxi aplikovat asertivní práva nebo které asertivní techniky jsou vhodné v konkrétních situacích.

21.10.2024  13:00–16:30 můžete se přihlásit

Aktivizující výuka aneb Didaktická strategie "líného učitele" - ON-LINE SEMINÁŘ

Robert Čapek

Učitel by měl ve třídě používat takové postupy, aby nepracoval on sám, ale hlavně žáci. Seminář o tom, jak vykonávat pedagogickou práci s menší námahou, ale s o to větší radostí, tudíž kvalitně a úspěšně. První seznámení s filozofií "líného učitele".

22.10.2024  10:00–16:00 můžete se přihlásit

Písemná a elektronická komunikace (včera), dnes a zítra - PRAHA

Jana Olchavová

Zkontrolujeme, jak odpovídají ŠVP Rámcovým plánům, co v ŠVP již není aktuální, co a proč je třeba doplnit, upravit, vypustit. Uděláme si představu o tom, co se očekává od současných absolventů SŠ v oblasti komunikačních a administrativních dovedností.

23.10.2024  13:00–16:30 můžete se přihlásit

Komiks - příběhy na křižovatce výtvarného umění a literatury - ON-LINE SEMINÁŘ

Petra Schwarzová Žallmannová

Kvalitní komiksy dokážou být silným „prvním čtením“ a oporou při zvládání techniky čtení, odpočinkovým čtením, doplňujícím běžné texty, hlubokým literárně-uměleckým zážitkem nebo dešifrovacím klíčem klasických literárních děl.

Komiksy mohou pomáhat například při studiu dějepisu nebo biologie, jsou barevné i černobílé, čtou se zepředu i zezadu. Vydejte se s námi na cestu poznávání současné komiksové produkce. Podíváme se společně na desítky pečlivě vybraných komiksů a grafických románů, jak původních českých, tak překladových. 

24.10.2024  11:00–15:00 můžete se přihlásit

Zástupce ředitele – osoba mezi ředitelem a učiteli? - ON-LINE SEMINÁŘ

Irena Trojanová 

Je-li ředitel hlavou školy, pak zástupce je všemi jejími končetinami! Jak správně nastavit kompetence a povinnosti, aby škola šlapala jako hodinky?

06.11.2024  13:00–16:30 můžete se přihlásit

Moderní literatura pro děti - 1. stupeň - ON-LINE SEMINÁŘ

Petra Schwarzová Žallmannová

Jak začínajícím čtenářům vybrat kvalitní literaturu, která svou obtížností a obsahem pomůže získat nové vášnivé čtenáře? Zaměříme se především na kvalitní a atraktivní novinky z posledních několika let, ale zmíníme také osvědčené klasiky. Budeme také sdílet tipy pro pořádání čtenářských kruhů.

07.11.2024  10:00–16:00 můžete se přihlásit

Zažijte den ve škole s Líným učitelem -PRAHA

Robert Čapek

Na vlastní kůži si v roli žáků zažijete vyučovací den pod taktovkou Roberta Čapka, alias Líného učitele. Vyzkoušíte si celou řadu konkrétních aktivizujících didaktických metod, navzájem se budete inspirovat, jak je uplatnit v různých předmětech, rozeberete klady a rizika jednotlivých konkrétních metod, vyzkoušíte si různé formy hodnocení.

13.11.2024  10:00–16:00 můžete se přihlásit

Mindfulness pro děti - PRAHA

Tereza Dědková

Mindfulness (do češtiny se překládá jako všímavost nebo bdělá pozornost) pomáhá dětem i dospělým lépe se soustředit na to, co právě děláme, co se děje okolo nás nebo v nás. Je výborným pomocníkem, když se chceme uklidnit, zmírnit vztek, hněv i strach. Tento praktický seminář dá účastníkům spoustu inspirace a nápadů, jak zařadit tuto techniku do života dětí jak v mateřských školách, tak dětí ve školách základních.

14.11.2024  9:00–13:00 můžete se přihlásit

Efektivní hospitace - ON-LINE SEMINÁŘ

Irena Trojanová 

Ukážeme Vám cesty, jak nastavit hospitační činnosti tak, aby pro Vás byly co nejméně časově náročné a přitom splnily vše, co od nich očekáváte

14.11.2024  14:00–18:00 můžete se přihlásit

Příprava na konkurz na funkci ředitele školy nebo školského zařízení - ON-LINE SEMINÁŘ

Irena Trojanová

Mottem semináře je: „Už u konkurzu ukažte, že umíte řídit školu". Paní Trojanová se podělí o své bohaté zkušenosti z konkurzních komisí na ředitele školy, kam bývá přizvána. Uvažujete-li o funkci ředitele školy nebo školského zařízení, přijďte se pobavit o tom, jak se dobře připravit ve všech oblastech požadovaných legislativou i zřizovatelem. 

18. – 19.11.2024   můžete se přihlásit

Práce s emocemi a umění asertivity v prostředí uměleckých škol - ON-LINE SEMINÁŘ

Karla Maříková

Pro umělecké školy je charakteristické, že se zde setkávají lidé velmi kreativní, jedineční, ale mnohdy též mimořádně citliví. Seminář je určen pro ty, kdo rádi rozvíjejí své psychosociální dovednosti (soft skills), protože vědí, že jim to pomáhá dobře zvládat emočně náročné situace a pěstovat ve škole pozitivní klima.

Prožitkově koncipovaný program pro pedagogické pracovníky, kteří chtějí posilovat svoji profesionalitu cestou sebezkušenosti a osobnostního rozvoje.

19.11.2024  13:00–16:30 můžete se přihlásit

Kyberšikana - její podoby, prevence a řešení - ON-LINE SEMINÁŘ

Andrea Kretíková

Kyberšikana je fenomén, který se v dnešní době prostupuje jak on-line, tak off-line světem. Její obětí může být kdokoliv z nás, bez ohledu na věk, pohlaví nebo povolání. Na webináři se seznámíme s podobami kyberšikany, ale také s preventivními opatřeními a potřebnou intervencí v případě, že probíhající kyberšikanu odhalíme.

20.11.2024  13:00–16:30 můžete se přihlásit

Moderní literatura pro děti - 2. stupeň - ON-LINE SEMINÁŘ

Petra Schwarzová Žallmannová

Jak mladým čtenářům vybrat kvalitní literaturu, která svou obtížností a obsahem pomůže získat nové vášnivé čtenáře? Zaměříme se především na kvalitní a atraktivní novinky z posledních několika let, ale zmíníme také osvědčené klasiky. Budeme také sdílet tipy pro pořádání čtenářských kruhů.

21. – 22.11.2024   můžete se přihlásit

Jak tvůrčím psaním kultivovat psaný projev? - on-line seminář

Richard Skolek

Už žádné nudné slohovky, které děti nebaví psát a Vás nebaví číst! Společně si vyzkoušíme hravé a kreativní aktivity, které vedou k rozvoji psaného projevu žáků. Postupně si osvojíte až 24 aktivit, které jsou řazeny od jednodušších po složitější. Všechny je možné navázat na jednotlivé žánry a jevy probírané v hodinách ČJL.

25. – 26.11.2024   můžete se přihlásit

Hodnoticí a motivační rozhovory s přidanou hodnotou - on-line seminář

Karla Maříková

Naučíme Vás, jak vést hodnoticí pohovor tak, aby nebyl strašákem ani pro jednu zúčastněnou stranu.

26. – 27.11.2024  12:30–16:00 můžete se přihlásit

Jak zvládat všechny role výchovného poradce - ON-LINE SEMINÁŘ

Mgr. Markéta Krčmářová

Výchovné poradenství z pohledu zkušené praktičky? Řeč bude o způsobech, jak vést výchovné poradenství, nabídne celou řadu praktických tipů pro každodenní práci VP, jak si vést dokumentaci. Zaměříme se také na činnost školního poradenského pracoviště, spolupráci s kolegy i s rodiči, začlenění asistentů pedagoga do vzdělávacího procesu. Celý program je postaven na konkrétních příkladech a kazuistikách z praxe.

27.11.2024  10:00–16:00 můžete se přihlásit

Hravá jóga pro děti - PRAHA

Tereza Dědková

Dětská jóga nabízí bohatou inspiraci pro pohybová a relaxační cvičení předškolních i mladších školních dětí. Představíme Vám, jak prvky dětské jógy uplatnit při nesoutěživých hrách založených na spolupráci respektu k sobě i ostatním. Předchozí zkušenost s jógou není potřeba.

28.11.2024  11:00–15:00 můžete se přihlásit

Efektivní hodnocení pedagogických pracovníků - ON-LINE SEMINÁŘ

Irena Trojanová

Zkušená lektorka v oblasti školské personalistiky a aktivní ředitelka ZŠ poradí, jak pracovat s důležitým nástrojem pro efektivní budování školského týmu. Jak, kdy, koho hodnotit, podle jakých kritérií, jak s výstupy pracovat a implementovat je v praxi?

02.12.2024  13:00–16:30 můžete se přihlásit

Práce s očekávanými výstupy - ON-LINE SEMINÁŘ

Robert Čapek

Jak koncipovat aktivity v hodinách, aby kreativně a efektivně reflektovaly očekávané výstupy RVP. Kazuistiky, ukázkové hodiny, příklady dobré praxe a naopak úskalí.

04.12.2024  9:30–14:00 můžete se přihlásit

(Mlu)vím, tedy jsem - PRAHA

Mluvíte na poradách? Mluvíte s médii? Mluvíte s rodiči, žáky, kolegy, kolegyněmi, nadřízenými, podřízenými...? Seminář s lektorkou Ditou Fuchsovou o tom, jak to udělat, aby vás poslouchali, a rádi.

09. – 10.12.2024  12:30–16:00 můžete se přihlásit

Pedagog a jeho asistent – harmonie rolí ON-LINE SEMINÁŘ

Mgr. Markéta Krčmářová

Pro úspěšnou spolupráci učitele a asistenta pedagoga ve třídě je nesmírně důležité správné nastavení kompetencí, volba vyhovujícího modelu spolupráce, stejně jako znalost nezbytné legislativy.Vyhledávání

Facebook

Sledujte novinky a zajímavosti ze zákulisí našich seminářů i na FB

Kontakt

Jana Olchavová

Jana Olchavová

jana@olchavova.cz
+420 602 87 17 87

 

Dita Olchavová

Dita Olchavová

dita@olchavova.cz
+420 773 27 03 20