GEOCOACHING aneb Jak koučovat hodiny zeměpisu? - ON-LINE SEMINÁŘ

Místo konání akce: On-line seminář
Typ akce: On-line seminář
Cena za osobu: 1 600,- Kč vč. DPH
Termín konání akce: 01. – 02.02.2022
Akreditace MŠMT v rámci DVPP: Ano
Lze hradit ze šablon: Ano

Dočkáte se hromady inspirace pro učitele zeměpisu k užívání moderních didaktických přístupů, které jsou postaveny na aktivizaci žáků a které vedou ke zvýšení jejich motivovanosti. Seznámíme Vás s celou řadou didaktických postupů, které budete moct bezprostředně uplatnit ve svých hodinách.
 

TERMÍN

1. část - úterý 1. února 2022
11:00-12:30
13:00-14:30

2. část - středa 2. února 2022
12:30-14:00
14:30-16:00

 
PROGRAM
 • Vyučovací styly a netradiční přístupy výuky zeměpisu (vybrané aktivizační metody, myšlenkové a pocitové mapování atd.) + moderní trendy ve výuce zeměpisu (badatelská a zážitková výuka, CLIL, BYOD, filozofie pro děti, týmové vyučování apod.)

 • Příklady aktivizačních metod:

  • diskuzní metody s inspirací konceptem Philosophy for Children

  • badatelské aktivity - "zeměpisný nápadník" = příklady dobré praxe a ukázky z mé knihy, která je nyní připravována k vydání

  • didaktické hry včetně situačních a inscenačních metod

  • formy výuky zeměpisu zaměřené na multimedialitu – využití Google Apps For Education + ukázky dalších aplikací, které jsou využitelné v hodinách zeměpisu

 • Přístupy k problémovému vyučování zeměpisu a příklady aktivit problémového vyučování - společně s účastníky se zamyslíme nad optimálním sestavením učiva zeměpisu v jednotlivých ročnících na základě žákovských postojů k dílčím tematickým celkům zeměpisu, dále ověříme didaktickou hodnotu problémových otázek a úkolů pro samotné žáky přímo v aktuálně dostupných učebnicích a pracovních sešitech zeměpisu

 • Efektivní využívání žákovského portfolia v hodinách zeměpisu zejména s ohledem na sebereflexi a sebehodnocení žáků - formativní hodnocení a mapování žákovských postojů ve výuce zeměpisu, žákovské dotazníky k různým formám výuky = jak sami žáci zjistí, co už umí a kde naopak potřebují něco doplnit, vysvětlit

 • Problémová témata výuky zeměpisu - jakými způsoby se může učitel zajímat o postoje žáků k probíranému učivu                                      

KOMU JE SEMINÁŘ URČEN

Seminář je určen primárně pedagogickým pracovníkům základních a středních škol a školských zařízení. 

ONLINE SEMINÁŘ

Seminář proběhne v prostředí Google Meet, není třeba nic stahovat, nic instalovat, prostředí je velmi intuitivní a v češtině. Před seminářem obdržíte odkaz na seminář, který Vás vyzve, abyste se přihlásili pod svým Google (nebo účtem na Gmailu). Je to opravdu jednoduché, ale jsme připraveni Vám se vším pomoci.

Je velkou výhodou, pokud se můžete přihlásit z počítače, který má mikrofon a kameru, pokud je nemáte, není to nutně překážka, seminář lze absolvovat i jen jako posluchač a své dotazy či reakce psát na chat.

LEKTOR

Michal StaněkMichal Staněk

Vyučuje didaktiku geografie na Jihočeské univerzitě, sám je učitelem zeměpisu na ZŠ a ve svých hodinách uplatňuje své nabyté koučovací dovednosti, rád ve výuce využívá nové technologie, které pomáhají aktivizovat studenty.

 

AKREDITACE

Školení je akreditováno MŠMT v rámci DVPP na 8 vyučovacích hodin.

Zpět na kalendář akcí

Je nám líto, již jsou všechny volné kapacity obsazeny.


Související


Vyhledávání

Facebook

Sledujte novinky a zajímavosti ze zákulisí našich seminářů i na FB

Kontakt

Jana Olchavová

Jana Olchavová

jana@olchavova.cz
+420 602 87 17 87

 

Dita Olchavová

Dita Olchavová

dita@olchavova.cz
+420 773 27 03 20