GEOCOACHING aneb Jak koučovat hodiny zeměpisu?

Místo konání akce: Klimentská 50, Praha 1 (na rohu Klimentské a Helmovy ulice, vchod z vedlejší Helmovy ulice)
Typ akce: Seminář
Cena za osobu: 1 900,- Kč vč. DPH
Termín konání akce: 15.09.2020 od 10:00 do 16:00
Počet hodin: 8
Akreditace MŠMT v rámci DVPP: Ano
Lze hradit ze šablon: Ano

Dočkáte se hromady inspirace pro učitele zeměpisu k užívání moderních didaktických přístupů, které jsou postaveny na aktivizaci žáků a které vedou ke zvýšení jejich motivovanosti. Seznámíme Vás s celou řadou didaktických postupů, které budete moct bezprostředně uplatnit ve svých hodinách.
 
PROGRAM
 • Vyučovací styly a netradiční přístupy výuky zeměpisu (vybrané aktivizační metody, myšlenkové a pocitové mapování atd.) + moderní trendy ve výuce zeměpisu (badatelská a zážitková výuka, CLIL, BYOD, filozofie pro děti, týmové vyučování apod.)

 • Příklady aktivizačních metod:

  • diskuzní metody s inspirací konceptem Philosophy for Children

  • badatelské aktivity - "zeměpisný nápadník" = příklady dobré praxe a ukázky z mé knihy, která je nyní připravována k vydání

  • didaktické hry včetně situačních a inscenačních metod

  • formy výuky zeměpisu zaměřené na multimedialitu – využití Google Apps For Education + ukázky dalších aplikací, které jsou využitelné v hodinách zeměpisu

 • Přístupy k problémovému vyučování zeměpisu a příklady aktivit problémového vyučování - společně s účastníky se zamyslíme nad optimálním sestavením učiva zeměpisu v jednotlivých ročnících na základě žákovských postojů k dílčím tematickým celkům zeměpisu, dále ověříme didaktickou hodnotu problémových otázek a úkolů pro samotné žáky přímo v aktuálně dostupných učebnicích a pracovních sešitech zeměpisu

 • Efektivní využívání žákovského portfolia v hodinách zeměpisu zejména s ohledem na sebereflexi a sebehodnocení žáků - formativní hodnocení a mapování žákovských postojů ve výuce zeměpisu, žákovské dotazníky k různým formám výuky = jak sami žáci zjistí, co už umí a kde naopak potřebují něco doplnit, vysvětlit

 • Problémová témata výuky zeměpisu - jakými způsoby se může učitel zajímat o postoje žáků k probíranému učivu                                      

KOMU JE SEMINÁŘ URČEN

Seminář je určen primárně pedagogickým pracovníkům základních a středních škol a školských zařízení. 

LEKTOR

Michal StaněkMichal Staněk

Vyučuje didaktiku geografie na Jihočeské univerzitě, sám je učitelem zeměpisu na ZŠ a ve svých hodinách uplatňuje své nabyté koučovací dovednosti, rád ve výuce využívá nové technologie, které pomáhají aktivizovat studenty.

 

AKREDITACE

Školení je akreditováno MŠMT. Je možné platit ze šablon, seminář trvá 8 vyučovacích hodin.

Zpět na kalendář akcí

Je nám líto, již jsou všechny volné kapacity obsazeny.


Související


Vyhledávání

Facebook

Sledujte novinky a zajímavosti ze zákulisí našich seminářů i na FB

Kontakt

Jana Olchavová

Jana Olchavová

jana@olchavova.cz
+420 602 87 17 87

 

Dita Olchavová

Dita Olchavová

dita@olchavova.cz
+420 773 27 03 20