Co Vám ve funkčním studiu neřeknou

Místo konání akce: Klimentská 50, Praha 1 (na rohu Klimentské a Helmovy ulice, vchod z vedlejší Helmovy ulice)
Typ akce: Cyklus seminářů
Cena za osobu: 8 700,- Kč vč. DPH
Termín konání akce: 06.10.2020 od 11:00 – 10.11.2020 do 15:00
Počet hodin: 3 x 6 h. + 2 x 8 h.
Akreditace MŠMT v rámci DVPP: Ano
Lze hradit ze šablon: Ne

Na funkčním studiu se člověk dozví spoustu (opravdu velkou spoustu...) školské legislativy, bez které to nejde, něco o financování škol a na praktické organizační, strukturální otázky, vizi školy, zavádění změn, komunikaci, supervizní spolupráce apod. zbývá již jen zlomek celkového času.

Sestavili jsme (nejen) pro začínající ředitele a zástupce základních a středních škol takový program, o němž si myslíme, že by měl být součástí funkčního studia, ale bohužel nebývá. V průběhu školního roku se sejdeme 5x, cca jednou za měsíc, sejdete se s těmi nejlepšími lektory na danou problematiku a s řediteli a zástupci, kteří se nacházejí v podobné fázi své kariéry jako Vy, můžete proto sdílet své zkušenosti a problémy.

1. Jak vypadá ideální škola podle kritérií České školní inspekce?

6. října 2020, 11:00-15:00, lektor Václav Trojan

 • Kritéria České školní inspekce
  • Vyhodnocení práce školy na základě kritérií Kvalitní školy (hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání)
  • Stanovení cílů školy na další období
  • Sestavení plánu pedagogického rozvoje školy na základě analýzy konkrétních podmínek dané školy a stanovených cílů
 • Profesní rozvoj pedagogických pracovníků
  • SWOT analýza jako východisko stanovení rozvojových cílů
  • Stanovení rozvojových cílů
  • Sestavení plánu osobního profesního rozvoje pedagogického pracovníka v souladu s plánem pedagogického rozvoje školy

2. Jak nastavit efektivní organizaci školy?

10. listopadu 2019, 11:00-15:00, lektorka Irena Trojanová

 • Efektivní organizační struktura školy
  • Nastavení organizace školy v souvislosti s se stanovenou vizí
  • Tým vedoucích pracovníků jako základ efektivního řízení školy
  • Vzdělávací týmy a možnosti jejich práce
 • Personální činnosti ve školství
  • Personální plánování a výběr pracovníků
  • Adaptace pracovníků
  • Hodnocení a odměňování pracovníků
  • Vzdělávání pracovníků

3. Jak na PR, marketing a komunikaci školy?

9. prosince 2020, 10:00–16:00, lektorky Dita Fuchsová a Dita Olchavová

 • Jak budovat školu jako značku?
 • Návrh marketingové strategie školy
 • Jak prezentovat školu, aby byla vidět?
 • Zpracování tiskové zprávy a jejich rozbor
 • Desatero krizové komunikace

4. Jak na změnu školy jako manažerskou výzvu? 

2. února 2021, 11:00–15:00, lektor Václav Trojan

 • Seznámení s relevantními modely změn
 • Osm kroků realizace změny ve školském prostředí
 • Odpor proti změně, analýza, pochopení, možná řešení
 • Praktická práce – aplikace jednotlivých fází změny do prostředí vlastní školy 

5. Jak motivovat lidi, aneb jak nám v tomto pomohou motivační rozhovory a supervize?

30. března 2021, 10:00-16:00, lektorka Karla Maříková

 • Techniky a nástroje vedení rozhovoru, přehled a příklady užití
  • reflektování, sebereflexe, naslouchání
  • reframing, oceňování, externalizace
  • přijímání a vyslovování kritiky, práce s emocemi
  • motivace, profesionalita, institucionální a jiné role
 • Rozdíly mezi supervizí, intervizí, koučováním, mentoringem
 • Kazuistiky a příklady dobré praxe, aneb jak to vypadá, když to funguje

LEKTORSKÝ DREAM TEAM

 

Irena Trojanová

Je ředitelkou ZŠ v Praze, řadu let vyučovala v Centru školského managementu PedF UK v Praze, dlouhodobě se zaměřuje na vedení lidí ve školách a školských zařízeních.

http://www.irenatrojanova.cz/

 

 

 

Václav Trojan

Bývalý ředitel školy, dlouholetý vedoucí Centra školského managementu PedF UK, autor celé řady publikací věnovaných zejména ředitelům škol. Zabývá se pedagogickým vedením, řízením pedagogického procesu a dalšími oblastmi školského managementu.

www.vaclavtrojan.cz


 

Karla Maříková

Je supervizorkou a koučkou, lektorkou psychosociálních dovedností a systemickou terapeutkou. Vede své semináře a workshopy originálním způsobem, v němž se propojuje kreativita, humor a empatie s vysokou odbornou erudicí i mnohaletými praktickými zkušenostmi. Efektivitu setkání umocňuje aktivizující, sebezkušenostní pojetí semináře a přístup lektorky, která kromě facilitace zajišťuje potřebnou vyváženost poměru prožitkové složky a odborné náplně programu.

 

Dita Fuchsová

Vystudovala masovou komunikaci na FSV UK. Pracovala jako moderátorka publicistických pořadů v České televizi, jako tisková mluvčí na Ministerstvu kultury získala titul Mluvčí roku, ve finanční skupině PPF byla ředitelkou komunikace, má zkušenosti s personálním poradenstvím manažerů a politiků, s moderováním konferencí a s prací v soukromých i veřejnoprávních médiích.

http://ditafuchsova.cz/

Je autorkou audioknih, např. Komunikuji, tedy jsem a Komunikace s klientem jako hra... i ta má svá pravidla - cyklus: Jak (ne)dělat advokacii.

 

Dita Olchavová

Vystudovala sociologii se zaměřením na marketingový výzkum, přes 10 let pracovala v oblasti marketingového výzkumu a konzultací ve firmě Millward Brown (nyní Kantar). Pomáhala předním světovým značkám měřit a budovat jejich značku. Nyní se pohybuje v oblasti školství coby organizátorka seminářů DVPP.

 

 

KOMU JE CYKLUS SEMINÁŘŮ URČEN

Seminář je určen vedoucím pracovníkům základních a středních škol bez ohledu na to, jak dlouho svou funkci vykonávají. 

AKREDITACE

Jednotlivé semináře jsou MŠMT akreditovány zvlášť, jednotlivých seminářů se tedy může zúčastnit kterákoli osoba z Vaší školy.

Nejedná se o plnohodnotné funkční studium, ale o jeho doplněnínadstavbu a možnost setkávat se s těmi nejlepšími lektory oboru. Předchozí absolvování oficiálního funkčního studia není podmínou pro absolvování našeho cyklu seminářů.

Zpět na kalendář akcí

Je nám líto, již jsou všechny volné kapacity obsazeny.


Související


Facebook

Sledujte novinky a zajímavosti ze zákulisí našich seminářů i na FB

Kontakt

Jana Olchavová

Jana Olchavová

jana@olchavova.cz
+420 602 87 17 87

 

Dita Olchavová

Dita Olchavová

dita@olchavova.cz
+420 773 27 03 20


 


 

Vyhledávání