Termíny školení

Typy akcí – legenda:

Dnes

Více akcí v daný den

Duben 2021

02.03.2021 – 12.04.2021 nelze se registrovat
Základy managementu pro vedoucí vychovatele - cyklus 3 seminářů

Irena Trojanová a Dita Fuchsová

Oblíbené lektorky Vás na 3 seminářích zasvětí do základních manažerských a personálních činností ve školní družině a naučí Vás pečovat o sebe, abyste mohly pečovat o ostatní.

03.03.2021 – 28.04.2021 nelze se registrovat
Zástupcovský balíček, aneb řídit - hodnotit - komunikovat

Irena Trojanová a Karla Maříková

Cyklus tří seminářů pro zástupce ředitele. Přesvědčíte se, zda umíte 1. dobře řídit svěřenou agendu, 2. hodnotit a poskytovat zpětnou vazbu, 3. efektivně komunikovat vše potřebné kolegům, vedení i rodičům.

05.03.2021 – 07.04.2021 9:00–14:30  nelze se registrovat
Sebekoučink pro pedagogy aneb Jak hořet, ale nevyhořet - ON-LINE SEMINÁŘ

Monika Kulová Skokanová

Cyklus čtyř intenzivních setkání, které dodají Vašemu pedagogickému životu novou šťávu. Zaměříme se na osobnostní rozvoj s pomocí prvků sebekoučingu - naučíme se stanovovat si správné cíle - co chci, kam směřuji, jaké jsou moje priority. Naučíme se v sobě nalézt silné stránky a lépe pracovat s těmi slabými.

29.03.2021 – 27.05.2021 nelze se registrovat
Učit (se) učit - ON-LINE SEMINÁŘ

Petra Dočkalová

Role učitele se mění. Učitel již není ten, který přináší informace, stává se z něj průvodce, zprostředkovatel zkušeností. Žijeme v době kognitivní – rozumové a potřebujeme reagovat na okolní svět. Změna je trvalý stav a my již nemůžeme dnešní žáky připravovat na svět náš. Informace si mohou snadno najít, jak ale s informacemi pracovat, jak je uspořádat, jak myslet kriticky, pracovat s instrukcí, s chybou, jak prakticky předávat kompetence 21. století, to vše se dozvíme v rámci semináře.

29.03.2021 – 18.05.2021 nelze se registrovat
Jak využít vzdělávací nerovnováhu - ON-LINE SEMINÁŘ

Petra Dočkalová

Nůžky se otevírají“ – pojďme toho využít v procesu učení – aneb, jak vytvořit Spoluučící se skupinu a využít vzdělávací nerovnováhu, která je velmi výhodná a obohacující.

Mezi dětmi jsou velké rozdíly, jak tedy pracovat s jedinečností každého dítěte, dospělého, v rámci společného sdílení? Jak mohu konkrétně individualizovat výuku, vést děti k tomu, aby pochopily své silné stránky a potenciál? Jak mohu měnit strategie a vést proces učení tak, aby každému bylo dáno, co potřebuje? Jak vést učení tak, abychom se nemuseli porovnávat, hodnotit? A je to vůbec možné?

08.04.2021 11:00–15:00  nelze se registrovat
Efektivní vedení porad - on-line seminář

Irena Trojanová 

Opravují učitelé na poradách testy nebo čtou noviny? Proč to asi dělají? Jsou porady povinnou nudou, nebo příležitostí k po-RADĚ? A co zápisy z porad - důležitý dokument, nebo formalita do zásuvky?

Zaměříme se na užitečné tipy pro efektivní vedení porad, které ocení nejen ředitelé a zástupci, ale také vedoucí týmů, předmětových komisí, vedoucí vychovatelé apod.

13. – 15.04.2021 nelze se registrovat
Aktivizující výuka aneb Didaktická strategie "líného učitele" - ON-LINE SEMINÁŘ

Robert Čapek

Učitel by měl ve třídě používat takové postupy, aby nepracoval on sám, ale hlavně žáci. Seminář o tom, jak vykonávat pedagogickou práci s menší námahou, ale s o to větší radostí, tudíž kvalitně a úspěšně.

20. – 21.04.2021 nelze se registrovat
GEOCOACHING aneb Jak koučovat hodiny zeměpisu? - ON-LINE SEMINÁŘ

Michal Staněk

Hromada inspirace pro učitele zeměpisu k užívání moderních didaktických přístupů, které jsou postaveny na aktivizaci žáků a které vedou ke zvýšení jejich motivovanosti. Seznámíme Vás s celou řadou didaktických postupů, které budete moct bezprostředně uplatnit ve svých hodinách.

22. – 23.04.2021 nelze se registrovat
Sketchnoting – aneb jak podpořit vizuální paměť ON-LINE SEMINÁŘ

Zdenka Tomaidesová

Vizuální poznámky aneb sketchnoting je moderní a velice zábavný způsob, jak dělat poznámky z přednášek, hodin či různých akcí. Je skvělým pomocníkem při učení, protože velká část populace myslí vizuálně, má vizuální paměť. Nemusíte mít umělecké vlohy, základní principy se naučí každý. Nejde totiž o umění, jde o kombinaci slov, obrázků a obrazců, která pomůže lépe zachytit myšlenku. Jedna rychlá skica vydá za tisíce slov.

27.04.2021 11:00–15:00  nelze se registrovat
Zástupce ředitele – osoba mezi ředitelem a učiteli? - ON-LINE SEMINÁŘ

Irena Trojanová 

Je-li ředitel hlavou školy, pak zástupce je všemi jejími končetinami! Jak správně nastavit kompetence a povinnosti, aby škola šlapala jako hodinky?

Facebook

Sledujte novinky a zajímavosti ze zákulisí našich seminářů i na FB

Kontakt

Jana Olchavová

Jana Olchavová

jana@olchavova.cz
+420 602 87 17 87

 

Dita Olchavová

Dita Olchavová

dita@olchavova.cz
+420 773 27 03 20


 


 

Vyhledávání