Termíny školení

Typy akcí – legenda:

Dnes

Více akcí v daný den

Březen 2021

02.03.2021 nelze se registrovat
Základy managementu pro vedoucí vychovatele - cyklus 3 seminářů

Irena Trojanová a Dita Fuchsová

Oblíbené lektorky Vás na 3 seminářích zasvětí do základních manažerských a personálních činností ve školní družině a naučí Vás pečovat o sebe, abyste mohly pečovat o ostatní.

03.03.2021 nelze se registrovat
Zástupcovský balíček, aneb řídit - hodnotit - komunikovat

Irena Trojanová a Karla Maříková

Cyklus tří seminářů pro zástupce ředitele. Přesvědčíte se, zda umíte 1. dobře řídit svěřenou agendu, 2. hodnotit a poskytovat zpětnou vazbu, 3. efektivně komunikovat vše potřebné kolegům, vedení i rodičům.

04.03.2021 11:00–15:00  nelze se registrovat
Příprava na konkurz na funkci ředitele školy nebo školského zařízení

Irena Trojanová

Mottem semináře je: „Už u konkurzu ukažte, že umíte řídit školu". Paní Trojanová se podělí o své bohaté zkušenosti z konkurzních komisí na ředitele školy, kam bývá přizvána. Uvažujete-li o funkci ředitele školy nebo školského zařízení, přijďte se pobavit o tom, jak se dobře připravit ve všech oblastech požadovaných legislativou i zřizovantelem. 

05.03.2021 9:00–14:30  nelze se registrovat
Sebekoučink pro pedagogy aneb Jak hořet, ale nevyhořet - ON-LINE SEMINÁŘ

Monika Kulová Skokanová

Cyklus čtyř intenzivních setkání, které dodají Vašemu pedagogickému životu novou šťávu. Zaměříme se na osobnostní rozvoj s pomocí prvků sebekoučingu - naučíme se stanovovat si správné cíle - co chci, kam směřuji, jaké jsou moje priority. Naučíme se v sobě nalézt silné stránky a lépe pracovat s těmi slabými.

10.03.2021 12:00–16:30  můžete se přihlásit
Moderní literatura pro děti - ON-LINE SEMINÁŘ

Petra Žallmannová

Jak mladým čtenářům vybrat kvalitní literaturu, která svou obtížností a obsahem pomůže získat nové vášnivé čtenáře? Zaměříme se především na kvalitní a atraktivní novinky z posledních několika let, ale zmíníme také osvědčené klasiky. Budeme sdílet tipy pro pořádání on-line čtenářských kruhů.

11.03.2021 11:00–15:00  pouze pro náhradníky
Zástupce ředitele – osoba mezi ředitelem a učiteli? - ON-LINE SEMINÁŘ

Irena Trojanová 

Je-li ředitel hlavou školy, pak zástupce je všemi jejími končetinami! Jak správně nastavit kompetence a povinnosti, aby škola šlapala jako hodinky?

16.03.2021 11:00–15:00  pouze pro náhradníky
Efektivní hospitace

Irena Trojanová 

Ukážeme Vám cesty, jak nastavit hospitační činnosti tak, aby pro Vás byly co nejméně časově náročné a přitom splnily vše, co od nich očekáváte

17. – 18.03.2021 pouze pro náhradníky
Jak pracovat s emocemi a využívat asertivní techniky - ON-LINE SEMINÁŘ

Karla Maříková

Dozvíte se, co je a co není asertivita, podle čeho se pozná asertivní člověk, jak je možno v praxi aplikovat asertivní práva nebo které asertivní techniky jsou vhodné v konkrétních situacích.

23. – 24.03.2021 pouze pro náhradníky
Aktivizující výuka aneb Didaktická strategie "líného učitele" - ON-LINE SEMINÁŘ

Robert Čapek

Učitel by měl ve třídě používat takové postupy, aby nepracoval on sám, ale hlavně žáci. Seminář o tom, jak vykonávat pedagogickou práci s menší námahou, ale s o to větší radostí, tudíž kvalitně a úspěšně.

23.03.2021 13:00–17:00  můžete se přihlásit
Příprava na konkurz na funkci ředitele školy nebo školského zařízení - on-line seminář

Irena Trojanová

Mottem semináře je: „Už u konkurzu ukažte, že umíte řídit školu". Paní Trojanová se podělí o své bohaté zkušenosti z konkurzních komisí na ředitele školy, kam bývá přizvána. Uvažujete-li o funkci ředitele školy nebo školského zařízení, přijďte se pobavit o tom, jak se dobře připravit ve všech oblastech požadovaných legislativou i zřizovatelem. 

25. – 26.03.2021 můžete se přihlásit
Jak využít supervizi při vedení lidí - ON-LINE SEMINÁŘ

Karla Maříková

Uvažujete o supervizi, ale rádi byste se o tomto tématu nejdříve dozvěděli něco více? Je právě pro Vás a Vaši školu supervize to pravé? Přijďte si vyzkoušet supervizi se zkušenou supervizorkou nanečisto, vyslechněte si celou řadu kazuistik a posuďte sami.

29.03.2021 – 27.05.2021 můžete se přihlásit
Učit (se) učit - ON-LINE SEMINÁŘ

Petra Dočkalová

Role učitele se mění. Učitel již není ten, který přináší informace, stává se z něj průvodce, zprostředkovatel zkušeností. Žijeme v době kognitivní – rozumové a potřebujeme reagovat na okolní svět. Změna je trvalý stav a my již nemůžeme dnešní žáky připravovat na svět náš. Informace si mohou snadno najít, jak ale s informacemi pracovat, jak je uspořádat, jak myslet kriticky, pracovat s instrukcí, s chybou, jak prakticky předávat kompetence 21. století, to vše se dozvíme v rámci semináře.

29.03.2021 – 18.05.2021 můžete se přihlásit
Jak využít vzdělávací nerovnováhu - ON-LINE SEMINÁŘ

Petra Dočkalová

Nůžky se otevírají“ – pojďme toho využít v procesu učení – aneb, jak vytvořit Spoluučící se skupinu a využít vzdělávací nerovnováhu, která je velmi výhodná a obohacující.

Mezi dětmi jsou velké rozdíly, jak tedy pracovat s jedinečností každého dítěte, dospělého, v rámci společného sdílení? Jak mohu konkrétně individualizovat výuku, vést děti k tomu, aby pochopily své silné stránky a potenciál? Jak mohu měnit strategie a vést proces učení tak, aby každému bylo dáno, co potřebuje? Jak vést učení tak, abychom se nemuseli porovnávat, hodnotit? A je to vůbec možné?

Facebook

Sledujte novinky a zajímavosti ze zákulisí našich seminářů i na FB

Kontakt

Jana Olchavová

Jana Olchavová

jana@olchavova.cz
+420 602 87 17 87

 

Dita Olchavová

Dita Olchavová

dita@olchavova.cz
+420 773 27 03 20


 


 

Vyhledávání