Školský management a personalistika

Tato školení a semináře jsme již v minulosti realizovali.

Rádi byste některé z nich realizovali u Vás ve škole pro sborovnu? Napište nám, zajistíme školení na Vašem pracovišti.

Nevyhovuje Vám termín, na který jsme školení připravili, nebo jste nenašli téma, o které máte zájem? Napište nám, najdeme řešení.

Semináře jsou akreditovány MŠMT v rámci DVPP (není-li uvedeno jinak).

Koučink a mentorink pro vedení škol - intenzivní cyklus 8 setkání

Na osmi setkáních si účastníci prohloubí komunikační a organizační dovednosti, díky nimž získají větší jistotu v určování vize a cílů školy, ale hlavně se je naučí systematičtěji plnit.
Monika Kulová Skokanová, 64 (8x8) vyučovacích hodin

PR a marketing škol

Jak prezentovat vaši školu, co, jak, komu a pomocí kterých komunikačních kanálů o ní říkat? Přijďte se seznámit s principy PR a marketingu specificky pro školské prostředí.
Dita Fuchsová Dita Olchavová, 6 vyučovacích hodin

Právní úskalí ve školství

Expertka na školské právo Vám pomůže zorientovat se v nových vyhláškách, jejich výkladech, upozorní na nejčastější chyby.
Monika Puškinová, 6 vyučovacích hodin

GDPR ve školství, aneb ochrana osobních údajů jasně a srozumitelně

Odbornice na školské právo s talentem mluvit jasně a srozumitelně i o nejasných a nesrozumitelných věcech Vás seznámí se základními organizačními opatřeními, která vyplývají z GDPR, tedy nového nařízení o ochraně osobních údajů, ve školách. Samozřejmostí je řada konkrétních modelových situacích typických pro prostředí školství.
Matěj Šach, 6 vyučovacích hodin

Efektivní hodnocení pedagogických pracovníků

Získejte znalosti a podklady pro hodnocení pedagogického týmu, které budete moci okamžite aplikovat v praxi.
Irena Trojanová, 6 vyučovacích hodin

Uvádějící učitel

Jak se zodpovědně a užitečně zhostit role uvádějícího učitele, aby začínající učitel měl na začátku své pedagogické kariéry co nejlepší podmínky pro svůj profesní i osobnostní růst - sebereflexe, nastanovení plánu práce, motivace a plánování, podávání zpětné vazby, prvky koučovacího přístupu.
Irena Trojanová, Monika Kulová Skokanová, 8 vyučovaích hodin

Zástupce ředitele - osoba mezi ředitelem a učiteli?

Máte ve škole nového zástupce ředitele a chcete, aby byl skutečnou pravou rukou vedení, a přitom se neocitl v roli "otloukánka"... 6 vyučovacích hodin
Irena Trojanová, 6 vyučovacích hodin

Základy managementu pro vedoucí vychovatele - cyklus 3 seminářů

Oblíbené lektorky Vás na 3 seminářích zasvětí do základních manažerských a personálních činností ve školní družině.
Irena Trojanová Karla Maříková, 2 semináře 6 vyučovacích hodin, 1 seminář 8 vyučovacích hodin

Rozvojové plány škol a pedagogů

Jak nastavit cíle školy i pedagogů tak, aby posunuly školu správným směrem?
Irena Trojanová, 6 vyučovacích hodin

Personální úskalí ve školství

Age managenent, hledání zaměstnanců, nefinanční motivace apod.
Irena Trojanová, 6 vyučovacích hodin

Domácí vzdělavatel jako spolupracovník, nikoliv nepřítel

Forma domácího vzdělávání přináší školám nevídané benefity. Pro řadu malých škol se dokonce stává nástrojem pro přežití. Přijďte se seznámit s tím, jak funguje a čím vším Vám může být užitečné.
Irena Kašparová, 6 vyučovacích hodin

(Mlu)vím, tedy jsem

Mluvíte na poradách? Mluvíte s médii? Mluvíte s rodiči, žáky, kolegy, kolegyněmi, nadřízenými, podřízenými...? Seminář s lektorkou Ditou Fuchsovou o tom, jak to udělat, aby vás poslouchali, a rádi.
Dita Fuchsová, 6 vyučovacích hodin

Jógové triky pro řečníky

Neotřelé spojení prvků jógy a nácviku krátkého proslovu před kamerou.
Dita Fuchsová, 6 vyučovacích hodin (není akreditováno v rámci DVPP)


Facebook

Sledujte novinky a zajímavosti ze zákulisí našich seminářů i na FB

Kontakt

Jana Olchavová

Jana Olchavová

jana@olchavova.cz
+420 602 87 17 87

 

Dita Olchavová

Dita Olchavová

dita@olchavova.cz
+420 773 27 03 20


 


 

Vyhledávání