Jaká školení pro Vás umíme uspořádat?

Pro aktuálně otevřená školení kliněte zde

Rádi byste některé z nich realizovali u Vás ve škole pro sborovnu? Napište nám, zajistíme školení na Vašem pracovišti.

Nevyhovuje Vám termín, na který jsme školení připravili, nebo jste nenašli téma, o které máte zájem? Napište nám, najdeme řešení.

Semináře jsou akreditovány MŠMT v rámci DVPP (není-li uvedeno jinak).

Koučink a mentorink pro pedagogy - intenzivní cyklus 8 setkání

Na osmi setkáních si důkladně osvojíte klíčové techniky koučování a naučíte se je používat ve vztahu k žákům. Budete tak (ještě) lépe rozvíjet jejich schopnosti a dovednosti, budete podporovat jejich kritické myšlení a jejich schopnost pracovat sám se sebou a efektivně se rozhodovat.
Monika Kulová Skokanová

Koučink a mentorink pro vedení škol - intenzivní cyklus 8 setkání

Na osmi setkáních si účastníci prohloubí komunikační a organizační dovednosti, díky nimž získají větší jistotu v určování vize a cílů školy, ale hlavně se je naučí systematičtěji plnit.
Monika Kulová Skokanová

Sebekoučink pro pedagogy - 3 setkání

Cyklus tří intenzivních setkání, které dodají Vašemu pedagogickému životu novou šťávu. Zaměříme se na osobnostní rozvoj s pomocí prvků sebekoučingu - naučíme se stanovovat si správné cíle - co chci, kam směřuji, jaké jsou moje priority. Naučíme se v sobě nalézt silné stránky a lépe pracovat s těmi slabými.
Monika Kulová Skokanová

Jak na online kvízy a dotazníky

Umět připravit online dotazník nebo samovyhodnocovací kvíz je snadnější, než jste si možná mysleli. Ukážeme Vám krok po kroku, jak na to, sami si prakticky vyzkoušíte, ve kterém prostředí se Vám pracuje lépe, a budete schopni poradit svým studentům při jejich práci na ročníkových projektech apod.
Dita Olchavová

Moderní administrační a komunikační systémy

Umíte personalizovat oslovení, sdílet dokumenty a kalendáře, poslat velký soubor fotografií nebo jedním klikem odeslat několik tisíc e-mailů? Měli byste...
Dita Olchavová

Kreativní životopis a motivační dopis

I životopis čerstvého absolventa školy může být napsaný tak, aby upoutal pozornost. Ideálně v dobrém slova smyslu.
Dita Olchavová

PR a marketing škol

Jak prezentovat vaši školu, co, jak, komu a pomocí kterých komunikačních kanálů o ní říkat? Přijďte se seznámit s principy PR a marketingu specificky pro školské prostředí.
Dita Fuchsová a Dita Olchavová

Právní úskalí ve školství

Expertka na školské právo Vám pomůže zorientovat se v nových vyhláškách, jejich výkladech, upozorní na nejčastější chyby.
Monika Puškinová

GDPR ve školství, aneb ochrana osobních údajů jasně a srozumitelně

Odbornice na školské právo s talentem mluvit jasně a srozumitelně i o nejasných a nesrozumitelných věcech Vás seznámí se základními organizačními opatřeními, která vyplývají z GDPR, tedy nového nařízení o ochraně osobních údajů, ve školách. Samozřejmostí je řada konkrétních modelových situacích typických pro prostředí školství.
Matěj Šach

Jak efektivně jednat s rodiči ve škole a školní družině

Jak při komunikaci zůstat v klidu, nenechat se převálcovat emocemi, mít věci pod kontrolou.
Karla Maříková

Asertivní komunikační techniky pro pedagogy

Oblíbená charismatická lektorka Vás seznámí s principy a základními technikami asertivní komunikace, které jsou důležité v každodenním profesním i osobním životě pedagogických pracovníků.
Karla Maříková

Efektivní hodnocení pedagogických pracovníků

Získejte znalosti a podklady pro hodnocení pedagogického týmu, které budete moci okamžite aplikovat v praxi.
Irena Trojanová

Zástupce ředitele - osoba mezi ředitelem a učiteli?

Máte ve škole nového zástupce ředitele a chcete, aby byl skutečnou pravou rukou vedení, a přitom se neocitl v roli "otloukánka"... 6 vyučovacích hodin
Irena Trojanová

Základy managementu pro vedoucí vychovatele - cyklus 3 seminářů

Oblíbené lektorky Vás na 3 seminářích zasvětí do základních manažerských a personálních činností ve školní družině.
Irena Trojanová a Karla Maříková

Rozvojové plány škol a pedagogů

Jak nastavit cíle školy i pedagogů tak, aby posunuly školu správným směrem?
Irena Trojanová

Personální úskalí ve školství

Age managenent, hledání zaměstnanců, nefinanční motivace apod.
Irena Trojanová

Matematická gramotnost

Seminář o rozvíjení matematické gramotnosti pro sborovny ZŠ v rozsahu 16 vyučovacích hodin (možnost paltit ze šablon).
Michaela Kaslová

Předmatematická gramotnost

Seminář o rozvíjení předmatematické gramotnosti pro MŠ v rozsahu 16 vyučovacích hodin (možnost paltit ze šablon).
Michaela Kaslová

Čtenářská gramotnost

Seminář o rozvíjení čtenářské gramotnosti pro sborovny v rozsahu 16 vyučovacích hodin (možnost paltit ze šablon).
Jarmila Sulovská

Nástroje pro rozvíjení čtenářské gramotnosti

Ukážeme Vám konkrétní techniky, které pomohou žáky naučit se doopravdy porozumět textu a zamilovat se do něj.
Jarmila Sulovská

Moderní literatura pro děti - 1. a 2. stupeň

Jak dětem vybrat kvalitní literaturu, kterou budou opravdu s chutí číst? Oblíbená lektorka a didaktička pomůže s výběrem a nabídne jeho kritéria.
Jarmila Sulovská

Využití reklamy a autentických textů k rozvoji čtenářské gramotnosti

Jak využívat psaný text všeho druhu - reklamu, komiks, populárně naučný text - pro rozvíjení čtenářské gramotnosti. 
Jarmila Sulovská

Jak na poezii, aby děti bavila

Oblíbená lektorka a didaktička vám poradí, jak pracovat s poetickým textem tak, aby poezie děti bavila.
Jarmila Sulovská

Počítač ve výuce ekonomiky

Vyzkoušejte si pod vedením renomovaného učitele a autora učebnic, jak efektivně využívat při výuce ekonomiky elektronická média a jejich aplikace. 
Petr Klínský

Excel nekouše

Cítíte, že byste se už konečně měli naučit pracovat s Excelem, ale pořád to odkládáte? Pojďme to společně napravit teď hned!
Michaela Řeháková

Počítač nekouše - aneb efektivní práce s počítačem

Seminář pro všechny, kdo sice s počítačem a internetem pracují, ale občas mají pocit, že počítač vládne jim, a ne naopak. Seminář, na kterém se v přátelském prostředí bez stresu a bez ostychu můžete zeptat na všechno ohledně počítačů, se vším Vám trpělivě poradíme. 
Hynek Olchava

Domácí vzdělavatel jako spolupracovník, nikoliv nepřítel

Forma domácího vzdělávání přináší školám nevídané benefity. Pro řadu malých škol se dokonce stává nástrojem pro přežití. Přijďte se seznámit s tím, jak funguje a čím vším Vám může být užitečné.
Irena Kašparová

Genderově citlivá výchova - kde začít? MŠ a ZŠ

Děti jsou jedinečné osobnosti, jsou primárně samy sebou, ne příslušníky skupiny chlapců a dívek. Respektujme jejich individuální zájmy a ambice bez ohledu na jejich pohlaví. Na konkrétních ukázkách Vás seznámíme s typickými příklady genderového zatížení ve výuce a představíme celou řadu nástrojů, jak se hluboce zakořeněné genderové stereotypizaci vyhnout.
Anna Babanová

Malí vědci - MŠ a ZŠ

Přírodní zákonitosti všemi smysly - pomocí jednoduchých, bezpečných, a přitom atraktivních pokusů.
Dobromila Patáková

Malí astronomové - MŠ a ZŠ

eminář představí osvědčenou metodiku a atraktivní témata z oblasti astronomie tak, abychom v dětech probudili nadšení pro tento vědní obor.
Dobromila Patáková

Jak se do našich škol dostal Mount Everest

Bezpečné klima, budování vztahů, neohrožující prostředí, ale zejména dodržování pravidel. Lektor Vás s nadšením sobě vlastním přesvědčí, že se nejedná o prázdné pojmy, a ukáže, jak je uvést v život.
Marek Herman

Současný dospívající

Současné děti a mládež se propadají stále více do virtuálního světa a ztrácejí schopnost zvládat běžné každodenní problémy světa reálného.
Jan Svoboda

Didaktika výuky hmatového psaní

Psát hmatově? Dovednost, kterou uplatní většina profesí. Kdy začít, jak pokračovat, čeho se vyvarovat.
Jana Olchavová, Pavlína Palová

Obchodní korespondence moderně

Jak vypadá úřední korespondence v reálné praxi? Co nám v učebnicích a učebních plánech chybí, abychom své žáky pro praxi dobře připravili?
Jana Olchavová

Společenská a občanská korespondence

Pozvat, požádat, oznámit, předat vizitku, to vše věcně, důstojně, elegantně.
Jana Olchavová 

Pravopis a stylistika v obchodní korespondenci

Žáci neznají pravopis? Neumí stylizovat? Naučme je to!
Jana Olchavová


Facebook

Sledujte novinky a zajímavosti ze zákulisí našich seminářů i na FB

Odběr novinek

Nevyhovuje Vám termín? Napíšeme Vám, až bude nový termín.

» informace o zasílání novinek

Kontakt

Jana Olchavová

Jana Olchavová

jana@olchavova.cz
+420 602 87 17 87

 

Dita Olchavová

Dita Olchavová

dita@olchavova.cz
+420 773 27 03 20


 


 

Vyhledávání